Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Maj 2014

KNJIGE ZA ODRASLE

0 SPLOŠNO

JORDAN, Romana, 1966-
   Za Evropo gre, za vas gre
Alpemedia, 2014
a) Evropska unija - Družbeni razvoj b) Okoljevarstvena politika - Evropa
c) Energetika - Evropa

ŠESTDESET
   60 let, 60 zgodb
Gorenjski muzej, 2013
a) Gorenjski muzej (Kranj) - Muzejske zbirke
b) Gorenjska - Kulturna zgodovina - Kulturna dediščina


004 RAČUNALNIŠTVO


KREBELJ, Peter
   Blender 3D za začetnike
Atelje Doria, 2014
a) Blender 3D (računalniški program) - Priročniki b) računalniška animacija


005 MENEDŽMENT


SCHREITER, Tom
   Kako v trenutku pridobiti zaupanje, vpliv in odnos : 13 načinov za ustvarjanje miselne
odprtosti, s katerimi boste nagovorili podzavest vaše stranke
Lisac & Lisac, 2014
a) Poslovna psihologija b) bogastvo c) psihologija uspeha d) poslovna uspešnost


1 FILOZOFIJA


MAKAROVIČ, Jan
   Avantura sveta
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2013
a) Kozmično ravnotežje b) razvoj sveta c) ustvarjalna revolucija

POGORELČNIK, Romana
   Numerologija : tvoje ime - tvoja osebnost
Mladinska knjiga, 2014
a) Osebna imena - Numerologija


159.9 PSIHOLOGIJA


BERNSTEIN, Albert J.
   Čustveni vampirji : kako se zaščititi pred ljudmi, ki vas povsem izpijejo
Chiara, 2014
a) Čustva - Medosebni odnosi b) čustvene zlorabe c) psihična energija

BOXSEL, Matthijs van, 1957-
   Enciklopedija neumnosti
KUD Sodobnost International, 2014
a) Neumnost - Leksikoni

EAGLEMAN, David
   Prikrito : neznano življenje človeških možganov
UMco, 2014
a) Možgani - Nevropsihologija b) zavest

HARVEY, Steve, 1956-
   Brez dlake na jeziku : kako najti moškega, ga obdržati in razumeti
Primus, 2014
a) Odnosi med spoloma - Psihološki nasveti b) partnerstvo

HAY, Louise L.
   Ozdravite svoje srce : kako najti mir po razhodu, ločitvi ali smrti bližnjega
Primus, 2014
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki

JELLOUSCHEK, Hans
   Pozornost v partnerstvu : kaj daje globino skupnemu življenju
Mohorjeva družba, 2014
a) Pozornost b) Partnerstvo c) medosebni odnosi d) odnosi med spoloma e) konflikti

KRAJNC, Ana, 1938-
   Spoznaj sebe in druge : človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, 2014
a) Samospoznavanje b) Medosebni odnosi c) psihosocialne potrebe d) permisivna vzgoja

LIPTON, Bruce H.
   Učinek medenih tednov : znanost o ustvarjanju nebes na zemlji
Primus, 2014
a) Osebnostni razvoj

OSHO, 1931-1990
   Ljubezen, svoboda, samost : koan o odnosih
V. B. Z., 2014
a) Medosebni odnosi


2 VERSTVO


MARTIN, James, 1960-
   Nebesa (ni)so hec : zakaj so veselje, humor in smeh bistvo duhovnega življenja
Družina, 2014
a) Duhovno življenje - Humor

PEČENKO, Primož
   Pot pozornosti : osnove budistične meditacije
Eno, 2014
a) budizem b) meditacija


31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


JOGAN, Maca
   Sociologija in seksizem
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014
a) Spol - Družbeni vidik b) Ženske - Družbeni položaj c) Družbena neenakost

   STARANJE v Sloveniji : raziskava o potrebah, zmožnostih in stališčih nad 50 let
starih prebivalcev Slovenije
Inštitut Antona Trstenjaka, 2013
a) Staranje - Družbeni vidik - Slovenija - Zborniki
b) Stari ljudje - Kvaliteta življenja c) Medgeneracijski odnosi - Slovenija - Zborniki


33 GOSPODARSTVO


HROVATIN, Nevenka
   Ekonomija 4 : razvojne poti slovenskega gospodarstva. Učbenik za
4. letnik ekonomskih gimnazij
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013
a) Slovenija - Gospodarstvo - Učbeniki za srednje šole


34 PRAVO


BRUS, MarkO
   Obveznostno pravo : splošni del obligacij brez zakonskih obveznostnih razmerij
Uradni list Republike Slovenije, 2014
a) civilno pravo b) obligacijsko pravo c) obligacijska razmerja d) pogodbene obveznosti

   KAZENSKO pravo. Splošni del
Uradni list Republike Slovenije, 2014
a) Kazensko pravo - Učbeniki za visoke šole b) kazniva dejanja c) kazenska odgovornost

PAVLIN, Sabina, pravnica
   Nujni dediči
Uradni list Republike Slovenije, 2012
a) Dedno pravo - Slovenija b) dedovanje c) dediči d) zakonodaja

SLOVENIJA. Ustava (1991)
   Ustava Republike Slovenije = [Constitution of the Republic of Slovenia]
Uradni list Republike Slovenije, 2013
a) Slovenija - Ustava - 1991

TURK, Boštjan J.
   Delovno in pokojninsko pravo : (praktične rešitve)
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2014
a) delovno pravo b) pogodba o zaposlitvi c) pokojninsko pravo d) priročniki

TURK, Boštjan J.
   Družinsko premoženjsko pravo : (z Zakonom o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih - ZZZDR)
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2014
a) družinsko pravo b) premoženje c) oporoke d) priročniki


35 JAVNA UPRAVA


JAZBEC, Gregor, 1972-
   Vojna
samozal. G. Jazbec, 2012
a) Vojna - Psihološki vidik b) Nasilje c) bojni stres d) vojna psihologija


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE


PEČJAK, Sonja
   Medvrstniško nasilje v šoli
a) Šole - Medosebni odnosi - Učbeniki za visoke šole
b) Vrstniki - Nasilje - Učbeniki za visoke šole

ZADEL, Aleksander
   Tretji obraz : priročnik za razumevanje otrok in sebe
Inštitut C. A. R., 2013
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) domača vzgoja c) družina d) starši


39 ETNOLOGIJA


HIENG, Primož
   Pod masko skrit in norčavo odkrit : slovenske maske in maškare
Harlekin No. 1, 2014
a) Pustni običaji - Fotografski motivi b) Maske - Slovenija - Albumi
c) slovensko ljudsko izročilo

ILICH, Iztok
   Varuhi izročila : naša kulturna dediščina v dobrih rokah
Mohorjeva družba, 2014
a) Slovenci - Kulturna dediščina b) slovenska ljudska kultura
c) slovensko ljudsko izročilo

   PRAZNIČNA večglasja : prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014
a) Praznovanje - Slovenija - Zborniki b) šege in navade

VRTAČNIK, Karolina
   Ljubenske potice
Pr Mediji, 2014
a) Velikonočne butarice - Ljubno ob Savinji - Razstavni katalogi
b) slovenski ljudski običaji c) cvetna nedelja


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU


PLUT, Dušan, 1950-
   Ekosoci[a]lizem ali barbarstvo : demokratični ekološki socializem in trajnostni
sonaravni razvoj
Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, 2014
a) Politična gibanja b) Trajnostni razvoj c) Ekološka gibanja

SLOVENIJA. Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje. Agencija Republike Slovenije za okolje
   Kdo in kaj : Agencija Republike Slovenije za okolje
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2013
a) Slovenija. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Agencija Republike Slovenije
za okolje - Delovanje - 2012-2013 b) Okolje - Monitoring - Slovenija


51 MATEMATIKA


DVORŽAK, Bojana
   Matematika na splošni maturi : odgovori na vprašanja
iz predmetnega izpitnega kataloga : osnovna in višja raven
Intelego, 2014
a) Matematika - Matura - Priročniki b) srednje šole

LAMPRET, Vito
   Matematika 1. Del 1, Preslikave, števila in vektorski prostori : univerzitetni učbenik
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2013
a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) preslikave c) števila d) vektorski prostori


55 GEOLOGIJA


ZADNIK, Branko
   Fenomen žleda in njegov vpliv na objekte za prenos električne energije :
univerzitetni učbenik
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2006
a) Daljnovodi - Vremenski vplivi - Učbeniki za visoke šole b) vremenski pojavi


58 BOTANIKA


   RASTLINE
Mladinska knjiga, 2014
a) Rastlinstvo - Leksikoni

SCHÖNFELDER, Peter
   Kaj cveti v Sredozemlju?
Narava, 2014
a) Rastlinstvo - Sredozemlje - Priročniki


59 ZOOLOGIJA


GUTJAHR, Axel
   Ptice naših vrtov, sadovnjakov, polj in gozdov : [opazovanje, določanje, varovanje]
Mladinska knjiga, 2014
a) Ptice


61 MEDICINA


BACUS-Lindroth, Anne, 1955-
   Otrok od 1. do 3. leta : najpomembnejši leti v otrokovem življenju
Celjska Mohorjeva družba, 2014
a) Dojenčki - Nega b) Otroci - Razvoj - Priročniki c) starševstvo

ESSELSTYN, Rip
   Meso je problem! : tehtni argumenti za uživanje rastlinske hrane : [140 novih
receptov Druge gasilske brigade]
Planet, 2014
a) Prehrana - Zdravje b) Kuharski recepti - Vegetarijanske jedi c) zdrava prehrana

HAJDINJAK, Angela
   Sodobna zdravstvena nega
Zdravstvena fakulteta, 2012
a) Zdravstvena nega - Teorija b) Zdravstvena nega - Klasifikacija - Učbeniki

KRANJC, Ajša
   Kokosovo olje : mastno, nasičeno in zdravo
Ara, 2014
a) Kokosovo olje b) kokos c) maščobe d) zdravilnost


62 TEHNIKA


SINIGOJ, Anton R.
   Elektrotehnika 1
Založba FE in FRI, 2009
a) Elektrotehnika - Učbeniki za srednje šole


631/635 ORGANIZACIJA KMETIJSTVA


   VELIKA knjiga o zeliščih
Mladinska knjiga, 2014
a) Zelišča - Gojitev - Uporaba - Priročniki b) Kuharski recepti - Zelišča


636/639 ŽIVINOREJA. LOV. RIBIŠTVO.


COSTANTINO, Maria
   Konji : popolni vodnik : [nega in pasme konj, vaje za jahanje in konjski športi]
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014
a) konji b) nega c) bolezni d) jahanje e) pasme

KULTURNO društvo Ribiški muzej tržaškega primorja (Križ)
   O zgodovini in dediščini slovenskega morskega ribištva : Ribiški muzej tržaškega primorja
Ribiški muzej tržaškega primorja, 2013
a) Ribištvo - Zgodovinski vidik - Morski ribolov - Priobalni ribolov - Kulturna zgodovina - Italija


641 KUHARSKE KNJIGE


D'ADAMO, Peter J.
   Pravilna prehrana po krvni skupini : personalizirani recepti za krvno skupino 0 :
(več kot 150 receptov)
Cangura.com, 2014
a) Krvne skupine b) Prehrana c) Kuharski recepti d) krvna skupina 0

D'ADAMO, Peter J.
   Pravilna prehrana po krvni skupini : personalizirani recepti za krvno skupino A :
(več kot 150 receptov)
Cangura.com, 2014
a) Krvne skupine b) Prehrana c) Kuharski recepti d) krvna skupina A

KRAGL, Uroš
   Smoothie in sveži sokovi : čista moč narave
Sansego, 2014
a) Napitki - Priprava b) sadni napitki c) zelenjavni napitki d) recepti


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA


DRUŠTVO računovodskih in finančnih delavcev (Sevnica)
   Ob 50 letnici društva : 1964-2014 : [50 let - Društva računovodskih in
finančnih delavcev Sevnica]
Društvo računovodskih in finančnih delavcev, 2014
a) Sevnica b) domoznanstvo c) računovodstvo d) društva e) delovanje


656 PROMET


FLAJŠMAN, Božidar
   100 let belokranjske železniške proge na razglednicah
Mestna skupnost, 2014
a) Železnice - Zgodovina - Bela krajina - Albumi

   TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za učitelje v srednjih šolah
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013
a) Promet - Vzgoja - Priročniki

   TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za vzgojitelje v vrtcih
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013
Dostopno tudi na:
http://www.na-postaji.si/priro%C4%8Dnik/vrtci.pdf
a) Promet - Vzgoja - Priročniki


7 UMETNOST


DIDI-Huberman, Georges, 1953-
   Podobnost prek stika : arheologija, anahronizem in modernost odtisa
Studia humanitatis, 2013
a) teorija kiparstva b) odtis c) odlitki d) modeliranje


745/749 UPORABNA UMETNOST


DUHOVNIK, Suzana
   Šivam si : od gumba do oblačila : praktičen vodnik za šivanje na roke in stroj
Mladinska knjiga, 2014
a) Šivanje - Priročniki

MEŽEK, Tina
   Izdelava nakita s Tino Mežek : korak za korakom s fotografijami
Didakta, 2014
a) Nakit - Izdelava - Priročniki b) ročne spretnosti c) uporabna umetnost


76 GRAFIKA


JAVORŠEK, Dejana
   Reproduciranje barv in barvno upravljanje
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2013
a) Barve - Reproduciranje b) Barvno upravljanje - Učbeniki za visoke šole

VANG-Nyman, Ingrid, 1916-
   Pika. Pika noče postati velika in drugi stripi
Mladinska knjiga, 2014


793/794 DRUŽABNE ZABAVE. PLES. IGRE


ERJAVEC, Urh
   Tarok : miselna igra
samozal., 2014
a) Tarok - Pravila - Priročniki b) igralne karte c) zgodovinski pregledi


796.5 PLANINARJENJE. ALPINIZEM


LANG, Helmut
   Julijske Alpe : 53 izbranih izletov in planinskih tur
Mladinska knjiga, 2014
a) Julijske Alpe - Planinski vodniki

LANG, Helmut
   Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe : 53 izbranih izletov in planinskih tur
Mladinska knjiga, 2014
a) Kamniško-Savinjske Alpe - Karavanke - Planinski vodniki


80/81 JEZIKOSLOVJE


CULLEN, Pauline
   The official Cambridge guide to IELTS : for academic & general training.
Student's book with answers
Cambridge University Press, 2014. -
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Učbeniki
b) IELTS (mednarodni izpit) - Priprava - Izpitne naloge
d) certifikati

EVANS, Sandra
   Menschen : Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch
Hueber, 2013
a) Nemščina - Jezikovni pouk - Učbeniki

HABERSACK, Charlotte
   Menschen : Deutsch als Fremdsprache : [Niveau] A2 : Kursbuch
Hueber Verlag, 2013
a) slovnica b) nemščina c) učenje jezika


82 KNJIŽEVNOST


JURČIČ, Josip, 1844-1881
   Spisi
Katoliška bukvarna, 1917-1923


82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA


ZABUKOVEC, Urša
   Neverbalni Dostojevski
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014
a) Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) - Literarne študije
b) Rusija - Družbene razmere - 19.st. - V leposlovju


82-1 POEZIJA


DEKLEVA, Milan
   Uglaševanje molka : zbrane in dodane pesmi
Cankarjeva založba, 2013-

KLEČ, Milan
   Lep pozdrav
Cankarjeva založba, 2014

ZLOBEC, Ciril
   Biti človek
Mladinska knjiga, 2014


82-311.2 DRUŽBENI ROMANI


ALEXANDER, Victoria
   Poročna kupčija
Meander, 2014

BOWEN, James
   Potepuški maček Bob
Mladinska knjiga, 2014

BRABCOVÁ, Zuzana
   Stropi
Cankarjeva založba, 2014

CALVINO, Italo
   Neobstoječi vitez
Beletrina, 2014

CAPUS, Alex
   Léon in Louise : roman
Cankarjeva založba, 2014
a) Švicarska književnost - Ljubezen - Vojna - Francija - 20.st.

CARDELLO, Ruth
   Za ljubezen ali zapuščino
Kiroja, 2014

CARR, Robyn
   Gorsko zavetišče
Giks ed, 2014

COETZEE, J. M., 1940-
   Jezusovo otroštvo
Cankarjeva založba, 2014

DAY, Sylvia
   Uročena
Mladinska knjiga, 2014
a) Erotika - V leposlovju

FOLEY, Gaelen
   Noč greha
Meander, 2014

GEORGE, Nina
   Svetloba v Provansi
Učila International, 2014
a) Provansa - V leposlovju

JAMES, Eloisa
   Polnočni užitki
Učila International, 2014
a) Angleška kultura - V leposlovju - 19.st.

KARLOVŠEK, Igor
   Odvetnik
Mladinska knjiga, 2014

KOVAČ, Eva, 1977-
   Sonce zahaja v Celju
Litera, 2014

KUŠAR, Nani
   Nekdo trka : roman
samozal., 2013

MCGAHERN, John, 1934-2006
   Tema
Modrijan, 2014

OZ, Amos
   Panter v kleti
Mladinska knjiga, 2014

PAASILINNA, Arto
   Na lovu za spomini
Mladinska knjiga, 2014

PODSTENŠEK, Tomo
   Sredi pajkove mreže
Litera, 2014

RADALJAC, Anja
   Polka s peščenih bankin
LUD Literatura, 2014
a) pisanje b) študentje c) primerjalna književnost d) fikcija

REDMERSKI, J. A.
   Tvoja za vedno : [drugi del]
Učila International, 2014

ŠTEGER, Aleš
   Odpusti
Beletrina, 2014


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI


BAROVIČ, Bogdan
   Tudi barabe umrejo, mar ne?
Alpemedia, 2014

BILLINGHAM, Mark
   Boječka : kriminalistični inšpektor Tom Thorne reši drugi primer
Učila International, 2014

CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
   Umor Rogerja Ackroyda
Mladinska knjiga, 2014

SÖDERBERG, Alexander
   Andaluzijski prijatelj
Mladinska knjiga, 2014


82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI


KURDAKOV, Sergej
   Odpusti mi, Nataša : o ruskem Savlu, ki je v 20. stoletju postal Pavel ---
Mohorjeva družba, 2014
a) ruska pravoslavna cerkev b) preganjanje

KUSTURICA, Emir, 1954-
   Kje sem v tej zgodbi jaz?
Cankarjeva založba, 2014
a) Kusturica, Emir (1954-) b) filmski režiserji c) biografije


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


HOWEY, Hugh
   Silos
Mladinska knjiga, 2014

YANCEY, Richard
   Peti val
Učila International, 2014


82-32 NOVELE


BABNIK, Gabriela
   Nočne pokrajine
Mladinska knjiga, 2014


82-4 ESEJI


JANČAR, Drago
   Pisanja in znamenja
Modrijan, 2014


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI


DURAS, Marguerite
   To je vse
Modrijan, 2014
a) Duras, Marguerite (1914-1996) - Spomini b) francoske pisateljice

KLIPŠTETER, Otmar
   Ne živi predolgo
Litera, 2014
a) Klipšteter, Otmar (1933-) - Spomini b) slovenski novinarji c) avtobiografije

MIRT, Rajka
   Ne povej : kako sem preživela raka
samozal., 2013
a) Rak (medicina) b) Bolniki - Doživljanje bolezni


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI


BELAMARIĆ, Joško
   Otok Brač : [turistična monografija]
Turistička naklada, 2014
a) Brač - Turistični vodniki b) Hrvaška c) otoki

KOZINC, Željko
   Lepi izleti vabijo : Lep dan kliče - 15 let
Modrijan, 2014
a) Slovenija - Turistični vodniki - Izleti c

NAČINOVIĆ, Daniel, 1952-
   Brioni : [turistična monografija]
Turistička naklada, 2014
a) Brioni - Turistični vodniki

NAZOR, Ante
   Hrvaški Jadran : zgodovina, kultura, umetnost, naravne lepote
Turistična naklada, 2014
a) Jadransko Primorje - Turistični vodniki b) Hrvaška


929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE


ǍLVAREZ Morales, Miguel
   Fant, ki je postal papež : življenjska zgodba papeža Janeza Pavla II.
Družina, 2014
a) Joannes Paulus II, papež (1920-2005) - Biografije b) papeži

FUGGER Germadnik, Rolanda
   Grofje Celjski med zgodovino in mitom
Pokrajinski muzej, 2013
a) Celjski (rodbina) - Zgodovina - Literarni motivi

MONTEFIORE, Sebag, 1965-
   Stalin : na dvoru rdečega carja
Cankarjeva založba, 2014
a) Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) - Biografije
b) Sovjetska zveza - Zgodovina - 1925-1953

SPERBER, Jonathan, 1952-
   Karl Marx : revolucionar in njegov čas
Modrijan, 2014
a) Marx, Karl (1818-1883) - Biografije b) Marksistična filozofija


94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA


   PO Kozjanskem od Sotle do Gračnice : pohodi v soncu, vetru, dežju,
snegu in metežu : 1974-2014
Društvo za ohranjanje spomina na pohod XIV. divizije, 2014
a) Slovenija b) zgodovina c) 1944 d) NOB

VOJE, Ignacij
   Od Osmanov do Celjanov : utrinki preteklosti
Celjska Mohorjeva družba, 2014
a) Slovenci - Zgodovina b) Slovenci - Kulturna zgodovina


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

S SLIKANICE

APSLEY, Brenda
   Na kmetiji : s prstom zadrsaj sličico na pravo mesto!
Mladinska knjiga, 2014

APSLEY, Brenda
   V divjini : s prstom zadrsaj sličico na pravo mesto!
Mladinska knjiga, 2014

GRIMM, Jacob
   Moje prve pravljice
Učila International, 2014

   PREVOZNA sredstva : knjiga z zavihki
Mladinska knjiga, 2014
a) Prevozna sredstva - Knjige za otroke

   PRVE besede : knjiga z zavihki
Mladinska knjiga, 2014
a) Besede - Knjige za otroke

   ŽIVALI : knjiga z zavihki
Mladinska knjiga, 2014
a) Živali - Knjige za otroke


C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED


BRUNHOFF, Jean de
   Zgodba o Babarju
KUD Sodobnost International, 2014

EMILIANI, Lucia
   Prišel je samorog
Morfem, 2014

EMILIANI, Lucia
   Velikan Vekoslav
Morfem, 2014

GENECHTEN, Guido van
   Lahko pokukam v tvojo pleničko?
Sanje, 2014

KASPARAVIČIUS, Kęstutis
   Podvodna zgodba
KUD Sodobnost International, 2014

KOKALJ, Tatjana, 1956-
   Knjižni tat
Brin, 2014
a) knjižnica b) knjige c) branje

KOŠOROK, Anej
   Dogodivščine pošastic
Kofein dizajn, 2013

KRALJIČ, Helena
   Elvis in Tara morata stran
Morfem, 2014
a) Astma - V otroškem leposlovju

KRALJIČ, Helena
   Pismo za zobno vilo
Morfem, 2014

LEKŠE, Barbara, 1979-
   Čudovita novica
Ocean, 2014

MIHELČIČ, Marija, 1946-
   Metla Pometačka
AX, 2013

PEROCI, Ela
   Moj dežnik je lahko balon
Mladinska knjiga, 2014

PODGORŠEK, Mojiceja
   Eko čarovniška šola
Epistola, 2014

PODGORŠEK, Mojiceja
   Račka Bina, zajec in volk
Epistola, 2014

   PRAVLJICE za deklice
Učila International, 2014

RIPPIN, Sally
   Brina Brihta
Učila International, 2014
a) Balet - Nogomet - V otroškem leposlovju

RIPPIN, Sally
   Druga najboljša prijateljica
Učila International, 2014
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju

SUHODOLČAN, Primož
   Peter Nos in vesele počitnice
Karantanija, 2013

WATT, Mélanie
   Vilibald
KUD Sodobnost International, 2014
a) Mačke - V otroškem leposlovju


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED


FOLCH i Torres, Josep Maria, 1880-1950
   Dolginove nenavadne pustolovščine
KUD Sodobnost International, 2014

GOMBAČ, Žiga
   Živa in skrivnost mumije
Vilinia, 2014
a) Egipt - Stari vek - V otroškem leposlovju

HOF, Marjolijn
   Moj dedek in jaz in pujsa Babi
Miš, 2014
a) Dedki - V otroškem leposlovju

LANDY, Derek
   Kostja Veselko
Modrijan, 2014

SANTOS, Care
   Prodam mamo
Malinc, 2014

SHELTON, Dave
   Deček in medved v čolnu
KUD Sodobnost International, 2014

STORR, Catherine
   Pametna Lili in neumni volk
KUD Sodobnost International, 2014

ŠRUT, Pavel
   Lihožerci
KUD Sodobnost International, 2014

ZÖLLNER, Angelika
   Rdeča hiša ali Skrivnost živih besed
Celjska Mohorjeva družba, 2014

ZUPAN, Dim
   Črno in belo v barvah
Mladika, 2013


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED


BROOKS, Kevin
   iBoy
Miš, 2014
a) znanstvena fantastika

GLEITZMAN, Morris
   Tedaj
Miš, 2014
a) Svetovna vojna 1939-1945 b) Judje - Preganjanje - V mladinskem leposlovju

NANEVSKA Đuričić, Natalija
   314
Ph RED, 2014

SKRINJAR-Tvrz, Valerija
   Simona : mladinski roman
Blodnjak, 2014

ŠTEFANEC, Vladimir P.
   Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov
Modrijan, 2014

ŽORŽ, Danila
   Ukleti angel
Ph RED, 2014
a) Mladostniki - V mladinskem leposlovju


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)


BITENC, Janez, 1925-2005
   Pesmi o pomladi in živalih
Obzorja, 2009
a) Slovenske otroške pesmi - Zbirke

GRAFENAUER, Niko
   Kraljice mačke
Modrijan, 2014

GREGORIČ Gorenc, Barbara
   Zelenjavci
Mladika, 2014


STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE


CLERGEAU, Charlotte
   Moj zadovoljni konj!
Narava, 2014
a) Konji - Knjige za otroke

   ČLOVEŠKO telo : interaktivni vodnik : [odkrij presenetljiva dejstva o človeškem telesu]
Učila International, 2014
a) Človeško telo - Knjige za otroke b) interaktivnost

   DINOZAVRI : [odkrij presenetljiva dejstva o teh prazgodovinskih
Učila International, 2014
a) Dinozavri - Knjige za otroke

ERNE, Andrea
   Vse o letalih
Učila International, 2014
a) Letala - Knjige za otroke

   FANTASTIČNE zanimivosti o čisto vsem
Učila International, 2014
a) Leksikoni za mladino b) interaktivnost

JEREB, Antonija
   Dogodivščine prepelice Marjance : pesmice z notnim zapisom,
zgodbico in ilustracijami,  ki jih sami pobarvate
samozal., 2014

KALOPER, Urška
   O mozoljih, ljubezni in drugih nadlogah
Mladinska knjiga, 2014
a) Puberteta - V otroškem leposlovju

ROTH, Ruby
   Veganstvo je ljubezen : poslušati srce in ukrepati
Avrora As, 2014
a) Živali - Dobrobit b) Veganstvo - Knjige za otroke

TRAPP, Kyrima
   Viteški grad
Učila International, 2014
a) Gradovi b) Vitezi c) Evropa - Zgodovina - Srednji vek - Knjige za otroke


SrR LEPOSLOVJE ZA SREDNJEŠOLCE


   PRVIČ
Mladinska knjiga, 2014
a) Mladostniki - Spolnost - V mladinskem leposlovju

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Krmelj
telefon
07 818 51 82
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Januar 2019 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
10111213
151617181920
21252627
28293031   
COBISS+
facebook gumb