Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Marec 2015

KNJIGE ZA ODRASLE

0 SPLOŠNO

CAVE, Roderick

   Zgodovina knjige skozi knjige : [od prvih zapisov do e-knjige]
UMco, 2014
a) Knjige - Zgodovina


005 MENEDŽMENT

IVANKO, Štefan

   Organizacijske paradigme : podlage za nastanek in razvoj organizacijskih teorij
Fakulteta za organizacijske študije, 2012
a) Organizacija -  Organizacija dela - Učbeniki za visoke šole  b) teorija organizacije


1 FILOZOFIJA

VIRTUE, Doreen, 1958-

   Velika knjiga o Angelskem tarotu : vse o simbolih, postavitvah in natančnem branju
Primus, 2015
a) Tarot - Priročniki b) simboli c) interpretacija

ŽIŽEK, Slavoj
   Antigona
Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015
a) Filozofija kulture


159.9 PSIHOLOGIJA

EINSIEDLER, Saša

   Moja samopodoba je moja odločitev
Heliopolis izobraževanje, 2015
a) Samopodoba - Priročniki

KOŠAK, Milena
   Moja pot
samozal. M. Košak, 2014
a) Otroci - Smrt b) Starši - Žalovanje c) bolni otroci d) umirajoči otroci

PODGORNIK, Nevenka
   Psihične krize sodobnega človeka : sociološko - antropološka perspektiva in
vpogled v psihoterapevtsko prakso
Fakulta sociálnych vied, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda, cop. 2014
a) psihične krize b) sodobna družba c) psihoterapija d) študije primerov

STREIT, Jakob
   Zakaj otroci potrebujejo pravljice?
Buča, 2015
a) Otroci - Samozavest b) Otroci - Pravljice c) otroška psihologija

WILLIAMS, J. Mark G.
   Čuječnost : kako najti mir v ponorelem svetu
Učila International, 2015
a) Kognitivna terapija - Priročniki


16/17 LOGIKA. ETIKA

KOLAR Tomažič, Simona, 1974-

   Modrosti Zdenka Domančića : učbenik za življenje
Ulala, Prav(n)a ideja, 2015
a) Domančić, Zdenko (1950-) b) moralna načela c) življenjska modrost d) zdravilci e) misli

LUKAS, Elisabeth
   Umetnost spoštovanja : kako otroke pospremimo v življenje
Novi svet, 2014
a) Spoštovanje b) logoterapija c) družinska vzgoja d) vzgoja za vrednote


2 VERSTVO

GRÜN, Anselm

   Angel stresa in drugi nebeški glasniki : 33 angelov za vse okoliščine
Ognjišče, Slomškova založba, 2015
a) Angeli - Krščanski vidik

KELLER, Timothy J., 1950-
   Zadeva: Bog : vera v dobi skepticizma
Reformirana evangelijska cerkev, 2014
a) Krščanstvo - Religija - Apologetika b) vera c) dvom d) bog e) religioznost

LORBER, Jakob
   Janezov veliki evangelij : z notranjo besedo sprejel Jakob Lorber v letih 1851-1864
Aura, 1997-
a) Lorber, Jakob (1800-1864) b) Biblia. N. T. Evang. sec. Ioannem c) sveto pismo nove zaveze
d) teozofija e) komentarji

SEUSE, Heinrich, 1295?-1366
   Knjižica resnice
 Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014
a) Mistična teologija b) Krščanstvo - Duhovnost c) Misticizem d) mistična književnost


3 DRUŽBENE VEDE

FERFILA, Bogomil

   Vzhodna Evropa - lokomotiva ali cokla Evrope?
Fakulteta za družbene vede, 2014
a) Sociografija b) Družbene razmere c) Politične razmere


31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA

BOTTOMORE, Thomas Burton

   Elite in družba
Studia humanitatis, 2014
a) Družbena elita b) Družbeno razslojevanje c) Elite

GOFFMAN, Erving, 1922-1982
   Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju
Studia humanitatis, 2014
a) Socialna psihologija b) sociologija c) vsakdanje življenje

   MLADI, zaposljivost in zdravje : zbornik znanstveno-raziskovalnih prispevkov
Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, 2014
a) Mladina - Zaposlovanje - Zdravje - Zborniki b) psihosocialna prilagojenost

   MOZAIK poslovnih statistik
Statistični urad Republike Slovenije, 2015
Dostopno tudi na:
http://www.stat.si/dokument/8408/Mozaik-poslovnih-statistik.pdf
a) statistični podatki b) industrija c) gradbeništvo d) trgovina e) storitve

RIZMAN, Rudi
   Odprte sociološke agende - globalizacija, demokracija in intelektualci
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014
a) Sociologija b) Globalizacija c) Demokracija

   ZAHTEVNA razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
a) Spol - Družbena vloga b) Ženske - Družbeni položaj - Zborniki


32 POLITIKA

BUČAR, France, 1923-

   Prelom, do katerega ni prišlo
Cankarjeva založba, 2015
a) Politični sistemi - Tranzicija - Slovenija b) Slovenija - Družbene razmere

FERFILA, Bogomil
   Poljska : iz tragične preteklosti v svetlo prihodnost
Fakulteta za družbene vede, 2015
a) Politični sistemi - Poljska b) Ekonomski sistemi - Poljska c) Poljska - Družbene razmere

   KDO so narodne manjšine v Sloveniji : zbornik skupine avtorjev
Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, 2014
a) Slovenija - Narodne manjšine - Zborniki b) pravice manjšin c) varstvo manjšin

RIZMAN, Rudi
   Čas (brez) alternative : sociološke in politološke refleksije
Fakulteta za družbene vede, 2014
a) Postkomunizem b) Kapitalizem c) Globalizacija d) Demokracija

ZAMERNIK, Mirko
   Poljub življenja : slovenska politika za telebane 1 : česa ne smete početi, če v njej želite uspeti!
samozal. M. Zamernik, 2014
a) Zamernik, Mirko - Spomini b) slovenski politiki c) Slovenija d) politične razmere


33 GOSPODARSTVO

ARSENJUK, Urška

   Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti
Statistični urad Republike Slovenije, 2015
Dostopno tudi na:
http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8364 (Prost dostop)
a) Doktorji znanosti - Poklicni razvoj b) Kariera c) statistični podatki

JOVANOVIĆ, Tatjana
   Učinki davčne zakonodaje na primeru instituta tanke kapitalizacije v Sloveniji
Fakulteta za upravo, 2014
a) Tanka kapitalizacija - Davki - Slovenija b) Davki - Pravna ureditev - Slovenija

LEBOWITZ, Michael A.
   Socialistična alternativa : resnični človekov razvoj
Sophia, 2014
a) Socializem b) socialistično gospodarstvo c) socialistična družba

MILLET, Damien
   AAA : revizija, odpis, drugačna politika
Sophia, 2014
a) banke b) javni dolg c) finančne krize

VEZOVIŠEK, Mitja
   Osebni finančni načrt : vaša navigacija do ciljev
a) Finance - Priročniki b) osebne finance c) finančni načrt


35 JAVNA UPRAVA

BREZOVŠEK, Marjan

   Javna uprava
Fakulteta za družbene vede, 2014
a) Neformalno delo - Javna politka - Slovenija b) državna uprava c) lokalna samouprava

KEJŽAR, Anamarija
   Upravljanje znanja v javnem sektorju
Vega, 2014
a) Znanje - Upravljanje b) Javni sektor


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE

ZULJAN, Darjo

   Tehnološka pismenost v obdobju zgodnjega učenja
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014
a) Tehniško izobraževanje b) Tehnologija - Uporaba - Pouk - Učbeniki za visoke šole


39 ETNOLOGIJA

   INTERPRETACIJE dediščine

Slovensko etnološko društvo, 2014
a) Slovenija - Kulturna dediščina - Zborniki
b) muzeji c) nesnovna kulturna dediščina

   MODA in kultura oblačenja
Aristej, 2014
a) Moda b) Fashion c) Oblačila

   PROMOCIJA nesnovne kulturne dediščine : ob deseti obletnici Unescove Konvencije =
Promotion of the intangible cultural heritage : the 10th anniversary of the UNESCO Convention
Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2014
a) Kulturna dediščina - Marketing b) etnografija c) ljudsko izročilo


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU

KOMAT, Anton

   Potniki na ladji norcev : umetnost preživetja
samozal., 2014
a) Okoljska problematika - Kolumne b) ekologija c) okoljska etika d) globalizacija


53 FIZIKA

PODGORNIK, Rudolf

   Elektromagnetno polje
DMFA - založništvo, 2014
a) Elektromagnetno polje - Učbeniki za visoke šole b) klasična teorija polja c) Mawellove enačbe


58 BOTANIKA

HOFMANN, Helga

   Alpske cvetlice : odkrivamo in določamo najpomembnejše vrste
Mladinska knjiga, 2015
a) Alpske rastline - Priročniki


59 ZOOLOGIJA

BRANDT, Ingrid von

   Žuželke in metulji : opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst
Mladinska knjiga, 2015
a) Žuželke - Priročniki

GOGALA, Andrej, 1962-
   Čebele Slovenije
Biološki inštitut Jovana Hadžija, 2014
a) Čebele - Slovenija b) taksonomija c) biologija d) živalska ekologija


61 MEDICINA

BELLO, Joan

   Zdravljenje raka z marihuano : razkrijte skrivnosti raka
Ara, 2015
a) indijska konoplja b) kanabinoidi c) holistična medicina d) alternativna medicina

ČERNE, Barbara, 1975-
   Zdravljenje s kisikom : kako zdravimo najbolj uničujoče bolezni
Ara, 2015
a) Kisik - Zdravilnost b) Oksidativna terapija c) naravno zdravljenje

DONKO, Dušan
   Preproste rešitve za 108 bolezni : priročnik za samozdravljenje iz zakladnice celovite naravne medicine
Založba Ulala, PRAV(N)A IDEJA, 2014
a) Samozdravljenje b) Naravno zdravljenje - Priročniki

LYDALL, Wendy
   Otroštvo brez cepiv : [priročnik, polno opremljen z viri]
Zavod Naravna imunost, 2014
a) Vakcinacija - Škodljivi učinki b) otroci c) imunizacija d) zdravstvene posledice

POLER, Anton
   Spoznajmo zdravilne rastline
Kmečki glas, 2015
a) Zdravilne rastline - Seznami b) zelišča c) strupene rastline

SEMOLIČ, Andreja
   Igriva vadba za dojenčka spodbuja uspešen gibalni razvoj
samozal. A. Semolič, 2008
a) Dojenčki - Gibalni razvoj - Priročniki b) Telovadba - Dojenčki - Vaje

STEINBAUM, Suzanne
   Žensko srce : vodnik k telesnemu in čustvenemu zdravju srca
Eno, 2015
a) Srce - Bolezni - Ženske


62 TEHNIKA

ŠKOFIČ, Peter, 1952-

   Začetki starodobništva na Slovenskem
samozal., 2014
a) starodobniki b) avtomobili c) motorna kolesa d) društva


630 GOZDNO GOSPODARSTVO

HARTMAN, Tomaž

   Pragozd : pranarava Kočevske = Virgin forest : Kočevje primeval nature
Založba Gozdarskega inštituta Slovenije, Silva Slovenica = Publishing Centre of the Slovenian
Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre, 2014
a) Pragozd - Kočevsko b) Pragozd - Fotografski motivi - Albumi


631/635 ORGANIZACIJA KMETIJSTVA

DORIA, Julia

   Aronija, naravna mojstrovina : priročnik za gojenje aronije
Atelje Doria, 2015
a) Aronija - Gojitev - Priročniki

JOŠAR, Jerneja
   Ekološko vrtnarjenje za vsakogar
Mladinska knjiga, 2015
a) Sonaravno vrtnarstvo  b) Zelenjava - Biološko pridelovanje - Priročniki c) ekološko vrtnarstvo

KOCJAN Ačko, Darja
   Poljščine : pridelava in uporaba
Kmečki glas, 2015
a) Poljedelstvo b) Poljščine - Uporaba

   MOJ vrt : majhen in čudovit : kako spremeniti majhen prostor v zeleni raj
Mladinska knjiga, 2015
a) Vrtnarstvo b) Vrtovi - Urejanje - Priročniki c) Okrasne rastline - Priročniki d) vrtna arhitektura


641 KUHARSKE KNJIGE

BULTEAU, Stéphanie, 1977-

   Tortice na palčkah
Mladinska knjiga, 2015
a) Kuharski recepti - Sladice

   DOMAČA kuhna pa to ali Otroci obujajo zgodovino slovenske kulinarike.
Pozabljeni recepti naših babic
Didakta, 2014
a) Kuharski recepti - Narodne jedi - Slovenija b) gastronomske regije

KOŠIR, Alenka, 1974-
   V formi z Alenko Košir : knjižica receptov
samozal., 2014
a) Kuharski recepti

KOŠIR, Alenka, 1974-
   V formi z Alenko Košir : knjižica receptov 2
samozal., 2014
a) Uravnovešena prehrana b) Kuharski recepti c) zdrava prehrana d) hranilne snovi

KOŠIR, Klemen, 1974-
   Kruh moj vsakdanji
samozal. K. Košir, 2014
a) Kruh - Peka b) Kuharski recepti - Kruh

   ODPRTA kuhna : priljubljeni recepti z ljubljanske prehranske tržnice
Totaliteta, 2014
a) Kuharski recepti

   PRIGRIZKI : 100 slanih in sladkih mamljivih grižljajev
Mladinska knjiga, 2015
a) Kuharski recepti - Prigrizki


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA

PERME, Marjetka

   Besede, ki prodajajo
Lisac & Lisac, 2014
a) Prodaja - Priročniki b) trženje c) psihologija prodaje

   SINERGIJA vrednot, poslanstev in vizij v podjetjih
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
a) Podjetja - Poslovno okolje b) Podjetja - Poslovna uspešnost c) Podjetja - Razvoj


67/68 OBRTI IN INDUSTRIJA

RIJAVEC, Tatjana, 1962-

   Tekstilne surovine. Osnove
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2014
a) Tekstilne surovine - Učbeniki za visoke šole b) tekstilna vlakna


72 ARHITEKTURA

VIDMAR, Polona, 1971-

   Mariborski rotovž
Založba ZRC, 2014
a) Maribor - Mestna hiša - Umetnostni vodniki


74 RISANJE. OBLIKOVANJE

RAČKI, Tone

   Veščina slikanja. Barve
JSKD, 2014
a) Slikanje  b) Barve - Slikarske tehnike - Priročniki c) likovni motivi


745/749 UPORABNA UMETNOST

   USTVARJAMO s filcem : mokro filcanje, suho filcanje, šivanje s filcem

BP, 2015
a) Filc - Ročne spretnosti - Priročniki b) umetniško ustvarjanje c) polstenje


75 SLIKARSTVO

PFÄFFINGER, Rosa

   Pariški bohémi (1889-1895) : avtobiografsko poročilo slikarke Rose Pfäffinger
Narodna galerija, 2014
a) Pfäffinger, Rosa b) nemške slikarke c) umetniki d) boemi


76 GRAFIKA

DE Cecco, Matej

   Šnofijeva druščina : škratovi štumfi, rjasti robot in šmentani šofer
Mladinska knjiga, 2015


792 GLEDALIŠČE

ROSELT, Jens

   Fenomenologija gledališča
Mestno gledališče ljubljansko, 2014
a) Gledališče - Fenomenologija b) scenske umetnosti c) dramatika d) gledališče

ŠORLI, Maja, 1978-
   Slovenska postdramska pomlad
Mestno gledališče ljubljansko, 2014
a) Slovensko postdramsko gledališče b) teatrologija c) gledališke uprizoritve


793/794 DRUŽABNE ZABAVE. PLES. IGRE

ŠIFRAR, Tina

   Osebnostne dimenzije, čustvena inteligentnost in socialne spretnosti plesalk
in plesalcev v športnem plesu : znanstvena monografija
Fakulteta za šport, 2014
a) Športni ples - Psihologija osebnosti b) vrhunski šport c) čustvena inteligentnost


796/799 ŠPORT

FORNEZZI, Tone

   Janez Gorišek : oče belih letalnic : Planica 300m?
Presstim, 2015
a) Gorišek, Janez (1933-) - Intervjuji b) Smučarski skoki - Zgodovina - Slovenija

MIKLAVC, Andrej
   Šepetalec športnim otrokom : zakaj imajo otroci radi šport in kako jih starši pri tem spodbujamo?
Minat, 2015
a) Športna vzgoja - Otroci b) gibanje c) psihosocialni razvoj

VIDEMŠEK, Mateja
   Igrive športne urice
Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2014
a) Gibalna vzgoja - Predšolski otroci - Učbeniki za visoke šole


80/81 JEZIKOSLOVJE

   JEZIKOVNA politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji

Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014
a) Visoko šolstvo - Jezikovna politika - Slovenija b) učni jeziki

KOŽELJ Horvat, Sabina
   Priročnik za sporazumevanje = Priručniko palav svatuipe : SLV-ROM
Stella, 2014
a) Slovenščina - Frazeologija - Romščina - Priročniki

KOŽELJ Horvat, Sabina
   Priručniko palav svatuipe = Priročnik za sporazumevanje : ROM-SLV
Stella, 2014
a) Romščina - Frazeologija - Slovenščina - Priročniki


82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA

ENZENSBERGER, Hans Magnus, 1929-

   Zoprna lirika : prva pomoč za bralce v stresu
Aristej, 2014
a) literarne vrste b) poetika c) pesniške oblike d) poezija e) literarna teorija82-1 POEZIJA

ILOVAR, Nuša

   Šepet brezčasja : [pesmi]
KUD Lema, 2012

JERAJ, Vida
   Pesmi
Forma 7, 2015
a) slovenska književnost - poezija

UDOVČ Krhen, Jožica
   Druga stran lune
Kulturno društvo Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda, 2014


82-311.2 DRUŽBENI ROMANI

BARREAU, Nicolas

   Pariz je vedno dobra izbira
Učila International, 2015

BÉNECH, Clément
   Slovensko poletje : roman
Beletrina, 2015

BIGNARDI, Daria
   Popolna akustika
Mladinska knjiga, 2015

BOLOURI, Joanna
   Sexznam
Kiroja, 2015

BRCAR, Roman
   Moje življenje brez nje
Poslovna založba MB, 2014

BROWN, Sandra, 1948-
   Ljubezen v Teksasu : Lucky
Giks ed, 2015

BYBEE, Catherine
   Poročena do ponedeljka
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015

BYBEE, Catherine
   Soproga do srede
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015

DARE, Tessa
   Romanca z vojvodo
Učila International, 2015

DONALDSON, Julianne
   Blackmoore
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015

DUVE, Karen
   Dostojno kosilo : samopreskus
Študentska založba Litera, 2014

EUGENIDES, Jeffrey
   Poročni zaplet
Cankarjeva založba, 2014

FLISAR, Evald
   Tam me boš našel
Sodobnost International, 2014

FRANCK, Julia
   Ljubeznivec
Beletrina, 2015

GORDON, Noah, 1926-
   Šaman
Učila International, 2015

GOSPODINOV, Georgi
   Fizika žalosti
Beletrina, 2015

GUHRKE, Laura Lee
   In nato jo je poljubil
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015

HERTMANS, Stefan
   Vojna in terpentin
Beletrina, 2015

JERANČIČ, Lea
   Še enkrat : drugi del
samozal., 2015

KENNER, Julie
   Temna strast : drugi del trilogije Skrivnostni vitezi
Mladinska knjiga, 2015

KLEYPAS, Lisa
   Zapelji me ob zori
Mladinska knjiga, 2015

LODGE, David, 1935-
   Na drugem mestu : zgodba o dveh kampusih
Študentska založba Litera, 2014

MALPAS, Jodi Ellen
   Obžalovana ena noč
Učila International, 2015

MIHAJLOVSKI, Dragi
   Pisarjeva smrt
Društvo slovenskih pisateljev, 2014

MILAN, Courtney
   V vojni z vojvodo
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015

PETEK Levokov, Milan
   Ljudje na burji
KUD Apokalipsa, 2015

PROBST, Jennifer
   Poročna kupčija
Učila International, 2015

PUSTOVRH Puc, Tina
   22 dvaindvajset : zgodba o mističnem potovanju vase, zgodba o poti do zavestnega in
polnega življenja, zgodba o padcu in ponovnem rojstvu
Immensa, 2015

QUINN, Julia, 1970-
   Kot v raju
Učila International, 2015

TURNŠEK, Metod
   Na Višarjah zvoni : roman
Družina, 2015-

ŽIBERNA, Marjan
   Norma
Modrijan, 2015


82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI

CHAMBERLAIN, Mary, 1947-

   Krojačica iz Dachaua
Učila International, 2015

IMAMOVIĆ, Jasmin
   Prosim te, zapiši : zgodovinski roman
KUD Apokalipsa, 2014


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI

BANNALEC, Jean-Luc

   Nemirno morje : komisar Dupin razreši drugi primer
Učila International, 2015

CARTER, Chris, 1965-
   Zli um
Učila International, 2015

PATTERSON, James, 1947-
   Na žerjavici
Učila International, 2015


82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI

GLYNN, Paul

   Pesem za Nagasaki : zgodba Takashija Nagaija, znanstvenika in spreobrnjenca, ki je
preživel eksplozijo jedrske bombe
Družina, 2015
a) Nagai, Takashi (1908-1951) - Biografije b) Svetovna vojna 1939-1945
c) Nagasaki - Bombardiranje - 1945


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI

DASHNER, James, 1972-

   Pogorišče
Učila International, 2015

ROTHFUSS, Patrick, 1973-
   Ime vetra : prvi dan kraljemorčeve kronike
Mladinska knjiga, 2015


82-32 NOVELE

DEBELJAK, Aleš, 1961-

   Kako postati človek
Cankarjeva založba, 2014

ERRA, Ramon
   Življenje na tirih
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014

JOVANOVIĆ, Ksenija, 1979-
   Druga stran samote : izbrane kratke zgodbe
samozal., 2015

KERET, Etgar, 1967-
   Še zadnja zgodba in konec
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014

KOCMUT, Aleksandra, 1976-
   Prehajalec
Modrijan, 2015

KREUTZ, Samo
   Za pest zemlje
Ekslibris, 2014

   MOČ lažnega
Beletrina, 2015

STASIUK, Andrzej
   Dukla
Beletrina, 2015


82-84 ŽIVLJENJSKA PRAVILA

CONFUCIUS

   Misli in izreki
Atelje Doria, 2015
a) Confucius (551-ok.479 pr.n.št.) b) Življenska modrost - Aforizmi

KLEVIŠAR, Metka
   Iz življenja za življenje
Družina, 2015
a) življenje b) bolezen c) misli


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI

CEPUŠ, Aleksander

   Z eno nogo v grobu, z eno v restu : [proza]
KUD Lema, 2013

POPOVIĆ, Simon
   Narkoman nikoli
samozal., 2015
a) Narkomani - Spomini b) odvisnosti c) narkomanija d) zdravljenje

   TO bi lahko bil del zgodovine Slovencev : spominska knjiga
samozal., 2013
a) Tehniška srednja šola (Ljubljana). Rudarski odsek - 1949-1953
b) Maturanti - 1953 - Spomini c) biografije

ZABEL, Igor
   Ah, art! : popotni zapiski
Založba /*cf., 2014
a) Zabel, Igor (1958-2005) - Dnevniki b) potopisi c) 1993-2005

ZOBEC, Peter, 1932-2012
   Vsi drugi se imenujejo ljubezen : spomini
Beletrina, 2015
a) Zobec, Peter (1932-2012) - Spomini


82-992 POTOPISI

MOITESSIER, Bernard

   Dolga pot čez oceane
Didakta, 2015
a) Potovanja po morju - Potopisi

POLLACK, Martin
   Kontaminirane pokrajine
Modrijan, 2015
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI

CERAR, Irena, 1970-

   Kamniške pravljične poti : družinski izletniški vodnik
Sidarta, 2015
a) Kamniške Alpe - Planinski vodniki b) planinstvo c) planinske poti

   KRAS in Brkini za radovedneže in ljubitelje
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014
a) Kras - Brkini - Domoznanstvo - Zborniki

KUMER, Peter, 1988-
   Irska
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015
a) Irska - Turistični vodniki b) Irska  - Domoznanstvo

   The SLOVENIA book : top 100 destinations
IQBator, 2014
a) Slovenija - Turistični vodniki

   TRIGLAVSKI ledenik
Založba ZRC, 2014
a) geografija b) glaciologija c) ledeniki d) klimatske spremembe e) Triglavski ledenik


929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE

ČOK, Lucija

   Srečko in Peter : esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom
Kulturno društvo Peter Martinc, 2014
a) Kosovel, Srečko (1904-1926) b) Martinc, Peter (1899-1978) c) korespondenca d) eseji

PUPIN, Mihajlo
   Od pastirja do izumitelja
Ustanova Vukova zadužbina, 2014
a) Pupin, Mihajlo (1858-1935) - Avtobiografije b) elektrotehnika c) izumitelji

TUSZYŃSKA, Agata, 1957-
   Obtožena : Wiera Gran
Modrijan, 2015
a) Gran, Wiera (1916-2007) - Biografije b) Svetovna vojna 1939-1945 - Poljska
c) Judje - Preganjanje - Poljska - 1939-1945


94(100) SVETOVNA ZGODOVINA

KLASIĆ, Hrvoje

   Jugoslavija in svet leta 1968
Beletrina, 2015
a) Družbeni konflikti - Jugoslavija - 1968 b) Svetovna zgodovina - 1968
c) Jugoslavija - Zgodovina - 1968

   PODOBE Balkana : identiteta in spomin v dolgem 19. stoletju : potujoča razstava :
odprtje razstave, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, 8. aprila 2013
Narodni muzej Slovenije, cop. 2013
a) Balkanski polotok - Kulturna zgodovina - 19.st. - Razstavni katalogi
b) kulturna dediščina c) vsakdanje življenje d) civilizacija


94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA

FÜRST, Irena

   Slovenski izgnanci 1941-1945
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014
a) Muzej novejše zgodovine Slovenije - Razstavni katalogi
b) Slovenski izgnanci - 1941-1945

ISTENIČ, Janka
   Rimske zgodbe s stičišča svetov
Narodni muzej Slovenije, 2014
a) Rimljani - Slovenija - Razstavni katalogi
b) Slovenija - Kulturna zgodovina - Antika  
c) Slovenija - Arheološke najdbe - Antika

   KUGE, lakote in vojske - reši nas, o Gospod! : Kranjska v prvem letu vélike vojne
Zgodovinski arhiv, 2014
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija - Zborniki
b) Slovenija - Zgodovina - 1914-1915


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED

BERTRAM, Rüdiger

   Detektiv Gregor in zelo zapleten primer
Hiša knjig, 2014
ISBN 978-961-6958-22-6
a) tatvine b) detektivi c) povečani tisk d) začetno branje

GRIMM, Jacob
   Volk in sedem kozličkov
Mladinska knjiga, 2015

HANUŠ, Barbara
   Modri medvedek bere in piše
Mladinska knjiga, 2015
a) Opismenjevanje - Knjige za otroke b) izobraževalne slikanice

JARMAN, Julia
   Dve sramežljivi pandi
Epistola, 2015
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju

JELENKO, Tanja
   Naj odnesem domov
Aristej, 2014

KASPARAVIČIUS, Kęstutis
   Mala zima
KUD Sodobnost International, 2015

KLEIN, Martin, 1962-
   Skrivnost zmajeve jame
Hiša knjig, 2014
a) družina b) jame c) zakladi d) povečani tisk

KOKALJ, Tatjana, 1956-
   Metla v šoli
Brin, 2015

KÖNIGSBERG, Katja
   Duhec Gašper gre v šolo
Hiša knjig, 2014
a) duhovi b) povečani tisk c) začetno branje

KOPINŠEK, Simona
   Skrivnost sveta
Ajda, IBO Gomboc, 2014

KOVAČ, Polonca, 1937-
   Gorski vrt, za vse odprt
Sidarta, 2015
a) Alpske rastline - Knjige za otroke

KOZINC, Darinka
   Zapestnica prijateljstva : o morski deklici Oli, ki obišče školjčišče v Ankaranu
Jutro, 2014

MAI, Manfred, 1949-
   Bratec za Elo
Hiša knjig, 2014
a) dojenčki b) bratje c) družina d) sestre e) povečani tisk f) začetno branje

MAI, Manfred, 1949-
   Sara, bavbav fantov
Hiša knjig, 2014
a) prepiranje b) sošolci c) začetno branje d) v mladinskem leposlovju

MAKAROVIČ, Svetlana
   Sapramiška
Mladinska knjiga, 2013

MAKAROVIČ, Svetlana
   Sovica Oka
Mladinska knjiga, 2013

MORETI, Lorena
   Kdo prihaja iz vroče Afrike
Epistola, 2015

MORETI, Lorena
   Opica in njena zgodba
Epistola, 2015
a) opice b) sebičnost c) zmaji d) živali v domišljiji

MORETI, Lorena
   Trije lisjaki
Epistola, 2015
a) lisice b) živali v domišljiji c) v mladinskem leposlovju

ONICHIMOWSKA, Anna
   Pečka, kapica in puding
KUD Sodobnost International, 2015

ONICHIMOWSKA, Anna
   Sanje, ki so odšle
KUD Sodobnost International, 2015

PERRY, Chrissie
   Izklepetana skrivnost
Skrivnost, 2015

PODGORŠEK, Mojiceja
   Kako se je pica spremenila v drekec
Epistola, 2015
a) Prebava - V otroškem leposlovju b) prebavila

PODGORŠEK, Mojiceja
   Lešnik je moj!
Epistola, 2015
a) ježi b) prepir c) veverice d) živali v domišljiji

PODGORŠEK, Mojiceja
   Stoj! Šah mat
Epistola, 2015
a) Šah - V otroškem leposlovju

RADOVANOVIČ, Vesna, 1962-
   Petelinček
Ajda, IBO Gomboc, 2014

REBA, Matea
   Skokomavh
Studio Hieroglif, 2015

ROSEN, Michael, 1946-
   Ne pozabi tigra!
Skrivnost, 2015

SCHÜLTER, Andreas
   Luka lovi šolskega tatu
Hiša knjig, 2014
a) denar b) tatvine c) šola d) začetno branje

SEČKAR, Gabrijela
   Čisto poseben otroški svet
Poslovna založba MB, 2014

SLAKONJA, Boštjan
   Pomahajmo v svet = Say hello to the world
Fini zavod, 2014
a) medkulturnost b) izbraževalne slikanice c) simboli

THILO
   Skrivnostna pisma
Hiša knjig, 2014
a) pisma b) skrivnosti c) začetno branje d) v mladinskem leposlovju

TINO
   Moja najboljša prijateljica
Hiša knjig, 2014
a) prijateljstvo b) deklice c) delfini

UPDALE, Eleanor
   Joj, te uši!
Skrivnost, 2015
a) Uši - V otroškem leposlovju

VIZBARAITÉ, Ingrida
   Junaček Travček in njegova pustolovščina
KUD Sodobnost International, 2015

WATT, Mélanie
   Vilibald se vrača!
KUD Sodobnost International, 2014


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 7. RAZRED

CAMPOY, Ana, 1979-
   Čarobna škatla
Grlica, 2015

GREGG, Stacy
   Princesa in žrebiček
Alica, 2015

LEAN, Sarah
   Pes, ki mu je bilo ime Potepuh
Alica, 2015

LEAN, Sarah
   Stoti konj
Alica, 2015

MOHN, Isabella
   Mia and me. Mijina največja želja
Tehniška založba Slovenije, 2015

PATTERSON, James, 1947-
   Strašna šola, najhujša leta mojega življenja
Grlica, 2015

PICHON, Liz
   Tomaž Golob. Svet je čudovit (recimo)
Učila International, 2015


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED

SOMERS, Ian
   Talent za milijon dolarjev
Grlica, 2015

STEINER, Miriam
   Vojak z zlatimi gumbi
Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2015
a) Svetovna vojna 1939-1945  b) Judje - Preganjanje - V mladinskem leposlovju


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)

MAJHEN, Zvezdana

   Sr(e)čna dežela : pesmi
Ajda, IBO Gomboc, 2015

PREGL, Slavko
   Basni
Knjigotrštvo Buča, 2014


STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE

BECKLAKE, Sue

   Poišči 50 stvari v vesolju : [kako prepoznaš 50 nebesnih teles]
Mladinska knjiga, 2015
a) Vesolje - Priročniki

DE la Bedoyere, Camilla
   Poišči 50 dreves : [kako prepoznaš 50 vrst]
Mladinska knjiga, 2015
a) Drevesa - Knjige za otroke

DODIČ, Damjana
   Tia noče pospraviti sobe : zgodba za otroke in praktičen vodnik za starše
Corason, 2015
a) Otroška psihologija b) Otroci in odrasli - Odnosi - Priročniki c) Neposlušnost

GRAVIER-Badreddine, Delphine
   Življenje živali
Mladinska knjiga, 2015
a) Živali - Knjige za otroke

LEPETIT, Emmanuelle
   Človeško telo
Okaši, 2014
a) Človeško telo - Knjige za otroke

LEPETIT, Emmanuelle
   Gasilci in reševalci
Okaši, 2014
a) Gasilci - Knjige za otroke

MORGAN, Sally, 1957-
   Poišči 50 divjih živali : [kako prepoznaš 50 vrst]
Mladinska knjiga, 2015
a) Divje živali - Knjige za otroke

OTRIN, Gašper, 1983-
   Žogaj se z mano! : 123 iger za lepši dan
Salve, 2014
a) Otroške igre b) Družabne igre - Priročniki c) igre z žogo

PARKER, Steve, 1952-
   Poišči 50 dinozavrov : [kako prepoznaš 50 vrst]
Mladinska knjiga, 2015
a) Dinozavri - Knjige za otroke

   USTVARJAJMO skupaj
Mladinska knjiga, 2015
a) Ročne spretnosti  b) igrače c) okrasni predmeti d) izdelava


TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU

BILASH, Maryna

   Slovensko-hrvaško-rusko-angleški ilustrirani slovar = Slovensko-hrvatsko-rusko-engleski ilustrirani
riječnik = Slovensko-horvatsko-russko-anglijskij illjustrirovannyj slovar =
Slovenian-Croatian-Russian-English illustrated dictionary
Linguarus, 2014
a) Slikovni slovarji - Slovenščina - Hrvaščina - Ruščina - Angleščina - Knjige za otroke

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Krmelj
telefon
07 818 51 82
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Februar 2019 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
      1  2  3
  4  7  8  910
121314151617
21222324
25262728   
COBISS+
facebook gumb