Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

April 2015


KNJIGE ZA ODRASLE

0 SPLOŠNO

   PREŠERNOV sklad 2015
Upravni odbor Prešernovega sklada, 2015
a) Prešernove nagrade b) 2015


005 MENEDŽMENT


BREZOVŠEK, Marjan
   Javno vodenje : sodobni izzivi
Fakulteta za družbene vede, 2014
a) Vodenje b) Javni sektor c) teorije vodenja


1 FILOZOFIJA


CRITCHLEY, Simon, 1960-
   Knjiga mrtvih filozofov
Penca in drugi, 2014
a) Filozofi - Smrt - Svetovni pregledi b) zgodovinski pregledi c) zgodovina filozofije

HEDŽET Tóth, Cvetka
   Dialektika refleksijskega zagona
Društvo 2000, 2015
a) dialektika b) morala c) solidarnost d) kapitalizem

HOPPE, Geoffrey
   Igra zavesti : [modrost in navdih za spreminjajoči se svet]
Nova, 2015
a) Saint-Germain, Adamus (1710-1784) - Sporočila b) nova duhovna gibanja c) ezoterika

KEZELE, Adrian Predrag
   Čarobnica
Chiara, 2015
a) astrologija b) nadčutno doživljanje c) psihična energija

   MAGIJA amuletov
Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2014
a) Amuleti - Magija - Zborniki b) Egipt c) islamska Afrika

NOVAK, Marjetka, 1955-
   Angelski reiki : aktivirajte zdravilca v sebi
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co., 2015
a) Angeli b) priročniki

RIKLIN, Mihail
   Svoboda in prepoved : kultura v obdobju terorja
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015

   TRETJA od suhih krav : razprave o razlogih za razsulo
samozal. A. Komat, 2012
a) Družbena kriza - Zborniki b) ekologija


159.9 PSIHOLOGIJA


FINLEY, Guy
   Skrivnost osvobajanja : ali želite živeti svobodno, mirno in srečno življenje?
Cangura.com, 2010
a) Notranja motivacija b)Samospoznavanje - Priročniki

GOSTEČNIK, Christian
   Inovativna relacijska zakonska terapija
Frančiškanski družinski inštitut, 2015
a) Zakonsko življenje - Medosebni odnosi

MARTINČIČ, Nataša
   Zakaj se Buda smeje? : nenavaden priročnik za več ljubezni in radosti v življenju
Primus, 2015
a) Samorealizacija - Priročniki b) Čustva - Duhovni zakoni

   OTROK tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
a) Otroci - Prehrambne navade - Prehrambna vzgoja - Projekti b) zdrava prehrana c) psihologija prehrane

PETERS, Steve
   Ukrotite šimpanza v sebi : kako razumeti samega sebe in se soočiti s svojimi čustvi
Učila International, 2015
a) samorealizacija

SÁNCHEZ, Víctor, 1961-
   Tolteška pot rekapitulacije : pozdravimo preteklost, da bomo osvobodili svojo dušo
Primus, 2014
a) Tolteki - Življenjska modrost b) Mehika c) staroameriške kulture d) indijanska ljudstva

SCHNEIDER, Stephanie, 1972-
   Kako naj se (ne) prepiramo : vodnik za uspešno reševanje družinskih nesoglasij
Društvo Mohorjeva družba, 2015
a) družine b) medoosebni odnosi c) prepiranje d) reševanje sporov

STEWART, Ian, 1940-
   Sodobna transakcijska analiza : novi uvod v transakcijsko analizo
Opportunitas, 2015
a) Transakcijska analiza

WINFREY, Oprah
   Kar zagotovo vem
Mladinska knjiga, 2015
a) Samorealizacija b) življenjska modrost


16/17 LOGIKA. ETIKA


OŠLAJ, Borut, 1964-
   Človek, svet in etos : študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
a) Etika - Študije b) človek c) svetovni etos d) filozofija e) politika f) pravo


2 VERSTVO


ALEXANDER, Eben
   Oris večnosti : kako znanost, vera in navadni ljudje dokazujejo obstoj onstranstva
Učila International, 2015
a) Znanost in religija b) Posmrtno življenje c) Nebesa

BEGAN, Vlado
   Cerkev proti človekovim pravicam in demokraciji : katoliška cerkev nasprotuje demokraciji,
ločitvi države in cerkve, svobodi vesti in izražanja, nedotakljivosti življenja ---
samozal., 2015
a) Ecclesia catholica - Polemike

BOSMANS, Phil, 1922-2012
   Ljubezen dan za dnem dela čudeže
Ognjišče, Slomškova založba, 2015
a) Ljubezen - Premišljevanja

DEBERGÉ, Pierre
   Ljubezen in spolnost v Svetem pismu : k virom spolne identitete
Novi svet, 2015
a) Biblia - Spolnost - Interpretacija b) Spolnost - Krščanski vidik
c) Svetopisemska teologija

GRÜN, Anselm
   Veseli se življenja
Ognjišče, Slomškova založba, 2014
a) Veselje - Krščanski vidik

ŽNIDARŠIČ Golec, Lilijana
   Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem : škofovstvo,
arhidiakonatstvo, župništvo
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
a) Ecclesia catholica - Ustanove - Slovenija - 1480-1790
b) Cerkvene službe - Slovenija - 1480-1790 c) zgodnji novi vek


3 DRUŽBENE VEDE


VIZJAK Pavšič, Mojca
   Metode raziskovanja v družbenih vedah
Fakulteta za družbene vede, 2015
a) Družbene vede - Raziskovanje - Metodologija
b) statistika c) uporabne vede d) družboslovje


31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


   ALEKSANDRINKE
Goriški muzej Kromberk, 2014
a) Slovenske izseljenke - Egipt b) Aleksandrinke
c) Goriška - Ekonomska zgodovina - 19.st.-1914

DELAKORDA Kawashima, Tinka, 1977-
   Religioznost in potrošništvo v sodobni japonski družbi
Založba ZRC, 2015
Dostopno tudi na:
http://iaps.zrc-sazu.si/sites/default/files/pkc5_delakorda_kawashima.pdf
a) Ljudska religioznost - Japonska b) Religija - Zgodovina - Japonska
c) Potrošniška družba - Japonska

   GRMADE, parade in molk : prispevki k neheteroseksualni zgodovini na Slovenskem
Škuc, 2015
a) Homoseksualnost - Slovenija


32 POLITIKA


   O vzponu komunizma na Slovenskem : zbornik razprav
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015
a) Komunizem - Slovenija b) Slovenija - Zgodovina - 20.st. - Zborniki


33 GOSPODARSTVO


   GEOGRAFSKO raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014
a) Turizem - Geografija - Slovenija b) Rekreacija - Geografija - Slovenija

GUZELJ, Tamara
   Kako do službe : kako v 7 hitrih korakih priti do dobre zaposlitve, ko ni objavljenih
prostih delovnih mest
Uradni list Republike Slovenije, 2014
a) Zaposlovanje b) delovna mesta c) zaposlitev d) brezposelnost


34 PRAVO


BREČKO, Daniela
   Recite mobingu ne : preprečevanje psihičnega in čustvenega nasilja
Planet GV, 2014
a) Mobing - Preprečevanje - Priročniki b) delo c) delovno okolje

NOVAK, Barbara, profesorica prava
   Družinsko pravo
Uradni list Republike Slovenije, 2014
a) Družinska razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni
b) Zakonska zveza - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni

TERŠEK, Andraž
   Pravna ignoranca škodi : kritika pravne prakse
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015
a) pravo b) človekove pravice c) sodna praksa d) pravice e) sodišča


ZAK ZAKONI


SLOVENIJA. Zakoni itd.
   Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) : z uvodnimi pojasnili dr.
Grege Strbana in dr. Barbare Kresal ter stvarnim kazalom dr. Luke Tičarja
Uradni list Republike Slovenije, 2014
a) Starševstvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) Družine - Socialno varstvo - Pravna ureditev


35 JAVNA UPRAVA


   SVET na prelomu : varnostne skupnosti kot odgovor na kompleksno ogrožanje sodobnega sveta
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015
a) Mednarodna varnost b) varnostna politika c) mednarodni odnosi


36 SOCIALNO SKRBSTVO


   ČAS beži, a pušča sledi : 50 let centrov za socialno delo in 15 let Skupnosti centrov za socialno delo
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2012
a) Socialno delo - Javne službe - Zgodovina - Slovenija - Zborniki


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE


GOLD, Jodi
   Vzgoja v digitalni dobi : priročnik za spodbujanje zdravega odnosa do tehnologije od
rojstva do najstniških let
Didakta, 2015
a) Otroci - Vzgoja b) Vsakdanje življenje - Informacijska tehnologija c) Otroci - Uporaba računalnikov
d) Internet (računalniško omrežje) - Otroci

OVSENIK, Rok
   Izobraževanje za turizem v Sloveniji
Fakulteta za organizacijske študije, 2015
a) Turizem - Izobraževanje - Slovenija b) znanje c) mednarodno sodelovanje


39 ETNOLOGIJA


BABIČ, Saša, 1979-
   Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015
a) Slovensko ljudsko slovstvo b) Folkloristika - Slovenija

SKETELJ, Polona
   Vrata : prostorski in simbolni prehodi življenja : [vodnik po osrednji občasni
razstavi Slovenskega etnografskega muzeja]
Slovenski etnografski muzej, 2014
a) Slovenski etnografski muzej (Ljubljana) - Muzejske zbirke - Vodniki
b) Kulturna dediščina - Arhitektura - Slovenija - Razstavni katalogi

   VENČEK domačih : predmeti, Slovencem sveti
Založba ZRC SAZU, 2015
a) Slovenci - Kulturna dediščina b) Slovenci - Narodna identiteta c) Materialna kultura - Slovenija


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU


   The EUROPEAN environment : state and outlook 2015 : synthesis repor
European Environment Agency, cop. 2015
Dostopno tudi na:
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report (Prost dostop)
a) EU b) socialni kapital c) gospodarstvo d) družba e) človeški kapital f) varstvo okolja

MLINAR, Anton, 1952-
   Okoljska etika in trajnostni razvoj
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,
Univerzitetna založba Annales, 2014
a) Okoljska etika b) Trajnostni razvoj c) Etika - Okoljski vidik


58 BOTANIKA


BAVCON, Jože
   Belo cvetoče različice v slovenski flori = White-flowered varieties in Slovenian flora
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014
a) Semenke - Albinizem - Slovenija b) cvetovi c) bela barva d) rastišča

BAVCON, Jože
   Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) in Slovenia
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2014
a) Navadni mali zvonček - Slovenija b) Navadni mali zvonček - Morfologija

MASTNAK, Matjaž, 1963-
   Poletne cvetlice
Miš, 2015
a) Cvetlice - Slovenija b) rastišča c) razmnoževanje d) zdravilnost

   TROPSKI rastlinjak v Ljubljani = The tropical greenhouse in Ljubljana
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2012
a) Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za biologijo. Botanični vrt - Tropski rastlinjak


59 ZOOLOGIJA


GOMBOC, Stanislav
   Pojoče kobilice Slovenije : priročnik za določanje pojočih vrst kobilic po napevih in slikah =
Singing Orthoptera of Slovenia : manual for identification of singing Orthoptera based on songs and images
Egea, zavod za naravo = Egea, Institution for Nature, 2014
a) Živalstvo - Žuželke - Insecta - Kobilice - Orthoptera - Vrste - Oglašanje - Slovenija - Priročniki b) bioakustika


61 MEDICINA


BOŽIČ Križaj, Urška
   Mini joga in masaža : preprosti jogijski položaji in masažni prijemi za srečne in zdrave dojenčke
Mladinska knjiga, 2015
a) Joga - Dojenčki  b) Dojenčki - Masaža - Priročniki

BOŽIČ, Ana, 1984-
   Od rojstva brez plenic
Biseri sreče, 2015
a) Dojenčki - Nega b) Otroške plenice - Uporaba c) higiena

DOLINAR, Adriana
   Resnice in zmote o holesterolu
Jasno in glasno, 2015
a) Holesterol - Fiziologija  b) Holesterol - Zdravje  c) Maščobe - Prehrana - Priročniki

GRILLPARZER, Marion
   Preprosto razstrupljanje : sedemdnevni program za razstrupljanje
Učila International, 2015
a) Človeško telo - Razstrupljanje - Priročniki b) telesna aktivnost c) prehrana d) jedilniki

   IZBRANA poglavja o srčno-žilnih boleznih
Medicinska fakulteta, 2015
a) Kardiovaskularni sistem - Bolezni - Učbeniki za visoke šole
b) kardiovaskularne bolezni c) diagnostika

KLEMENC, Jošt
   Homeopatija za domačo uporabo : osnovna navodila za uporabo homeopatskih zdravil
AdriaPharm, 2015
a) Homeopatija b) Homeopatska zdravila c) Bolezni - Samozdravljenje - Priročniki

MOJZER, Sonja
   Moja diagnoza : rak
Alpemedia, 2015
a) Rak (medicina) - Naravno zdravljenje b) Bolniki - Doživljanje bolezni c) preventiva

SANDJON, Chantal-Fleur
   Hujšajmo s smutiji : naravno vitki s krepkimi napitki
Učila International, 2015
a) Smutiji - Priprava - Priročniki b) Hujšanje c) sadni napitki d) zelenjavni napitki


631/635 ORGANIZACIJA KMETIJSTVA


ELLIS, Barbara W.
   Naj poženejo sadike : kako vzgojimo zdrave sadike zelenjave, zelišč in cvetja, ki obrodijo bogat sad
Cangura.com, 2015
a) Vrtnarstvo b) Sadike - Gojitev

NICKELS, Jason
   Gojenje čilijev : priročnik za ljubiteljsko gojenje čilijev
eBesede, 2015
a) Čili - Gojitev - Priročniki

STAFFLER, Martin
   Naravno in varčno vrtnarjenje : zelenjavni in okrasni vrt za vsak žep
Mladinska knjiga, 2015
a) Sonaravno vrtnarstvo - Priročniki b) Vrtovi - Urejanje - Priročniki


641 KUHARSKE KNJIGE


HAGMANN, Klaus
   Kis : pripravimo ga sami
Kmečki glas, 2015
a) Kis - Priprava - Priročniki

INNERHOFER, Georg
   Sirup in nektar iz sadja, cvetov in zelišč
Kmečki glas, 2015
a) Sirupi - Nektarji - Priprava - Priročniki b) sokovi

LIDDON, Angela
   Več kot 100 veganskih receptov za vsakogar : kuharska knjiga avtorice veganskega bloga Oh she glows
Totaliteta, 2015
a) Kuharski recepti - Veganske jedi

RODEN, Cesar
   50 sladolednih lučk : sladke dobrote na palčki
Mladinska knjiga, 2015
a) Kuharski recepti b) sladoled c) sladoledne lučke

ŽONTAR Kristanc, Ana
   Anina kuhinja za najmlajše : več kot 130 preizkušenih kašic za otrokovo prvo leto
Ljubezni polna skleda, 201
a) Dojenčki - Prehrana b) Kuharski recepti - Jedi za otroke


642/648 GOSPODINJSTVO IN STANOVANJE


GOSTINČAR, Karmen
   Moja domača kozmetika
Kmečki glas, 2015
a) Kozmetika b) Kozmetični izdelki - Priprava - Priročniki c) kozmetični preparati


656 PROMET


   CESTE na Slovenskem skozi čas
DRC, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2014
a) Ceste - Gradnja - Zgodovina - Slovenija b) zgodovinski pregledi c) prometna geografija


67/68 OBRTI IN INDUSTRIJA


TRŽIŠKI muzej (Tržič)
   Tržiški šuštarji
Tržiški muzej, 2015
a) Čevljarstvo - Zgodovina - Tržič


71 URBANIZEM


   STO let v dobro dediščine
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014
a) Kulturna dediščina - Slovenija - Zborniki b) zgodovinski pregledi c) spomeniško varstvo


74 RISANJE. OBLIKOVANJE


DUTTON, Eva
   Naučimo se risati konje : v preprostih korakih
Mladinska knjiga, 2015
a) Risanje - Priročniki b) Konji - Risarske tehnike

HODGE, Susie, 1960-
   Naučimo se risati obraze : v preprostih korakih
Mladinska knjiga, 2015
a) Risanje - Priročniki b) Obraz - Risarske tehnike75 SLIKARSTVO


   SLIKATI v Normandiji : ob izvirih impresionizma : [Narodna galerija,
Prešernova 24, Ljubljana, 15. januar - 5. april 2015]

Narodna galerija, 2015
a) Narodna galerija (Ljubljana) - Umetnostne zbirke - Katalogi b) Impresionizem - Razstavni katalogi c) zborniki


76 GRAFIKA


DEITCH, Kim
   Bulvar razbitih sanj
 Forum, 2015

DŽAMIĆ, Lazar
   Cvetličarna v Hiši cvetja : kako smo posvojili in živeli Alana Forda
Maska, 2014
a) Stripi - Študije b) Alan Ford - Strip

   PLANET Glambotov
Alica, 2015

   SCOOBY-Doo. Galerija duhov
Alica, 2015

   SCOOBY-Doo. Zakleto igrišče
 Alica, 2015

   SLEPI potnik
Alica, 2015

STEPANČIČ, Damijan
   Živalska kmetija : [strip po predlogi Georgea Orwella]
Miš, 2014


791.43 FILMSKA UMETNOST


   FENOMENOLOGIJA filma : tradicije in novi pristopi
Slovenska kinoteka, 2014
a) Film - Fenomenologija - Zborniki b) teorija filma c) analize filmov

LOBATO, Ramon
   Sive ekonomije filma : kartiranje neformalne filmske distribucije
Slovenska kinoteka, 2014
a) Film - Siva ekonomija b) filmska teorija c) filmska distribucija d) sociologija kulture


796/799 ŠPORT


BOHINC, Janez, 19.6.1942-
   Športno strelstvo
Fakulteta za šport, 2014
a) Strelstvo b) športno strelstvo c) tehnika d) vadba e) učenje f) trening

ČURIČ, Igor
   Spontana gibanja : življenje je evolucija dihanja
Chiara, 2014
a) Gibanje b) psihična energija c) dihanje d) sproščanje e) čutno zaznavanje

EPSTEIN, David, novinar
   Športni gen : talent, trening in resnica o uspehu
UMco, 2015
a) Športna fiziologija b) genetika c) športniki d) uspešnost e) nadarjenost

   TEK in maraton : popolni vodnik
Mladinska knjiga, 2015
a) Tek b) Maraton c) vaje d) trening e) načrtovanje


80/81 JEZIKOSLOVJE


   NAPREJ pa v slovenščini : učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 201
a) Slovenščina - Učbeniki za tujce


82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA


BLAŽIČ, Milena
   Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti
Pedagoška fakulteta, 2014
a) Pravljica - Literarna teorija - Študije b) slovenske pravljičarke c) recenzije

ZWEIG, Stefan, 1881-1942
   Boj z demonom. Hölderlin
KUD Apokalipsa, 2014
a) Hölderlin, Friedrich (1770-1843) b) nemška književnost c) nemški književniki d) 19.st.


82-1 POEZIJA


JANKOVIČ, Antonija
   Hvaležnost za ta naš vsakdanji kruh
samozal., 2005

JUS, Andrej, 1981-
   Na trati
Sanje, 2015

   MATI je ena sama : slovenske materinske pesmi
Društvo Mohorjeva družba, 2015
a) slovenska književnost b) slovenska poezija c) materinske pesmi d) antologije

MILČINSKI, Frane, 1914-1988
   Ljudje, prižgimo luč!
Sanje, 2015

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
   Kot belo, kot ljubezen
Litera, 2015
a) Slovenska književnost

PETEK Levokov, Milan
   Ujeti vodo med prsti
KUD France Prešeren Trnovo, 2013

VIDMAR, Maja, 1961-
   Minute prednosti
LUD Literatura, 2015


82-311.2 DRUŽBENI ROMANI


BALOGH, Mary
   Povabilo na ples
Učila International, 2015

BARICCO, Alessandro
   Trikrat ob zori
Cankarjeva založba, 2015

BOWEN, James, 1979-
   Bobov svet
Mladinska knjiga, 2015
a) Bowen, James (1979-) - Poulični glasbeniki - London - Spomini

BROCKWAY, Connie
   Zapeljivi užitki
Kiroja, 2015

DEVERAUX, Jude
   Za vse večne čase
Učila International, 2015

DURAN, Meredith
   Vojvoda senc
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015

HEIVOLL, Gaute
   Preden zgorim
Zala, 2015

HOYT, Elizabeth
   Ljuba moja pošast
Učila International, 2015

HUXLEY, Aldous, 1894-1963
   Prazni slovesi
Amalietti & Amalietti, 2014

JAMES, Julie, 1974-
   Nekaj na tebi
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015

MACLEAN, Sarah
   V vrtincu strasti z vojvodom
Učila International, 2015

MCCANN, Colum, 1965-
   Transatlantik
Sanje, 2015

MEŠKOVIĆ, Alen
   Ukulele jam
Miš, 2015
a) Begunci - V leposlovju

OSMANAGIĆ, Semira
   Tri kroge okrog hiše
Litera, 2015

PEROCI, Bojan
   Rojena v peklu
Mohorjeva, 2014

PUNTÍ, Jordi, 1967-
   Izgubljeni kovčki
Mladinska knjiga, 201

SOSIČ, Marko
   Kratki roman o snegu in ljubezni
Založba Litera, 2014

TITAN, Štefan
   Božja sodba : roman
Zavod Volosov hram, 2014


82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI


BOWDEN, Oliver
   Assassin's creed. Bratovščina
Učila International, 2015

RADOŠ, Božidar
   V objemu zla : jutrišnji svet Stefana Zweiga
Mohorjeva, 2015
a) totalitarizem b) poltične razmere c) Slovenija d) Sovjetska zveza e) komunizem f) Goli otok

SCARROW, Simon
   Krvavi krokarji
Učila International, 2015
a) rimska vojska b) rimski vojaki c) stari Rim


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI


ALLENDE, Isabel, 1942-
   Ripper
Mladinska knjiga, 2015

CROSS, Mason
   Sezona umorov
Učila International, 2015

ČRV-Sužnik, Mateja
   Zločin
Zala, 2015

GRISHAM, John
   Platanov drevored
Učila International, 2015

SUSSMAN, Paul
   Ozirisov labirint
Alica, 2015

SUSSMAN, Paul
   Zadnja skrivnost templja
Alica, 2015


82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI


BRUCKNER, Pascal
   Pridni sinko
Modrijan, 2015


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


ADAMS, Douglas
   O življenju, vesolju in sploh vsem
Pivec, 2014

ADAMS, Douglas
   Pretežno neškodljiva
Založba Pivec, 2015

ADAMS, Douglas
   Zbogom in hvala za vse ribe
Pivec, 2015


82-32 NOVELE


BATIČ, Romana
   Ognjišče ljubezni
Društvo Mohorjeva družba, 2015

MUGERLI, Anja
   Zeleni fotelj
Litera, 2015

PELIPENKO, Aleksij
   Ukrajina joka ---
Društvo Mohorjeva družba, 2015

PETEK Levokov, Milan
   Zgodba o Kurentu
KUD France Prešeren, 2007

PLATONOV, Andrej Platonovič, 1889-1951
   Smrti ni : črtice o vojni
UMco, 2015

SAUNDERS, George, 1958-
   Deseti december
Modrijan, 2015

SCHNITZLER, Arthur, 1862-1931
   Pozna slava : novela
eBesede, 2015


82-6 PISMA


KOŠIR, Manca, 1948-
   Darovi minevanja
Mladinska knjiga, 2015
a) Košir, Manca (1948-) - Korespondenca b) Smrt c) pisma


82-8 POLIGRAFIJE. ANTOLOGIJE


FLISAR, Evald
   Spogledovanja z dvojnikom : knjiga knjig
Sodobnost International, 2015

FRITZ, Ervin
   Odgovornost poezije : članki, pogovori, epigrami
Društvo Knjižna zadruga, 2014


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI


AHAČIČ-Pollak, Marija
   Tečejo, tečejo nitke
Mohorjeva, 2015
a) Ahačič (rodbina) - Spomini b) Tržič (Slovenija) - Krajepis - Spomini

DUH, Mitja
   Tek za življenjem
samozal., 2014
a) Duh, Mitja - Spomini b) Narkomanija - V leposlovju c) mamila d) spomini

GABRIELI, Giulia
   Zvezda sredi neba
Družina, 2015
a) Rak (medicina) - Zdravljenje - Krščanski vidik b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini c) tumorji

GAJŠEK, Tea
   Jaz sem Darovalec : izjava, ki je Lii dvakrat rešila življenje
Društvo Tara, 2014
a) cistična fibroza b) bolniki c) otroci d) osebna doživetja

MIKUŠ-Kos, Anica
   Moje življenje, moje delovanje
Društvo Mohorjeva družba, 2015
a) Mikuš-Kos, Anica - Spomini b) vojna c) duševno zdravje d) otroci e) begunci f) psihosocialna pomoč


82-992 POTOPISI


FERFILA, Bogomil
   Finska tisočerih jezer, arktičnih Samov, dedka Mraza in sodobnih tehnologij
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015
a) Finska - Domoznanstvo b) Finska - Potopisi


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI


FERFILA, Bogomil
   Finska, Laponska - Sameatnam in Skandinavija
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015
a) Skandinavija - Domoznanstvo b) geografija c) družbene značilnosti

POLOVIČ, Morana
   Bled & Bohinj : bisera Julijskih alp
Turistička naklada, 2015
a) Bled - Turistični vodniki b) Bohinj - Turistični vodniki

POLOVIČ, Morana
   Slovenija
Turistička naklada, 2015
a) Slovenija - Turistični vodniki

ŠAŠEL Kos, Marjeta
   Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone
Založba ZRC, 2015
a) Rimljani - Slovenija b) Ljubljana - Arheološke najdbe - Antika c) Emona - Kulturna zgodovina

VEHAR, Sebastjan
   S kolesom po Sloveniji : kolesarski vodnik
Mladinska knjiga, 2015
a) Kolesarjenje - Slovenija - Vodniki b) Slovenija - Turistični vodniki

   VELIKA in Gorenja vas, Leskovec pri Krškem
Fotografika, Boštjan Colarič, 2014
a) Velika vas pri Krškem - Zgodovina b) Gorenja vas pri Leskovcu - Zgodovina

ZAJC, Mojca, 18.4.1985-
   Jurčičeva pot
Založba ZRC, 2015
a) Jurčičeva literarna pot (Muljava) - Umetnostna zgodovina b) Cerkve - Muljava
c) Višnja Gora d) kulturna zgodovina

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
   Romi in romska naselja v Sloveniji
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014
a) Romi - Naselja - Slovenija b) družbena geografija c) demogeografija


929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE


GOBEC, Edi
   Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji : njihove sledi na Zemlji in v vesolju
Družina, 2015
a) Slovenski izaseljenci - Združene države Amerike - Biografije b) izumitelji c) ameriški Slovenci

HERRE, Franz
   Marija Terezija : velika Habsburžanka
Cankarjeva založba, 2015
a) Maria Theresia, avstrijska cesarica (1717-1780) - Biografije b) Avstrija c) habsburška monarhija

KONTLER-Salamon, Jasna
   Za resnico do zadnjega diha : pater Ivan Tomažič, ustanovitelj Korotana
Modrijan, 2015
a) Tomažič, Ivan (1919-2014) - Biografije b) Študentski dom Korotan (Dunaj) - Zgodovina

LEIGH, Wendy
   Bowie : biografija
Učila International, 2015
a) Bowie, David (1947-) b) angleški glasbeniki

   LJUDMILA Novak : v očeh drugih
Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, 2014
a) Novak, Ljudmila - Biografije b) slovenske političarke

PREINFALK, Miha
   Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje. Del 1, Od Billichgrätzov do Zanettijev
Viharnik, 2014
a) Plemiške rodbine - Slovenija - 17.st. b) plemstvo c) biografije d) zgodovinski pregledi e) rodovniki


94(100) SVETOVNA ZGODOVINA


HOLMES, Richard, 1946-2011
   2. svetovna vojna : veliki ilustrirani vodnik
Mladinska knjiga, 2015
a) Svetovna vojna 1939-1945

OVERY, Richard James
   Tretji rajh : kronika
Cankarjeva založba, 2015
a) Nemčija - Zgodovina - 1933-1945 b) nacizem c) druga svetovna vojna

POTOČNIK, Dragan
   Iran : dežela med Perzijo in islamom : [znanstvena monografija]
Pivec, 2015
a) Iran - Zgodovina - Kulturna zgodovina

ROSZKOWSKI, Wojciech
   Senca Jalte : poročilo
Društvo Mohorjeva družba, 2015
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Politična zgodovina b) Svetovna vojna 1939-1945 - Posledice


94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA


KLADNIK, Darinka
   Slovenija v zgodbah
Cankarjeva založba, 2015
a) Slovenija - Zgodovina b) kulturna zgodovina

   SLOVENIJA v Jugoslaviji
Inštitut za novejšo zgodovino, 2015
a) Slovenija - Zgodovina - 1941-1991 - Zborniki b) Jugoslavija - Zgodovina - 1941-1991 - Zborniki


TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU


MARINČIČ, Katarina
   Trois
Društvo slovenskih pisateljev = Association des écrivains slovènes, 2014

VIDMAR, Urška, 1986-
   Angleška slovnica : jasne razlage in številne vaje
Poučevanje jezikov, 2012
a) Angleščina - Slovnica - Priročniki b) Angleščina - Jezikovni pouk - Učbeniki

VIDMAR, Urška, 1986-
   Poslovna angleščina : naj vas angleščina popelje do mednarodnih uspehov
Poučevanje jezikov, 2012
a) Angleščina - Poslovni jezik - Priročniki


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO


S SLIKANICE

ASTLEY, Neville
   [Pujsa Pepa]. Juretov dirkalnik
DZS, [2015]


C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED


BRUNHOFF, Jean de
   Babarjevo potovanje
KUD Sodobnost International, 2015

DORIA, Julia
   Vesoljček Pi
Atelje Doria, 2015

DORIA, Živa Viviana
   Biserni kit in druge pravljice
Atelje Doria, 2015

FINNEY, Wendy
   Nič več tako Mala kraljična. Kako mi je ime?
Skrivnost, 2015

FINNEY, Wendy
   Nič več tako Mala kraljična. Najboljša prijatelja
Skrivnost, 2015

FLOOD, Ciara
   Sitnobe sitne
Zala, 2015

HARRIS, Sarah Gomes
   Sara & Raček. Na obisku pri pingvinih
DZS, [2014]

HARRIS, Sarah Gomes
   Sara & Raček. V zabaviščnem parku
DZS, [2014]

JOHNSEN, Åshild Kanstad, 1978-
   Polenček odpre muzej
KUD Sodobnost International, 2015

KASPARAVIČIUS, Kęstutis
   Trapaste zgodbe
KUD Sodobnost International, 2015

KENDA Hussu, Damjana
   Kulturni duhec in Domišljija najdeta dom
Cankarjev dom, 2014
a) Cankarjev dom (Ljubljana) - V otroškem leposlovju

KOČAR, Tomo
   Lumpi iz 4. a ga biksajo
Zavod Tolovaj, 2014
a) Učenci - V mladinskem leposlovju

KOČAR, Tomo
   Lumpi iz 4. a sportajo
Zavod Tolovaj, 2014
a) Učenci - V mladinskem leposlovju

KOČAR, Tomo
   Lumpi iz 4. a v akciji
Zavod Tolovaj, 2014
a) Učenci - V mladinskem leposlovju

KOVAČ, Polonca, 1937-
   Čučko ureja svet
Mladika, 2014

KRALJIČ, Helena
   Beli muc in črni muc
Morfemplus, 2015

KRALJIČ, Helena
   Kleopatra
Morfem plus, 2015
a) Kleopatra, egipčanska kraljica (69-30 pr.n.št.)
b) Egipt - Zgodovina - Stari vek - V mladinskem leposlovju

KRALJIČ, Helena
   Madame Butterfly
Morfem, 2015

KRALJIČ, Helena
   Nefertiti
Morfem plus, 2015
a) Nefretete, egipčanska kraljica (14.st.pr.n.št.)
b) Egipt - Zgodovina - Stari vek - V mladinskem leposlovju

KRALJIČ, Helena
   Nimam časa
Morfemplus, 2015

KRALJIČ, Helena
   Piki išče dom
Morfemplus, 2015

KÜRTI, Katalin
   Kralj Aurum : homeopatske pravljice za otroke in odrasle
Remedia Homeopathy, 2014
a) Homeopatija - V otroškem leposlovju

LAINŠČEK, Feri
   Kuža Goldi gre na sprehod
Imprimo, 2015

LINDBERGH, Reeve
   Babica moja pogosto pozabi
Miš, 2015
a) Demenca b) Stare mame - V otroškem leposlovju

LIONNI, Leo
   Mali modri in mali rumeni
Miš, 2015

MORETI, Lorena
   Ena pasja
Epistola, 2015

   MOST materinske ljubezni
Skrivnost, 2015
a) Posvojeni otroci - V otroškem leposlovju

NICOLL, Helen
   Meg in dinozavri
KUD Sodobnost International, 2015

NICOLL, Helen
   Meg in Mog
KUD Sodobnost International, 2014

   O podvodnem možu
Tamaj, 2015
a) Slovenske ljudske pravljice - Knjige za otroke b) ročne spretnosti

ORMEROD, Jan
   Zamenjam bratca
Zala, 2015
a) Sorojenci - Ljubosumje - V otroškem leposlovju

ORTER, Tina
   Medvedek peče slovensko potico
Grafika Gracer, 2014
a) Potica - V otroškem leposlovju

PODGORŠEK, Mojiceja
   Eko zmajček
Epistola, 2015
a) Ločeno zbiranje odpadkov - V otroškem leposlovju

PODGORŠEK, Mojiceja
   Z dežja pod kap
Epistola, 2015

RIPPIN, Sally
   Brina Brihta
Učila International, 2015

RIPPIN, Sally
   Brina Brihta
Učila International, 2015

STOWER, Adam
   Poreden kuža!
Zala, 2015

UCMAN, Renata
   Cekinčica : zgodba o cekinih, ustvarjena iz sladkorne mase
Kozmos, 2015

UCMAN, Renata
   Ježek Vrtnarček : z ekološkega vrta v jeseni
Kozmos, 2015
a) Sonaravno vrtnarstvo - V otroškem leposlovju

UCMAN, Renata
   Sara in beli konj : zgodba o lipicancu, ustvarjena iz sladkorne mase
Kozmos, 2015

WELLESLEY, Rosie
   Kako je ježek našel prijatelja
Zala, 2015
a) jabolka b) ježi c) osli d) pomoč e) prijateljstvo

ZUPAN, Vitomil
   Plašček za Barbaro
Miš, 2015
a) deklice b) oblačila c) osamljenost d) plašči e) v mladinskem leposlovju


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED


BŘEZINOVÁ, Ivona, 1964-
   Bombonček za dedija Edija
Miš, 2015
a) Alzheimerjeva bolezen - V otroškem leposlovju b) dedki c) vnuki

MALESZKA, Andrzej, 1955-
   Čarobno drevo. Rdeči stol
Družina, 2015

NESBØ, Jo, 1960-
   Časovna kad doktorja Proktorja
Didakta, 2014

PILKEY, Dav, 1966-
   Kapitan Gatnik in tiranska tlaka turboskreta 2000
Mladinska knjiga, 2015

PUCER, Sonja
   Čipke
Viharnik, 2014
a) Čipkarstvo - Idrija - V otroškem leposlovju

ZUPAN, Dim
   Deset resnic
Mladika, 2014


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED


FORMAN, Gayle
   Če ostanem
Mladinska knjiga, 2015

KONC Lorenzutti, Nataša
   Lica kot češnje
Mladinska knjiga, 2015

PHILIPPS, Carolin, 1954-
   Neizrekljivo
Miš, 2015
a) Otroci - Zloraba - V mladinskem leposlovju

PIKALO, Matjaž
   Rdeča raketa : fant, ki se je smejal življenju
eBesede, 2015


L LJUDSKE PRAVLJICE


   ALADIN in njegova čudežna svetilka
Mladinska knjiga, 2015

   ALI Baba in štirideset razbojnikov
Mladinska knjiga, 2015

   GORSKI škrat
Grafis trade, 2013
a) Slovenske ljudske pripovedke - Knjige za otroke

   MODROST pravljične školjke : izbor svetovnih pravljic
Mladinska knjiga, 2015

   SINDBADOVA potovanja
Mladinska knjiga, 2015

   VELIKAN
Grafis trade, 2013
a) Slovenske ljudske pripovedke - Knjige za otroke

   VILENICA
Grafis trade, 2013
a) Slovenske ljudske pripovedke - Knjige za otroke

   ZLATA ribica
Grafis trade, 2013
a) Slovenske ljudske pripovedke - Knjige za otroke

   ŽALIK žene
Grafis trade, 2013
a) Slovenske ljudske pripovedke - Knjige za otroke


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)


PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
   Kraca
Mladinska knjiga, 2015
a) Živali - V otroškem leposlovju


STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE


AHAČIČ, Kozma
   Jezični možje : zgodba o slovenskem jeziku
Rokus Klett, 2015
a) Slovenščina - Zgodovina - Knjige za otroke

ALGARRA, Alejandro
   Naša ribica
DZS, 2014
a) Akvarijske ribe - Knjige za otroke b) zlata ribica

AMBROSE, Jamie
   365 aktivnosti na prostem, ki jih moraš preizkusiti!
Mladinska knjiga, 2015
a) prosti čas b) igre c) izdelki d) narava

BAN, Tatjana
   Otrok ustvarja iz lončka
Tamaj, 2015
a) Ročne spretnosti b) Voščilnice - Izdelava - Knjige za otroke

BAN, Tatjana
   Šah - mat : kraljestvo šaha za mlade
Tamaj, 2015
a) Šah - Knjige za otroke b) šahovske figure c) naredi sam

GANERI, Anita
   Deževni gozd : od blizu
Učila International, 2015
a) Živali - Deževni gozd - Knjige za otroke

GANERI, Anita
   Ocean od blizu
Učila International, 2015
a) Morske živali - Knjige za otroke

GARCÍA Sabatés, Berta
   Naš hrček
DZS, 2014
a) Hrčki - Knjige za otroke b) hišni ljubljenčki c) nega

MUHA, Viktorija
   Lepo vedenje v prometu
A-knjiga, 2015
a) otroci v prometu b) prometna pravila c) promet d) kolesarjenje

ROCA, Núria
   Naš kuža
DZS, 2014
a) Psi - Knjige za otroke

ROCA, Núria
   Naš mucek
DZS, 2014
a) Mačke - Knjige za otroke

SKOČIR, Marija
   Aquæ lasæ : čudežna moč vode : mladinski vodnik po razstavi : najnovejše rimske najdbe
na območju Varaždinskih Toplic = recent discoveries of roman remains in the region of VaraždinskeToplice :
[Galerija Cankarjevega doma, Ljubljana], 21. maj - 26. oktober 2014
Cankarjev dom, 2014
a) Rimljani - Hrvaška b) Varaždinske Toplice - Arheološke najdbe - Antika - Knjige za mladino


SrR LEPOSLOVJE ZA SREDNJEŠOLCE


FRITZ-Kunc, Marinka
   Mladi upi
Mladika, 2015

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Krmelj
telefon
07 818 51 82
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Januar 2019 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
10111213
151617181920
21252627
28293031   
COBISS+
facebook gumb