Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Marec 2014

KNJIGE ZA ODRASLE

005 MENEDŽMENT

BIRSA, Rok
   Občutek za posel : 3 koraki do vaše poslovne odličnosti : motivacijski priročnik
za podjetnike : [žepni priročnik z delovnim zvezkom]
samozal., 2013
a) Poslovna uspešnost - Priročniki b) management

COVEY, Stephen R., 1932-
   Predvidljivi rezultati v nepredvidljivih časih : kako do zmage v vsaki situaciji?
Cangura.com, 2014
a) Poslovna uspešnost - Priročniki

   SODOBNI izzivi managementa človeških virov
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2013
a) Kadri - Upravljanje


1 FILOZOFIJA

BERLIN, Isaiah, 1909-1997
   Ruski misleci
Beletrina, 2014
a) Ruska književnost - 19.st. b) kulturna zgodovina c) filozofija

ESPOSITO, Roberto, 1950-
   Immunitas : zaščita in negacija življenja
Beletrina, 2014
a) Biopolitika - Filozofija b) filozofija politike c) italijanski filozofi


159.9 PSIHOLOGIJA

   ČLOVEKOVA aura
Atelje Doria, 2014
a) Barve - Psihološko zaznavanje b) Avra c) naravno zdravljenje

GLADWELL, Malcolm, 1963-
   David in Goljat : outsiderji, neprilagojenci in umetnost boja z velikani
UMco, 2014
a) Uspešnost - Psihologija b) Motivacija

GOSTEČNIK, Christian
   So res vsega krivi starši?
Frančiškanski družinski inštitut, 2014
a) Medosebni odnosi - Projekcijska identifikacija b) relacijska družinska terapija

GROUT, Pam
   E [zgoraj]2 : naredite devet energijskih poskusov, s katerimi si boste dokazali, da z
mislimi ustvarjate realnost
Tehniška založba Slovenije, 2014
a) samouresničevanje b) psihologija


2 VERSTVO

PATRICIUS, svetnik
   Izpoved svetega Patrika = Confessio
Družina, 2014
a) Patricius, svetnik (ok.389-ok.461) - Avtobiografije

PRIDMORE, John
   Gangsterjev vodnik k Bogu
Družina, 2014
a) Spreobrnjenci - Spomini b) krščansko življenje

WHITE, Ellen Gould Harmon, 1827-1915
   Na robu časa
samozal. M. Jelen, 2013
a) Eshatologija b) adventisti sedmega dne


3 DRUŽBENE VEDE

GREBENC, Vera
   Ljubljanske zgodbe : biografije navadnih ljudi
Fakulteta za socialno delo, 2013
a) družboslovno raziskovanje b) socialno delo c) etnografski zemljevidi skupnosti


31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA

TRATNIK, Suzana, 1963-
   Konec strpnosti : zbrani spisi
Škuc, 2013
a) Spol - Družbeni vidik b) Homoseksualnost c) feminizem


32 POLITIKA

PINTERIČ, Uroš
   Pasti razumevanja politične realnosti : pregled konceptov sodobnega političnega sistema
Fakulteta za organizacijske študije, 2014
a) Politične vede b) Politični sistemi

ROPERT, Tadevž
   Koga naj volim?
Sanje, 2014
a) Slovenija - Politične razmere


33 GOSPODARSTVO

GLOGOVŠEK, Jože
   Kontroling tveganja v bančnem poslovanju : [kontroling tveganja in integrirano
upravljanje razmerja donosi/tveganja]
Založba Pivec, 2013

GOODY, Jack
   Vzhod na Zahodu
Studia humanitatis, 2013
a) socialna antropologija b) civilizacija c) družina


36 SOCIALNO SKRBSTVO

HUMLJAN Urh, Špela, 1977-
   Kulturno kompetentno socialno delo : etnična občutljivost in antirasistična
perspektiva v socialnem delu za učinkovito delo s pripadniki etničnih manjšin in za
učinkovito delo v večkulturnem okolju
Fakulteta za socialno delo, 2013
a) Manjšine - Socialno delo b) Socialno delo c) Multikulturalizem

VIDEMŠEK, Petra
   Iz institucij v skupnost : stanovanjske skupine nevladnih organizacij na področju
duševnega zdravja
Fakulteta za socialno delo, 2013
a) Socialno delo b) Skupinska psihoterapija c) duševno zdravje d) dezinstitucionalizacija


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE

MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (7 ; 2014 ; Ljubljana)
   Kompetence vzgojitelja : izzivi, izkušnje, spoznanja : zbornik
MiB, 2014
a) Vzgojitelji - Kompetence - Posvetovanja b) Predšolska vzgoja - Posvetovanja c

TOUGH, Paul
   Zakaj nekaterim otrokom uspeva : srčnost, radovednost in skrita moč značaja
Učila International, 2014
a) Otroci - Vzgoja b) Otroci - Osebnostni razvoj c) Otroci - Uspešnost

ZORMAN, Anja, 1969-
   Razvoj osnovne pismenosti enojezičnih in večjezičnih otrok
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče,
Univerzitetna založba Annales, 2013
a) Funkcionalna pismenost - Razvoj b) Tuji jeziki - Začetni pouk


39 ETNOLOGIJA

   RADI jih pojemo : 100 slovenskih narodnih
Mladinska knjiga, 2012
a) Slovenske ljudske pesmi - Zbirke b) vokalne pesmi

STANONIK, Marija
   Folkloristični portreti iz 20. stoletja : do konstituiranja slovenske
slovstvene folkloristike
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013
a) Folkloristi - Portreti - Slovenija - 20.st.

   STOJI, stoji tam beli grad : slovenske ljudske pripovedi o naseljih, naravnih
znamenitostih, cerkvah in gradovih
Didakta, 2014
a) Slovenske ljudske pripovedke - Zbirke


51 MATEMATIKA

DROBNIČ Vidic, Andreja
   Izbrana poglavja iz matematike in statistike : zbirka rešenih nalog iz
diferencialnih enačb, trigonometrijskih vrst, verjetnostnega računa in statistike
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013
a) Matematika - Vaje za visoke šole b) diferencialne enačbe c) trigonometrijske vrste


54 KEMIJA

DROFENIK, Mihael
   Splošna in anorganska kemija
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013
a) Kemija b) Anorganska kemija - Učbeniki za visoke šole

PODLIPNIK, Mojca
   Matura. Kemija : za pripravo na splošno maturo : [učno gradivo za
splošno maturo iz kemije]
DZS, 2014
a) Kemija - Matura - Priročniki


61 MEDICINA

AHČAN, Uroš
   Ko se življenje obrne na glavo : vse, kar bi morali vedeti o raku in
rekonstrukciji dojke
samozal., 2013
a) Dojke - Rak (medicina) - Kirurgija b) Dojke - Rekonstrukcija c) kirurško zdravljenje

ALTSHUL, Sara
   Zdravje iz kuhinje : ljudska zdravila na sodoben način
Mladinska knjiga, 2014
a) Naravno zdravljenje b) Domača zdravila - Priročniki

ATKINSON, William Walker, 1862-1932
   Praktično zdravljenje z vodo : hindujsko jogijski sistem praktičnega zdravljenja z
vodo, kot ga izvajajo v Indiji in drugih orientalskih deželah
Atelje Doria, 2014
a) Voda - Zdravilnost b) Hidroterapija c) naravno zdravljenje

DI Grazia, Anita
   Zdravi z naravo 2 : 414 receptov ljudskega zdravilstva
Porezen, 2014
a) Naravno zdravljenje b) Domača zdravila - Priročniki c) zdravilne rastline

   DIAGNOSTIČNA in intervencijska radiologija. Splošni del
Založba Pivec, 2014
a) diagnostika - radiologija - rentgenska diagnostika - intervencijska radiologija

DOLINAR, Adriana
   Konec zgage in ostalih želodčnih težav  
Jasno in glasno, 2014
a) Prebavila - Bolezni - Naravno zdravljenje - Priročniki

HOLLINGSWORTH, Elaine
   Vzemite zdravje v svoje roke : ubežite industriji bolezni
Ara, 2014
a) Prehrana - Zdravje b) Medikalizacija c) Civilizacijske bolezni - Preprečevanje

KORENJAK, Marko, 1976-
   [Tristo šestintrideset]
   336 dni upanja : zdravljenje hepatitisa C s kemoterapevtikom
samozal., 2014
a) Hepatitis C - Zdravljenje b) Bolniki - Doživljanje bolezni

KOROŠAK, Maja
   Pomoč Bachovih kapljic
Ara, 2014
a) Bachova cvetna zdravila b) naravno zdravljenje c) Bachovo cvetno zdravljenje

MERLJAK, Marija
   Zdravje je naša odločitev
Knjigarna PD, 2014
a) Prehrana - Zdravje - Priročniki b) Varovalna prehrana - Priročniki

   PEDIATRIJA
DZS, 2014
a) Pediatrija - Učbeniki za visoke šole

   PSIHIATRIJA
Psihiatrična klinika, 2013
a) Psihiatrija - Učbeniki za visoke šole

STUMPF, Ursula
   Naša zdravilna zelišča : določanje in uporaba
Narava, 2014
a) Zdravilne rastline - Uporaba - Priročniki

ŠTUPNIK, Tomaž
   Torakalna punkcija [in] torakalna drenaža : učbenik za zdravnike in medicinske sestre
samozal., 2013
a) Plevralna punkcija b) Drenaža po Büllauu - Učbeniki


62 TEHNIKA

PIKL, Peter
   Električno vozilo
samozal., 2012
a) Električna vozila - Priročniki


630 GOZDNO GOSPODARSTVO

VILMAN, Vladimir
   In silva salus = Rešitev je v gozdu
Tehniški muzej Slovenije, 2013
a) Tehniški muzej Slovenije - Bistra pri Vrhniki
b) Gozdarstvo - Gozdovi - Zgodovinski vidik - Spravilo lesa -
Sečnja - Uporaba lesa - Kulturna dediščina


631/635 ORGANIZACIJA KMETIJSTVA

FUKUOKA, Masanobu
   Revolucija ene slamice
Porezen, 2014
a) Sonaravno kmetijstvo


636/639 ŽIVINOREJA. LOV. RIBIŠTVO.

ANNE, Jonna
   Zdrava pasja kuharica : 50 receptov za hranljive in okusne jedi,
ki se jim pes ne bo mogel upreti
Modrijan, 2014
a) Psi - Prehrana b) Kuharski recepti

MARINŠEK, Maksimiljana
   Prisluhnimo konju
Kmečki glas, 2014
a) Konji b) obnašanje


641 KUHARSKE KNJIGE

GABRIČ, Jerneja
   Njami : kuharica za naše male sončke : zdravi, enostavni,
hitri in zabavni recepti, recepti brez dodanega sladkorja, brez
živalskih maščob, brez mleka, brez glutena, brez jajc, presne dobrote
Buča, 2014
a) Kuharski recepti - Jedi za otroke b) zdrava prehrana

PUHAN, Terezija
   Sreča je v sladkih stvareh : LINA - ljubezen in narava
samozal., 2011
a) Puhan, Terezija (1956-) - Spomini b) Kuharski recepti - Marmelade


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA

VUKASOVIČ, Tina
   Vedenje porabnikov : celovit pristop k raziskovanju vedenja porabnikov
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2013
Dostopno tudi na:
http://www.issbs.si/press/ISBN/978-961-6813-24-2.pdf
(Dostopne uvodne strani in kazalo vsebine)
a) Potrošniki - Psihologija b) marketing c) vedenje d) tržno raziskovanje


67/68 OBRTI IN INDUSTRIJA

GERŠAK, Mirko
   Knjiga o lesu
samozal., 2014
a) Les b) zgradba lesa c) lastnosti lesa d) lesni energenti

ŽIBERT, Rudolf
   Vodni mlini v Mirnski dolini : gradivo za preučevanje mlinov v Mirnski dolini
Knjižnica Pavla Golie, 2014
a) Dolenjska b) Mirnska dolina c) reka Mirna d) vodni mlini


73 KIPARSTVO

BIZJAK, Zvonko
   Keramika
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2013
a) Keramika - Priročniki b) glina c) postopki izdelave


796/799 ŠPORT

GUČEK, Aleš
   Planica : Joso Gorec in slovensko smučanje
Fundacija za šport RS, 2012
a) Gorec, Joso (1895-1962) b) Smučarski skoki - Slovenija - Zgodovina


796.5 PLANINARJENJE. ALPINIZEM

JENČIČ, Igor
   Veliki turnosmučarski vodnik : od Snežnika do Velikega Kleka
Sidarta, 2013
a) Turno smučanje - Slovenija - Avstrija - Italija - Vodniki b) izleti


80/81 JEZIKOSLOVJE

FURLAN, Metka, 1955-
   Novi etimološki slovar slovenskega jezika : poskusni zvezek
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013
a) Slovenščina - Etimologija

HROVAT, Petra, 1977-
   Matura. Angleščina : za pripravo na splošno maturo : [učno gradivo za pripravo na maturo]
DZS, 2014
a) Angleščina - Matura - Priročniki b) splošna matura

JOŽEF-Beg, Jožica
   Matura. Slovenščina : za pripravo na splošno maturo : [učno gradivo za pripravo na maturo]
DZS, 2014
a) Slovenščina - Matura - Priročniki b) splošna matura

ZUPAN, Jure, 1943-
   Pomenska mreža slovenskih glagolov
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013
a) Slovenščina - Glagol - Študije b) pomenoslovje c) skladnja


82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA

ŠTREKELJ, Karel
   Zgodovina slovenskega slovstva
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-2014
a) Slovenska književnost - Zgodovina b) slovenska literarna zgodovina


82-1 POEZIJA

BABAČIĆ, Esad
   Prihodi, odhodi
ŠKD Nika, 2013

MAURER, Neža
   Ljubezenski triptih
Sanje, 2014

ŠTAMPE Žmavc, Bina
   Ogledalo zraka
Miš, 2013


82-2 DRAMATIKA

JOVANOVIĆ, Dušan, 1939-
   Boris, Milena, Radko in druge igre
Cankarjeva založba, 2013
a) Jovanović, Dušan (1939-) - Literarne študije b) slovenska dramatika


82-311.2 DRUŽBENI ROMANI

AYMÉ, Marcel, 1902-1967
   Mož, ki je hodil skozi stene
Goga, 2014

BABAČIĆ, Esad
   Banda
KUD Nika, 2013
a) Hokej na ledu - V leposlovju

BANKS, Maya
   Poželenje
Učila International, 2014

BOBIĆ-Mojsilović, Mirjana
   Abeceda mojega življenja
Sanje, 2013

CARTER, Angela, 1940-1992
   Noči v cirkusu
Modrijan, 2014

CECCATTY, René de
   Nevidni gost
Škuc, 2013

CHRISTENSEN, Lars Saabye, 1953-
   Beatli
Mladinska knjiga, 2014

COSTA, Marianne
   No woman's land
Založba Pivec, 2013

DARE, Tessa
   Noč predaje
Učila International, 2014

ĐERIĆ, Ivančica, 1969-
   Nesreča in resnične potrebe
Sanje, 2014

FORCE, Marie
   Nora na ljubezen : McCarthyjevi z otoka Gansett. Knj. 2
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2013. - 417 str. ; 22 cm

GALGÓCZI, Erzsébet, 1930-1989
   Znotraj zakona
Škuc, 2014

GOYTISOLO, Juan
   Izgnan od tod in drugod
Beletrina, 2014

HAUSHOFER, Marlen, 1920-1970
   Stena
Študentska založba Litera, 2013

JAMES, Eloisa
   Veliki užitki
Učila International, 2014

JAZBINŠEK, Ernest
   Zavita steza življenja. Knj. 3, Šibkost in pogum : roman
samozal. E. Jazbinšek, 2014

JOLY, Eva
   Oči Lire Kazan
Sanje, 2013

JOYCE, Brenda
   Saga o Braggovih. Knj. 4, Temni plameni
Mladinska knjiga, 2014

KENNER, Julie
   Izpolni me : tretji del trilogije Stark
Mladinska knjiga, 2014

KLIPPENVÅG, Odd
   Stanje stvari
Škuc, 2013
a) Norveška književnost - Homoseksualnost v literaturi - Romani

KORDON, Klaus, 1943-
   Krokodil za vratom
Cankarjeva založba, 2013
a) Nemška književnost - Zaporniki - Begunci - Nemčija - 20.st.

KRALJ, Lado
   Če delaš omleto
Beletrina, 2014

MAXWELL, Megan
   Spominčice
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014

MCGREGOR, Jon, 1976-
   Če nihče ne govori o izjemnih stvareh
Sanje, 2014

PAGÈS Jordà, Vicenç, 1963-
   Sreča ni popolna
KUD Sodobnost International, 2014

PLAZENET, Laurence
   Sama ljubezen
KUD Sodobnost International, 2014

QUINN, Julia, 1970-
   Ljubezen z očarljivcem : [četrti roman o Bridgertonovih]
Učila International, 2014

RAKUŠ, Janja
   Voodoo valček za epileptike
Založba Pivec, 2014

ROZINA, Roman, 1960-
   Županski kandidat Gams
Cankarjeva založba, 2014

SVETEK, Irena
   Zaspi, mala moja, zaspi
Litera, 2014

TRIBUSON, Goran
   Zgodovina pornografije
Mladinska knjiga, 2014

VONNEGUT, Kurt
   Klavirski avtomat
Sanje, 2014

WILDE, Oscar, 1854-1900
   Teleny ali Druga plat medalje : fiziološka romanca današnjega dne
Škuc, 2014

ZUPAN, Vitomil
   Komedija človeškega tkiva
Študentska založba, 2014


82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI

CLEMENTS, J. M.
   Spartak : meči in pepel
Učila International, 2014
a) Gladiatorji - Rimski imperij - V leposlovju

TURNŠEK, Metod
   Črni Hanej : zgodovinska povest
Družina, 2014


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI

BILLINGHAM, Mark
   Zaspanka
Učila International, 2014

HAMMETT, Dashiell, 1894-1961
   Krvava žetev
Amalietti & Amalietti, 2014

LÄCKBERG, Camilla, 1974-
   Čuvaj svetilnika
Učila International, 2014   

VIEWEGH, Michal, 1962-
   Mafija v Pragi
Sanje, 2013


82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI

ESTERHÁZY, Péter
   Pomožni glagoli srca
Beletrina, 2014

RAOUL Duval, Jacqueline
   Kafka, večni zaročenec
Beletrina, 2014

YOSHIKAWA, Eiji, 1892-1962
   Mijamoto Musaši. Pot praznine
Amalietti & Amalietti, 2013
a) Miyamoto, Musashi (1584-1645) b) Borilne veščine - Japonska c) samuraji

YOSHIKAWA, Eiji, 1892-1962
   Mijamoto Musaši. Pot svetlobe
Amalietti & Amalietti, 2014
a) Miyamoto, Musashi (1584-1645) b) Borilne veščine - Japonska c) samuraji


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI

ARLIČ, Nina, 1977-
   Gorgonavt
Literarno društvo, 2013


82-32 NOVELE

JAMES, Henry, 1843-1916
   Aspernovi rokopisi
Lud Šerpa, 2013

   RAZKRITI obrazi svobode
Beletrina, 2014
a) Slovenska kratka proza - Antologije

WALSER, Robert, 1878-1956
   Roža
Lud Šerpa, 2014


82-84 ŽIVLJENJSKA PRAVILA

JEŽOVITA, Karin
   Mojih 365 skrivnosti
Alpemedia, 2014
a) pregovori


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI

BLAŽIČ, Majda
   Son-Chi, s. p. ali Sreča na štirih tačkah
Koščak, 2014
a) Shih tzu - Vzreja - Spomini b) psi

CLEMENT, Jennifer
   Vdova Basquiat
Lud Šerpa, 2014
a) Basquiat, Jean-Michel (1960-1988) - Biografije

RUTAR, Dušan
   Ne, oči, ne! : resnična zgodba iz normalnega življenja
Za-misli, 2014
a) Otroci - Spolna zloraba b) družina c) nasilje d) zloraba otrok

SEVER, Franc, 1923-
   Trenutki odločitev
Založba Pivec, 2014

   VPRAŠAJ Alico
Modrijan, 2014
a) Narkomani - Dnevniki


82-992 POTOPISI

IPAVEC, Miran
   Avtoštoparske zgodbe : moja prva svetlobna sekunda
samozal., 2014
a) avtoštop


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI

BAIRD, David, 1936-
   Seville & Andalusia
Dorling Kindersley, 2014
a) Sevilla - Andaluzija - Španija - Turistični vodniki

   CANADA
Dorling Kindersley, 2014
a) Kanada - Turistični vodniki

   The ITALIAN Riviera
Dorling Kindersley, 2014
a) Italija - Turistični vodniki b) italijanska riviera c

   KOLO = Wheel : 5200 : let = years : vodnik po razstavi = exibition guide
Muzej in galerije mesta Ljubljane = Museum and Galleries of Ljubljana, 2014
a) Kolišča - Ljubljansko barje - Razstavni katalogi
b) Ljubljansko barje - Prazgodovina - Razstavni katalogi

ZERZER, Janko
   Po koroških poteh : kulturnozgodovinski turistični vodnik
Mohorjeva, 2014
a) Koroški Slovenci - Kulturna zgodovina b) avstrijska Koroška c) turistični vodniki


929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE

KINDZIUK, Milena
   Mučenec za svobodo : Jerzy Popieluszko, duhovnik za čudeže
Družina, 2014
a) Popiełuszko, Jerzy (1947-1984) b) Krščanstvo - Mučenci - Poljska - 20.st.

   TAJNA zgodovina Mongolov
Amalietti & Amalietti, 2014
a) Džingiskan (ok.1155-1227) - Biografije b) Mongoli - Zgodovina - 12.-13.st.

   TITO : obraz Jugoslavije
Tehniška založba Slovenije, 2013
a) Broz, Josip (1892-1980)

ŽMUC-Kušar, Jelka
   Viharno stoletje : pogovori z Janezom Stanovnikom
Ustanova Franc Rozman - Stane, 2013
a) Stanovnik, Janez (1922-) - Intervjuji b) Slovenija - Zgodovina - 20.st.


94(100) SVETOVNA ZGODOVINA

ŠALAMON, Brane
   1964 : moje leto
eBesede, 2014
a) Svetovna zgodovina - 1964 b) Slovenija - Zgodovina - 1964 c) kronološki pregledi


94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA

KLAVORA, Vasja
   Fajtji hrib : bojišče na Komenskem Krasu 1916-1917
Mohorjeva, 2014
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija - Italija
b) Soška fronta 1915-1917 d) Kras - Vojna zgodovina - 1916-1917

   ODSTIRANJE zamolčanega : zbornik prispevkov
Študijski center za narodno spravo, 2013
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini
b) Slovenija - Politično nasilje - 1945-1946 - Zborniki
c) politična policija


TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU

BILASH, Maryna
   Ruska zima = Russkaja zima : zaimek = mestoimenie
Linguarus, 2013
a) ruščina b) prislov c) besedišče

BILASH, Maryna
   Ruske šege in navade = Russkie obyčai i obrjady : predlog = predlog
Linguarus, 2013
a) Ruski ljudski običaji

DICKENS, Charles, 1812-1870
   Great expectations
Arcturus, 2010


ZAK ZAKONI

SLOVENIJA. Zakoni itd.
   Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) : z novelo ZFPPIPP-F
IUS Software, GV založba, 2014
a) Podjetja - Finančno poslovanje - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

S SLIKANICE

HOOFT, Mieke van
   Neli in Cezar. 4 letni časi. Jesen
Pipinova knjiga, 2013

HOOFT, Mieke van
   Neli in Cezar. 4 letni časi. Poletje
Pipinova knjiga, 2013

HOOFT, Mieke van
   Neli in Cezar. 4 letni časi. Pomlad
Pipinova knjiga, 2013

HOOFT, Mieke van
   Neli in Cezar. 4 letni časi. Zima
Pipinova knjiga, 2013

   KAJ je to?. Barve
Učila International, 2014
a) Barve - Knjige za otroke b) kartonke

   KAJ je to?. Kmetija
Učila International, 2014
a) Kmetije b) Domače živali - Knjige za otroke c) kartonke

   KAJ je to?. Prve besede
Učila International, 2014
a) Besede - Knjige za otroke b) kartonke

   KAJ je to?. Številke
Učila International, 2014
a) Števila - Knjige za otroke b) kartonke

   KAJ je to?. Vozila
Učila International, 2014
a) Vozila - Knjige za otroke b) kartonke

   KAJ je to?. Živali
Učila International, 2014
a) Živali - Knjige za otroke b) kartonke


C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED

BEZGOVŠEK, Sebastjan
   Pravljica zate
Grafika Gracer, 2014

BLABEY, Aaron
   Stanko Peška
KUD Sodobnost International, 2013
a) Drugačnost - V otroškem leposlovju

BOURGEOIS, Paulette
   Frančkov vzdevek
Tehniška založba Slovenije, 2010

BUTLER, M. Christina
   Prvi sneg
Učila International, 2010

GENECHTEN, Guido van
   Čisto prvi poljubček
Sanje, 2013

GENECHTEN, Guido van
   Veliko tekmovanje v kakcih
Sanje, 2013

HUSEINOVIĆ, Kašmir
   Leti, leti --- želva
Karantanija, 2014

HUSEINOVIĆ, Kašmir
   Morje ali kako sta se spoznala mami in oči
Karantanija, 2014

JAMNIK Pocajt, Tatjana
   O Butalcih in tepanjski pameti
Morfem, 2014

JAZBINŠEK, Ernest
   Moj prijatelj Albert : zgodba za otroke
[samozal.] E. Jazbinšek, 2014

KINCL, Jaromír
   Palček Smuk in zvezde
Ocean, 2014

KLUN, Nina, 1974-
   Šest. To je največ.
samozal., 2013

KRALJIČ, Helena
   Bežimo, vsi! Volk z orjaškimi zobmi nas lovi!
Morfem, 2014

KRALJIČ, Helena
   Žan je drugačen : zgodba o dečku z avtizmom
Morfem, 2014
a) Avtizem - V otroškem leposlovju

MAJHEN, Zvezdana
   Majhne modre pravljice 4
Ajda, IBO Gomboc, 2014

MORETI, Lorena
   Volk in krokodil
Epistola, 2014
a) Poštenost - V otroškem leposlovju

OGRIZEK, Maša
   Slon na drevesu
ZTT = EST, 2014

PERŠOLJA, Patricija
   Hiša iz besed
Založba Pivec, 2014

PERŠOLJA, Patricija
   Tata zmaj
Založba Pivec, 2014

PODGORŠEK, Mojiceja
   Kokošja šola
Epistola, 2014

SEČKAR, Gabrijela
   Superdedek gre v dom
Alba 2000, 2014
a) Dedki - V otroškem leposlovju

VANDOT, Josip, 1884-1944
   Kekec in Bedanec
Mladinska knjiga, 2014

VIDMAR, Janja, 1962-
   V puščavi
Miš, 2013

VUKMIR, Andreja
   Lolo med računalniki
Pogled, 2014
a) Računalniki - V otroškem leposlovju

ZÖLLER, Elisabeth, 1945-
   Kim je močna
Morfem, 2014

ZORKO, Lučka
   Plavček
Zavod Droplja, 2013


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED

AVSEC, Albina
   Obrazi jaza
AlbA 2000, 2014

CHILD, Lauren
   Nikar ne glej, Clarice Bean!
Morfem, 2014

HOFFMANN, Heinrich, 1809-1894
   Peter Kušter ali Zabavne zgodbe s hecnimi slikami
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti, 2013

KORITNIK, Ana
   Klapa iz stare čolnarne
Obzorja, 2009
a) Mladostniki - Pustolovščine - V mladinskem leposlovju

QUARZO, Guido
   Kratke zgodbe iz prazgodovine
Ark, 2013
a) Prazgodovina - V otroškem leposlovju b) Zgodovina - Knjige za otroke

TWAIN, Mark, 1835-1910
   Tom Sawyer
Miš, 2013

ŽAKELJ, Špela
   Medved z otoka : morska pustolovščina
Alba 2000, 2014


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED

BRAJKO-Livaković, Maja, 1959-
   Nikomur ne povej
Forma 7, 2014

CARRANZA, Maite, 1958-
   Zastrupljene besede
Miš, 2014
                                                  
CHBOSKY, Stephen, 1970-
   Charliejev svet
Učila International, 2014

FRANČIČ, Franjo
   Let
Alba 2000, 2014

KORANTER, Sonja
   Tigrovo oko : (mladinski roman)
Alba 2000, 2014


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)

FESTIVAL otroške poezije (2013 ; Vrhnika)
   Rima raja : zbornik pesmi
Cankarjeva knjižnica, 2013
a) Festival otroške poezije (2013 ; Vrhnika) - Zborniki b) slovenska otroška poezija

KRAVOS, Marko, 1943-
   Sedem mičnih, jezičnih, junaških : za radijski oder in druge veselice
Knjižna zadruga, 2013

SOKOLOV, Cvetka
   Visoko, više - do neba! : slikopisi in uganke za malčke
Mladinska knjiga, 2013
a) uganke b) slikopisi c) velike tiskane črke


STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE

AHAČIČ, Tanja
   Besednica
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 2013
a) abeceda

BAJD, Barbara
   Moje prve morske ribe : preprost določevalni ključ
Hart, Harting, 2014
a) Morske ribe - Določevalni ključi - Knjige za otroke

DELAFOSSE, Claude
   Dinozavri
Narava, 2014
a) Dinozavri - Knjige za otroke

WANG, Huiqin
   Liúsonglíng : Zijìnchéng li de siluòwénníyǎ rén = Ferdinand Auguštin Hallerstein :
Slovenec v Prepovedanem mestu
Mladinska knjiga, 2014
a) Hallerstein, Ferdinand Avguštin (1703-1774) b) Misijonarji - Kitajska - 18.st.

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Krmelj
telefon
07 818 51 82
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Januar 2019 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
10111213
151617181920
21252627
28293031   
COBISS+
facebook gumb