Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Januar 2014

KNJIGE ZA ODRASLE

0 SPLOŠNO

SNOW, Charles Percy
   Dve kulturi in znanstvena revolucija
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013

   ŽENSKE v znanosti, ženske za znanost : znanstvene perspektive žensk
v Sloveniji in dejavniki sprememb
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2013


004 RAČUNALNIŠTVO

BALOH, Peter, 1976-
   Ob praktičnih primerih skozi MS Office 2013
Svetovanje in založništvo P. Baloh, 2013
a) Microsoft Office 2013 (zbirka računalniških programov) - Priročniki

HERCOG, Drago
   Telekomunikacijska omrežja
Pasadena, cop. 2013                                                
a) Telekomunikacijska omrežja b) principi prenosa informacije c) primeri omrežij

ŠTRANCAR, Matjaž
   iPriročnik Mac : uporaba in triki za OS X
Štrancar.com, 2014
a) Mac OS X (operacijski sistem) - Priročniki


1 FILOZOFIJA


ALEXANDER, Eben
   Pogled v večnost : nevrokirurgovo potovanje v življenje po življenju
Učila International, 2014
a) Obsmrtna doživetja

BURTON, Robert, 1577-1640
   Anatomija melanholije
Studia humanitatis, 2012
a) Melanholija - Anatomija b) Filozofija kulture c) bistvo

   ESTETIKA in politika
Studia humanitatis, 2013
a) Filozofija umetnosti - Politika - Zborniki b) estetika c) marksizem

HARNER, Michael J.
   Zgoraj spodaj : šamanska srečanja z drugo resničnostjo
Eno, 2013
a) Šamanizem


159.9 PSIHOLOGIJA


CVETEK, Robert
   Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za
izvedbo kvantitativne empirične raziskave
Teološka fakulteta, 2013
a) Medosebni odnosi - Empirične raziskave - Priročniki b) psihologija
c) raziskovalno delo

DEBELAK, Maja, 1977-
   Uresničite svoje poslanstvo
Divinum cor, 2013
a) Ljubezen - Pozitivno mišljenje b) Medosebni odnosi - Psihološki nasveti

SKYNNER, Robin
   Življenje in kako ga preživeti
Tangram, 2013
a) Družinski odnosi - Psihološki nasveti - Priročniki b) družinska terapija


16/17 LOGIKA. ETIKA


KOROŠAK, Maja
   Odložimo bremena družinske prtljage : deset navdihujočih resničnih zgodb iz Slovenije
B. Trtnik, 2013
a) Družinski odnosi b) Družina - Konflikti c) medosebni odnosi

SPENGLER, Oswald
   Človek in tehnika : prispevek k filozofiji življenja
A priori, 2013
a) Filozofija življenja b) kultura strojev c) etika d) tehnika

   SVETOVNI etos : globalno in lokalno
Partner graf, 2013
a) Etika b) Globalizacija - Etični vidik - Zborniki


2 VERSTVO


CASTRO, Maïsa
   Znova se morate roditi
Ignis, 2010
a) Jezus Kristus - Nauki b) krščanka duhovnost

DEGRANDIS, Robert
   Kako ozdraviti odnos z očetom z Uvodom v notranje ozdravljenje
Ignis, 2008
a) Očetje in otroci - Odnosi - Zdravljenje b) Ozdravljenje - Krščanski vidik

EMMANUEL
   Zmagoslavje srca : Medjugorje v devetdesetih letih
Salve, 2013
a) Marija Devica - Prikazovanja b) Marijina prikazovanja c) Međugorje

GRÜN, Anselm
   Mistika : odkrivanje notranjega prostora
Slomškova družba, Slomškova založba, 2012
a) Mistika b) krščanska mistika c) zgodovinski pregledi d) cerkveni očetje

HÖFLER, Janez
   O prvih cerkvah in župnijah na Slovenskem : k razvoju cerkvene teritorialne
organizacije slovenskih dežel v srednjem veku
Viharnik, 2013
a) Slovenija - Cerkve - Zgodovina - 8.-13.st.

LUBICH, Chiara
   Medsebojna ljubezen
Novi svet, 2013
a) Lubich, Chiara (1920-2008) - Teologija b) ognjiščarji c) krščanska duhovnost


31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


ADAM, Frane
   Na razpotju družbene krize : quo vadis, Slovenija
IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize, 2013
a) Družbena kriza b) Ekonomske krize c) Kapitalizem

   SOCIALIZACIJA in socialne formacije
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013
a) subkultura b) socializacija c) zborniki

ŠADL, Marika
   Statistika
eBesede, 2013
a) Statistika - Učbeniki za srednje šole

TRČEK, Franc
   Vstajniški dnevnik
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013
a) Trček, Franc (1969-) - Dnevniki b) Družbena gibanja - Slovenija - 2012-2013


32 POLITIKA


AARONS, Mark
   Nesveta trojica
Ciceron, 2014
a) Ecclesia catholica - Politika - 20.st. b) Svetovna vojna 1939-1945
c) Vojni zločinci - Nemčija d) Mednarodni odnosi - 1945-

GRAEBER, David
   Fragmenti anarhistične antropologije
Založba /*cf., 2013
a) Politična antropologija b) Anarhizem

OSOJNIK, Iztok, 1951-
   Somrak suverenosti : tanatalna politika oblasti
KUD Apokalipsa, 2013
a) Oblast - Zgodovina b) Smrt - Politični vidik c) zgodovinska antropologija

SOBAN, Branko
   Zločin brez kazni
Sanje, 2013

TURK, Boštjan Marko
   Dvanajstero zidov : analitična kronika slovenske družbe
Philopatridus, 2013
a) Slovenija - Politične razmere - 2006-2012


33 GOSPODARSTVO


   ALI ima kapitalizem prihodnost?
Založba /*cf., 2013
a) Kapitalizem b) družbeni razvoj c) tehnološki razvoj d) srednji razred

MATTICK, Paul, 1944-
   Vse po starem : gospodarska kriza in polom kapitalizma
Studia humanitatis, 2013
a) globalna ekonomska kriza b) 2008 c) kapitalizem d) globalizacija

PRINČIČ, Jože
   Pot do slovenske narodnogospodarske suverenosti 1945-1991
Inštitut za novejšo zgodovino, 2013
a) Slovenija b) gospodarstvo c) socializem d) obnova

SUPIOT, Alain
   Duh Filadelfije : socialna pravičnost proti totalnemu trgu
Založba /*cf., 2013

ŠTIBLAR, Franjo
   Finančni trgi, akterji, instrumenti, posli : stebri finančnega sistema
samostojne Slovenije
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013
a) Finančni trgi b) Finančni instrumenti - Slovenija


34 PRAVO


   DOLGA pot pravic žensk : pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013
a) Ženske - Zgodovina - Slovenija - Zborniki
b) Ženske - Pravni položaj - Slovenija

KANDUČ, Zoran, 1962-
   Politika, pravo, ekonomija in kriminal : kriminološke refleksije
postmoderne družbe in kulture
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2013
a) pravo b) ekonomija c) filozofija d) etika e) morala

TRATNIK Zagorac, Andreja
   Pogajanja o priznanju krivde v kazenskem postopku
GV založba, 2014
a) Kazenski postopek - Pogajanje b) kazensko pravo c) priznanje krivde

TURK, Boštjan J.
   Praktični pravni nasveti v zvezi z dedovanjem
samozal. B. J. Turk, 2004
a) Dedno pravo - Priročniki b) dedovanje c) zakonodaja d) Slovenija


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE

BIDDULPH, Steve
   Vzgoja deklet : priročnik, ki vam bo pomagal, da bo vaša hči
odrasla v pametno, prijazno in močno žensko
Učila International, 2013
a) Dekleta - Vzgoja b) Starševstvo - Psihološki nasveti

   KAJ po univerzi?
Založba /*cf., 2013
a) Univerze - Družbena vloga - Slovenija - Zborniki b) kriza univerze

KOŠIR, Katja
   Socialni odnosi v šoli
Subkulturni azil, 2013
a) socialni odnosi b) učenci c) odnosi z učitelji d) medvrstniško nasilje

KOTNIK, Rudi, 1953-
   Nova paradigma v izobraževanju : je manj lahko več?
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013
a) Izobraževanje b) pedagogika c) kurikulum d) kompetence


39 ETNOLOGIJA


MENCEJ, Mirjam
   Sem vso noč lutal v krogu : simbolika krožnega gibanja v
evropski tradicijski kulturi
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013
a) Prostor in čas - Ljudski običaji - Evropa - Zborniki
b) Krožno gibanje - Evropska ljudska kultura

MIKLAVČIČ, Milena
   Ogenj, rit in kače niso za igrače
Jutri, 2013
a) Spolnost - Zgodovina - Žiri (okolica) - 1900-1960

PROPP, Vladimir Jakovlevič
   Zgodovinske korenine čarobne pravljice
Založba ZRC, 2013
a) Propp, Vladimir Jakovlevič (1895-1970) b) Ljudske pravljice - Študije
c) etnologija d) ljudsko slovstvo


5 PRIRODOSLOVNE VEDE


BUFFON, Georges-Louis Leclerc, 1707-1788
   Razsvetljenske interpretacije narave : (1749-1756)
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013
a) Naravoslovje - Razsvetljenstvo - 18.st.


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU


   DEŽELA miru : mednarodni Gabrielin sklad
Mednarodni Gabrielin sklad, 2013?
a) Internationale Gabriele-Stiftung - Projekti b) Živali - Biotopi - Zaščita

DREV, Darko
   Okoljevarstvene tehnologije : učbenik za modul Okoljevarstvene
tehnologije v programu Okoljevarstveni tehnik
Fit media, 2013
a) okoljevarstvene tehnologije b) monitoring c) onesnaževanje okolja d) čiščenje


53 FIZIKA


DEMŠAR, Ambrož
   Znam za več. Fizika 8 : računske vaje za boljše ocene v osmem razredu
Rokus Klett, 2013
a) Fizika - Vaje za osnovne šole


54 KEMIJA


REČNIK, Aleksander
   Minerali svinčevo-cinkovega rudišča Mežica
Bode Verlag, 2010
a) Rudnik svinca in cinka (Mežica) - Zgodovina b) Minerali - Mežica - Albumi

REČNIK, Aleksander
   Minerali živosrebrovega rudišča Idrija
Institut "Jožef Stefan", cop. 2012
a) rudarstvo b) mineralogija c) geologija d) rudniki e) živo srebro f) Idrija


61 MEDICINA


COLBERT, Don
   Sedem stebrov zdravja
Karis, 2013
a) Zdravje - Krepitev - Priročniki b) higiena c) razstrupljanje  

DOLINAR, Adriana
   Adijo prehladi
Jasno in glasno, 2014
a) Dihala - Bolezni - Naravno zdravljenje - Preprečevanje - Priročniki

OSTAN, Iztok
   Žive vode
Ara, 2013
a) Naravno zdravljenje - Živa voda b) alternativno zdravljenje c) FHES


62 TEHNIKA


MACKAY, David J. C.
   Trajnostna energija - brez razgretega ozračja
Energetika.Net, 2013
Dostopno tudi na:
http://www.en-lite.si/static/uploaded/pdf/Trajnostna_energija_tisk.pdf
a) Energija b) Energetika c) Energetska politika d) Energetski viri

   URE, energetika in okolje = Energy efficiency, energy and environment
Fit media, 2013
a) Energetika - Okoljski vidik b) Energetska politika c) Energetska učinkovitost


631/635 ORGANIZACIJA KMETIJSTVA


ZGONEC, Slavko
   100 najlepših sobnih rastlin
Mladinska knjiga, 2014
a) Sobne rastline - Gojitev - Priročniki b) okrasne rastline c) albumi


636/639 ŽIVINOREJA. LOV. RIBIŠTVO.


VENGUŠT, Gorazd
   Bolezni prostoživečih živali : bakterijske, virusne in glivične bolezni :
učbenik za študente veterinarske medicine
Veterinarska fakulteta, 2013
a) Prostoživeče živali - Bolezni - Učbeniki za visoke šole b) veterinarstvo c) virologija


641 KUHARSKE KNJIGE


BOGATAJ, Janez, 1947-
   Potice iz Slovenije
Rokus Klett, 2013
a) Kulinarična dediščina - Slovenija b) Potice - Zgodovina
c) Kuharski recepti - Potice

   DR. Oetker. 100 najboljših receptov za kruh in kruhke
Mladinska knjiga, 2013
a) Kuharski recepti - Kruh b) Kuharski recepti - Pecivo

   DR. Oetker. 100 najboljših receptov za mafine in pecivo
Mladinska knjiga, 2013
a) Kuharski recepti - Mafini b) Kuharski recepti - Pecivo

   DR. Oetker. 100 najboljših receptov za piškote in slaščice
Mladinska knjiga, 2013
a) Kuharski recepti - Piškoti b) pecivo

   DR. Oetker. 100 najboljših receptov za torte
Mladinska knjiga, 2013
a) Kuharski recepti - Torte
                                                 
KOŠIR, Klemen, 1974-
   Namazi za mizo : ilustrativni sprehod skozi gozdič vegetarijanskih namazov,
s kruhom pod pazduho
samozal. K. Košir, 2013
a) Kuharski recepti - Namazi - Vegetarijanske jedi

MRZLIKAR, Helena
   Dobra zdrava hrana : učna pot od živila do jedi
Kmečki glas, 2014
a) Uravnovešena prehrana b) Kuharski recepti c) zdrava prehrana d) hranilne snovi

OFFIZIA, Marjuča
   Iz morja v ponev
Založništvo tržaškega tiska, 2013
a) Ribe - Jadransko morje b) Kuharski recepti - Ribe - Morski sadeži

SCHEICHER, Marjanca
   Sladko življenje Damjana Murka
Alpemedia, 2013
a) Kuharski recepti - Sladice


656 PROMET


LAMUT, Mitja
   Parniki Jadrana na razglednicah
V. B. Z., 2013
a) Parniki - Razglednice - Jadransko morje b) pomorstvo c) plovba d) zgodovinski pregledi


71 URBANIZEM


   ETNOLOŠKO konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem
Slovensko etnološko društvo = Slovene Ethnological Society, 2013
a) Stavbna dediščina - Etnološki vidik b) Slovenija - Kulturna dediščina - Zborniki


745/749 UPORABNA UMETNOST


   CREATING cushions & cushion covers : how to sew and embellish 20 gorgeous bolsters,
pillows and slipcovers : easy-to-follow techniques with over 200 stunning photographs
Lorenz Books, cop. 2009
a) prevleke b) blazine c) dekorativna umetnost


78 GLASBA


BOETHIUS, Anicius Manlius Severinus
   De institutione musica = Temelji glasbe
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013
a) Teorija glasbe - 18.st.

BOROTA, Bogdana
   Glasbene dejavnosti in vsebine
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,
Univerzitetna založba Annales, 2013
a) Glasba - Teorija b) glasbena vzgoja in izobraževanje c) petje
d) otroške ljudske pesmi e) pevski programi

LOKAR Lavrenčič, Vlasta
   Naj strune zazvenijo 1 [Glasbeni tisk] : učbenik za tamburice : kvartne G-d uglasitve
za bisernico in brač
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2013
a) Tamburice - Učbeniki


792 GLEDALIŠČE


   ODRAŠČAJOČA publika : osem esejev o vlogi gledališča za otroke in mladino v sodobni družbi
Lutkovno gledališče, 2013
a) Otroško gledališče - Vplivi - Zborniki b) vzgoja in izobraževanje


796/799 ŠPORT


KAJTNA, Tanja, 1977-
   Nekateri psihološki vidiki rizičnih športov : znanstvena monografija
Fakulteta za šport, 2013
a) Šport - Psihološki vidik b) etika c) rizični športi


796.5 PLANINARJENJE. ALPINIZEM


ČUJIĆ, Boris
   Paklenica : penjački vodič = Kletterführer = climbing guide =
guida d'arrampicata = [plezalni vodnik]
Astroida, 2009
a) Športno plezanje - Paklenica - Plezalni vodniki - Plezalni vodniki


80/81 JEZIKOSLOVJE


   PREVAJALCI o prevodu : od Trubarja do Župančiča : antologija
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013
a) Literarno prevajanje - Slovenščina - Zgodovina - Študije b) verzifikacija
c) teorija prevajanja

VIDOVIČ-Muha, Ada
   Moč in nemoč knjižnega jezika
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013
a) Slovenščina - Knjižni jezik - Študije


82 KNJIŽEVNOST


JARC, Miran, 1900-1942
   Zbrano delo
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-2013
a) Jarc, Miran (1900-1942) - Literarni komentarji b) slovenska književnost

KVEDER, Zofka
   Zbrano delo
Litera, 2005-
a) slovenska književnost b) kratka proza


82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA


BAŠOVIĆ, Almir
   Čehov in prostor : struktura dramskega prostora v dramah Čehova kot koncentriran
izraz dramske strukture
Mestno gledališče ljubljansko, 2013
a) Čehov, Anton Pavlovič (1860-1904) - Dramska teorija - Študije

   HISPANISTIČNA razpotja : Rojas, Cervantes, Machado, García Márquez
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013
a) Španska književnost - Literarne študije


82-1 POEZIJA


LOVRIĆ, Iztok
   Neresnične zgodbe
eBesede, 2013


82-2 DRAMATIKA


POLIČ, Vasilij
   Spolno življenje lipicancev
Littera picta, 2002


82-311.2 DRUŽBENI ROMANI


BANKS, Maya
   Strast
Učila International, 2013

BOSILJČIĆ, Bojan
   Vražje tirnice : lʼopera brutale
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2013
a) Srbska književnost - Vojna - Jugoslavija - 20.st. - 1979-2000 - Roman

CAMUS, Albert
   Srečna smrt
Mladinska knjiga, 2013
a) Camus, Albert (1913-1960) - Literarne študije

DEBEVC, Jože, 1939-
   Ljubezen je prišla z zamudo
samozal. J. Debevc, 2013

DENEMARKOVÁ, Radka, 1968-
   Jaz pa vprašam, kdo to tolče : (temna komedija)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2013

GEISTER, Iztok
   Newyorški dnevnik
Zavod za favnistiko, 2013

JUSTINEK, Terezija
   Beganje k sreči : roman
Ved, 2014

JUSTINEK, Terezija
   Ta vražja soseda : roman
Ved, 2014

KARPOWICZ, Ignacy
   Baladine in romance
Cankarjeva založba, 2013

KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
   Poplava : roman
KUD Lema, 2013

SHAFAK, Elif
   Štirideset pravil ljubezni
Sanje, 2013
a) Sufizem - V leposlovju

TUNÇ, Ayfer
   Noč zelene vile
Cankarjeva založba, 2013

VOGEL, Bruno
   Alf
Škuc, 2013
a) Homoseksualnost - V leposlovju

VRENČUR, Iztok
   Odrekanje svetlobi : [roman]
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2013

WINTERSON, Jeanette
   Zakaj bi bila srečna, če si lahko normalna?
Škuc, 2013
a) Lezbijke - V leposlovju - Združene države Amerike

WOOLF, Virginia
   Jakobova soba
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2013


82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI


KORUN, Borut
   Odisej sem, Itaka dom je moj sončni
samozal., 2013
a) Odisej (mitološki junak) - V leposlovju

SCARROW, Simon
   Orli in volkovi
Učila International, 2014
a) Rimski imperij - Zgodovina - V leposlovju

SIVEC, Ivan, 1949-
   Usodna emonska lepotica : povest o ljubezenskem trikotniku med sužnjo,
staroselcem in Emoncem
Ico, 2014
a) Emona - V leposlovju

SIVEC, Ivan, 1949-
   Zadnji keltski poglavar : povest o zadnjih bojih in prvi ljubezni v Cezarjevem času
Ico, 2014
a) Kelti - V leposlovju

ŠKRINJAR, Polona
   Agneza Ortenburška : grofica s Pustega gradu
Kmečki glas, 2013


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI


ALEXANDER, Tasha
   Za razbitim steklom
Učila International, 2013

BECKETT, Simon
   Klic groba
Učila International, 2014

RUDOLF, Franček
   Regata v Acapulcu
eBesede, 2013


82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI


AUDEGUY, Stéphane, 1964-
   Edini sin
Sanje, 2013
a) Pariz - 18.st. - V leposlovju

LESSING, Doris May, 1919-2013
   Pod kožo : prvi del mojega življenjepisa
KUD Apokalipsa, 2013
a) Lessing, Doris May (1919-) - Avtobiografije

WINNEMUTH, Meike
   Veliki dobitek : kako sem na Milijonarju priigrala pol milijona in odpotovala
Učila International, 2014


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


WILLIS, Connie
   Knjiga sodnega dne
Blodnjak, 2001


82-32 NOVELE


ČAPEK, Karel, 1890-1938
   Zgodbe iz enega in drugega žepa
Mladinska knjiga, 2013

GULIČ, Bojan
   Do doma ni več daleč
samozal. B. Gulič, 2013

JEŽ, Milan
   Po senu diši
Ico, 2013

   PO koncu začetek : 20 najboljših zgodb literarnega natečaja Založništva tržaškega
tiska 2013
ZTT = EST, 2013

POLIČ, Vasilij
   Himalaja strasti : (kratke vročične) : moja XVIII.

POLIČ, Vasilij
   Na polju mak : moja XXI.
Littera picta, 2013
a) Erotika - V leposlovju

POLIČ, Vasilij
   Seks, seks - mogoče le kiks?! Seks!
Littera picta, 2005

SHARMA, Robin Shilp, 1964-
   Življenjski nasveti meniha, ki je prodal svojega ferrarija
Učila International, 2013
a) Samorealizacija - V leposlovju

SMOLNIKAR, Breda
   Pripovedka o Ábrnci
Blodnjak, 2013

SMOLNIKAR, Breda
   Pripovedka o Dursumi
Blodnjak, 2013


82-6 PISMA


NIETZSCHE, Friedrich
   Pisma Salomé
Študentska založba, 2013
a) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - Pisma b) Andreas-Salomé, Lou (1861-1937) - Pisma


82-8 POLIGRAFIJE. ANTOLOGIJE


   VEČERNA zarja : zbornik Društva upokojencev Sevnica
Društvo upokojencev, 2013


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI


STRAYED, Cheryl, 1968-
   Divja : izgubljena in najdena na pešpoti življenja
Mladinska knjiga, 2014


82-992 POTOPISI


FERFILA, Bogomil
   Popotniške stopinje Severne Amerike : 1972-2012
Fakulteta za družbene vede, 2013
a) Severna Amerika - Domoznanstvo b) Severna Amerika - Potopisi

   OKROG sveta do srca
Sanje, 2013

SIVEC, Ivan, 1949-
   Zlato kraljestvo : po Peruju po poteh ponižanih Inkov
Ico, 2014
a) Peru - Potopisi


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI


BOUSFIELD, Jonathan
   Slovenija
Mladinska knjiga, 2013
a) Slovenija - Turistični vodniki

ČIČEROV, Stanislav
   Podobe Stare Fužine z okolico
Zavod Noreja, 2013
a) Stara Fužina - Fotografski motivi b) fotografije c) razglednice

   NOVO mesto : turistični vodnik
Zavod za turizem, 2012
a) Novo mesto - Turistični vodniki

PUHAR, Jana, 1981-
   Neviodunum, rimsko mesto ob reki Savi
Posavski muzej, 2013
a) Rimljani - Slovenija b) Neviodunum - Zgodovina - Razstavni katalogi
c) Drnovo - Arheološke najdbe


929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE


AUDISIO, Giuseppe
   Utemeljitelji združene Evrope
Salve, 2013
a) Schuman, Robert (1886-1963) b) Adenauer, Konrad (1876-1967) c) De Gasperi, Alcide (1881-1954)
d) Evropa - Integracija - Zgodovina

BOLT, Usain
   Hitrejši od strele : avtobiografija
Učila International, 2014
a) Bolt, Usain (1986-) - Avtobiografije b) jamajški atleti c) tek na kratke proge

GOLEC, Boris
   Valvasorjeva hiša v Krškem - napačna in prava
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013
a) Valvasor, Janez Vajkard (1641-1693) - Krško
b) Hiše - Zgodovina - Krško

   HERMAN Potočnik Noordung : življenjepis v besedi in sliki
Umetniški kabinet Primož Premzl, 2013
a) Potočnik, Herman, Noordung (1892-1929)

   MAKS, vezni igralec mesta
Mestno gledališče ljubljansko, 2013
a) scenske umetnosti b) dramatika c) gledališče

   NOVI Slovenski biografski leksikon
Založba ZRC,
Dostopno tudi na:
http://www.slovenska-biografija.si
a) Slovenci - Biografski leksikoni

PREINFALK, Miha
   Plemiške rodbine na Slovenskem : 18. stoletje. Del 1, Od Andriolija do Zorna
Viharnik, 2013
a) Plemiške rodbine - Slovenija - 18.st. b) plemstvo c) biografije d) rodovniki

   VITOMIL Zupan : važno je priti na grič : življenje in delo Vitomila Zupana (1914-1987)
: [biografija, dokumenti, novele, pričevanja]
Mladinska knjiga, 2014
a) slovenski pisatelji b) biografije c) spomini sodobnikov


94(100) SVETOVNA ZGODOVINA


GRDINA, Igor, 1965-
   Proti zgodovini : [znanstvena monografija]
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2013
a) Pučnik, Jože (1932-2003) b) zgodovina c) sociologija


94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA


JEZERNIK, Božidar
   Nacionalizacija preteklosti
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013
a) Slovenci - Narodna identiteta b) Slovenija - Kulturna zgodovina

   VITEZ, dama in zmaj : dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem. 2, Katalog
Narodni muzej Slovenije, 2013
a) Vitezi - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) plemstvo


TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU


IGERABIDE, Juan Kruz
   S prstom na luni : (pesniške igre) = Con un dedo en la luna : (juegos poéticos)
Malinc, 2013

SHAKESPEARE, William
   The merchant of Venice
Penguin Books, 2001

SHAKESPEARE, William
   The tempest
Penguin Books, 2001


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO


S SLIKANICE

   MOJ svet : slikovni slovar in potipanka
Mladinska knjiga, 2014

   TOM and Jerry : [with 10 sounds : the looney tunes live!]
Schwager & Steinlein, 2012

   ŽIVALI : slikovni slovar in potipanka
Mladinska knjiga, 2014
a) Živali - Knjige za otroke


C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED


ERZIN, Miro
   Labodja dežela
Akademija Schwentner, 2013

KOCMUT, Aleksandra, 1976-
   Zmajček hihitajček
Literarni val, 2013

KOKELJ, Nina
   Svinčnik je zanje zapisal
Novi Matajur, 2013

KÖNNECKE, Ole
   Podari srce pravemu
eBesede, 2013
a) Ljubezen - V otroškem leposlovju

KOREN, Majda, 1960-
   Medved in miška 2
Zadruga Novi Matajur, 2013

KRAMAR, Sonja
   Kako sta mušnica in jurček postala sestrica in bratec
Tia Dora, 2013

LEKŠE, Barbara, 1979-
   Kodra
Ocean, 2013
a) Drugačnost - V otroškem leposlovju

MAKAROVIČ, Svetlana
   Škrat Kuzma dobi nagrado
Mladinska knjiga, 2013

PERKO, Tina, 1971-
   Gvido in kozja vila
Mladika, 2013

PINTERIČ, Aleksandra
   Hanina božična želja
Vista, Zavod za razvoj vrednot, 2013
a) Invalidni otroci b) Božič - V otroškem leposlovju

PUHAN, Terezija
   Skrivnostni prebivalec graščine Ravnica
samozal., 2013

ŠABEC, Robert
   Prigode jamskega škrata Perkmandlca : pripovedka o
idrijskem živosrebrovem rudniku
ZTT = EST, 2013
a) Živo srebro - Rudniki - Idrija - Knjige za otroke

   ZIMA, zima bela : pravljice in pesmice za zimsko - božični čas
Mladinska knjiga, 2012
a) Zima - V otroškem leposlovju


P LEPOSLOVJE ZA  4. - 6. RAZRED


GOMBAČ, Žiga
   Primer Gala Matrice ali Kako deluje televizija
RTV Slovenija, 2012
a) Televizija - V mladinskem leposlovju

GOMBAČ, Žiga
   Tisa reši svet ali Kako deluje radio
RTV Slovenija, 2012
a) Radio - V mladinskem leposlovju

KOKALJ, Tatjana, 1956-
   Detektivka Zofija v knjižnici
Mladika, 2013
a) Detektivi - V mladinskem leposlovju

PREGL, Slavko
   Gospodka iz samokolnice
Mladika, 2013


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED


GOMBOC, Mateja, 1964-
   Ime mi je Jon
Mladika, 2013

MACUH, Bojan
   Dogodivščine garažnega banda
Ved, 2014

SRDINŠEK, Jure
   Misli neba
samozal., 2013

TOPIĆ, Uroš
   Emma Storm. Bratovščina Culis
Pasadena, 2013


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)


GAL Štromar, Maja
   Črkolandija : pravljica, dramsko besedilo in gledališki priročnik
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2013
a) Gledališče b) scenografija c) kostumografija d) glasba e) koreografija

KOCMUT, Aleksandra, 1976-
   Z zvezde na zvezdo
Literarni val, 2013

   PETKA! : pet dramskih besedil za otroška in mladinska gledališča
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2013
a) Otroško gledališče - Dramska besedila - Slovenija b) mladinsko gledališče
c) dramatizacija


STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE


ARNOLD, Nick
   Gnusna golazen : grozna znanost
Alta media, 2013
a) Žuželke - Knjige za otroke

ARNOLD, Nick
   Kri, kosti in druge telesne reči : grozna znanost
Alta media, 2013
a) Človeško telo - Knjige za otroke

DEARY, Terry
   Enkratni Egipčani : grozna zgodovina
Alta media, 2013
a) Egipt - Zgodovina - Stari vek - Knjige za otroke

GANERI, Anita
   Ošabni oceani : grozna geografija
Alta media, 2013
a) Oceani b) Morje - Knjige za otroke

   JEM zdravo, živim zdravo! : Škrobkov priročnik zdrave prehrane : za starše, babice,
dedke, otroke
ZTT = EST, 2013
a) Otroci - Prehrana - Knjiga za otroke

   KUHARSKA knjiga za fante : kuhanje je zabavno!
Učila International, 2013
a) Kuharski recepti - Knjige za otroke

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Krmelj
telefon
07 818 51 82
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Februar 2019 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
      1  2  3
  4  7  8  910
121314151617
21222324
25262728   
COBISS+
facebook gumb