Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

November 2014

KNJIGE ZA ODRASLE

0 SPLOŠNO

BOTTON, Alain de, 1969-
   Novice : navodila za uporabo
Medijski partner, 2014
a) Oglaševanje b) mediji c) trženje d) novinarstvo

PERKO, Verena
   Muzeologija in arheologija za javnost : muzej Krasa
Kinetik, zavod za razvijanje vizualne kulture, 2014
a) Muzeologija b) Arheologija c) muzeji d) kulturna dediščina e) arheološka dediščina

STROKOVNO srečanje z mednarodno udeležbo Knjižnica - igrišče znanja in zabave
(8 ; 2012 ; Karlovec)
   Zbornik radova = Zbornik prispevkov
Knjižnica Mirana Jarca, 2014
a) biblioterapija b) pop kultura c) knjižnice d) družbene spremembe e) posvetovanja


005 MENEDŽMENT


IVANKO, Štefan
   Teorija organizacije
Fakulteta za upravo, 2014
a) Organizacija - Teorija - Učbeniki za visoke šole b) organizacijska kultura


159.9 PSIHOLOGIJA


BYRNE, Rhonda
   Junak
Mladinska knjiga, 2014
a) Samorealizacija - Priročniki b) pozitivno mišljenje c) odločnost

DEBEVC, Maja
   Moč ljubezni
Divinum cor, 2014
a) Ljubezen - Pozitivno mišljenje b) Medosebni odnosi - Psihološki nasveti

OSHO, 1931-1990
   Knjiga o moškem : kriza moškosti kot priložnost za samospoznanje
Primus, 2014

OSHO, 1931-1990
   Knjiga o ženski : vzpostavite stik z žensko močjo
Primus, 2014

PODLOGAR, Barbara
   Bistvo je skrito očem : 5 korakov do ljubezni
Center za kakovost življenja, 2014
a) Samorealizacija - Priročniki

PRISTOVŠEK, Jana
   8 moških, zakaj pa ne? : priročnik za ženske in ljudi z žensko dušo
Studio Heliantha, 2014
a) Odnosi med spoloma - Priročniki


2 VERSTVO


BEGAN, Vlado
   Denar je cerkveni bog : tisoče milijard v cerkvenih blagajnah,
na svetu pa milijarde revnih in lačnih : katoliška cerkev in njeno
neizmerno bogastvo : Jezus je bil tesar in ne bankir
samozal., 2013
a) Ecclesia catholica - Ekonomski vidik - Polemike b) krščanstvo c) krščanska morala

   SVETO pismo stare in nove zaveze : slovenski standardni prevod : [z
devterokanoničnimi/apokrifnimi knjigami]
Svetopisemska družba Slovenije, 2012
a) Biblia

TRUBAR, Primož
   Cerkveni red (1564) : znanstvenokritična izdaja dela Cerkovna ordninga z
znotrajjezikovnim prevodom v sodobni slovenski knjižni jezik
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014
a) Trubar, Primož (1508-1586) - "Cerkovna ordninga" b) Protestantske knjige - 16.st.
c) Slovenija d) protestantizem


31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


LENHART, Franc
   Moč zatiranih žensk Irana
samozal., 2014
a) Ženske - Družbeni položaj - Iran

   RAZNOLIKOST nas bogati
ZRC SAZU ISIM, 2012
a) Emigracija - Slovenija b) Emigracija - Italija c) Imigracija - Slovenija
d) Imigracija - Italija e) Večkulturnost


33 GOSPODARSTVO


GRAEBER, David
   Dolg : prvih 5000 let dolžništva
Založba /*cf., 2014
a) Denar - Sociologija kulture b) Dolgovi - Zgodovina c) zadolževanje

HRASTELJ, Tone
   Zgodovinski primeri kot zgledi za današnje mednarodno poslovanje
Ekonomska fakulteta, 2014
a) trgovske poti b) mednarodno poslovanje c) zgodovina d) ekonomska zgodovina

VELJKOVIĆ, Božidar
   Turizem : uvod v osnove in teorijo turizma
Fakulteta za turizem, 2014
a) Turizem - Učbeniki za visoke šole


34 PRAVO


CANFORA, Luciano
   Izvoz svobode : spodleteli mit
Založba /*cf., 2014
a) Svoboda - Zgodovina b) pravice c) človekove pravice

FILIPČIČ, Katja
   Obravnavanje nasilja v družini : priročnik za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2011
a) Družina - Nasilje - Priročniki za učitelje b) viktimologija c) kriminologija


35 JAVNA UPRAVA


   EKONOMIKA in menedžment v javnem sektorju v razmerah gospodarske krize
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, 2014
a) ekonomika b) ekonomska kriza c) javni sektor d) Slovenija


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE


BAISCH, Volker
   Knjiga za očete
Didakta, 2014
a) Očetovstvo b) Otroci - Vzgoja c) Očetje in otroci - Odnosi d) starševstvo

DE Toni, Moreno
   Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih = Lo sviluppo della
competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi
[ZRC SAZU ISIM] - Centro di ricerche scientifiche dell'Accademia Slovena
delle Scienze e delle Arti, Istituto per le Migrazioni Slovene, 2013
a) Medkulturnost b) Medkulturno sporazumevanje - Priročniki c) Večkulturnost - Vzgoja - Priročniki

JUUL, Jesper, 1948-
   Šolski infarkt : kaj lahko storimo, da bo šlo otrokom, staršem in učiteljem bolje
Mohorjeva družba, 2014
a) Izobraževanje - Psihološki vidik b) šole c) učitelji d) učenci e) starši


39 ETNOLOGIJA


   ŠU bistro potokači hilo mlino
Kulturno romsko društvo Vešoro, 2014
a) Slovenske ljudske pesmi - Zbirke b) Slovenske ljudske pesmi - Prevodi v romščino


5 PRIRODOSLOVNE VEDE


CAMPBELL, Neil A., 1946-2004
   Biologija 4 : matura : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole
Mohorjeva založba, 2014
a) Biologija - Učbeniki za srednje šole


53 FIZIKA


EINSTEIN, Albert
   O posebni in splošni teoriji relativnosti : (splošnorazumljiv prikaz)
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014
a) Einstein, Albert (1879-1955) b) Teorija relativnosti


61 MEDICINA


ČERNE, Barbara, 1975-
   Jod : premišljena uporaba joda in Lugolove raztopine
Ara, 2014
a) Jod - Zdravilnost b) naravno zdravljenje

KERŠEK, Emil
   Bolezni mehurja, sečnih kanalov in prostate : zdravljenje z zdravilnimi zelišči
Begen, 2013
a) Zdravilne rastline b) Sečni mehur - Bolezni - Fitoterapija - Priročniki

KERŠEK, Emil
   Ledvične bolezni : zdravljenje z zdravilnimi zelišči
Begen, 2013
a) Zdravilne rastline b) Ledvice - Bolezni - Fitoterapija - Priročniki

MERLJAK, Marija
   Olja za prehrano, zdravje in nego telesa
Kmečki glas, 2014
a) Rastlinska olja - Pridobivanje - Uporaba b) Rastlinska olja - Vrste

PROSTOVOLJNO gasilsko društvo (Sevnica)
   Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica : 130 let : kronika : 1879-2009
Prostovoljno gasilsko društvo, 2009
a) Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica b) gasilstvo c) pregledi

PROSTOVOLJNO gasilsko društvo (Tržišče)
   60 let Prostovoljnega gasilskega društva Tržišče
Prosotovoljno gasilsko društvo, 2010
a) Prostovoljno gasilsko društvo (Tržišče) - Zgodovina b) gasilska društva
c) zgodovinski pregledi

SATVIC, Gerard T.
   Satvična hrana in zdravje : v besedah Sathya Sai Babe
Stella, 2014
a) Ajurveda - Prehrana b) satvična hrana c) zdravje d) naravno zdravljenje

VERMA, Vinod, 1947-
   Preprečevanje demence : na osnovi ajurvede, joge in drugih metod
Primus, 2014
a) Demenca - Dejavniki tveganja b) Demenca - Preprečevanje - Naravne metode


62 TEHNIKA


MLAKAR, Tanja, logistika, 1990-
   Nadgradnja ravnanja z odpadno embalažo v Občini Sevnica : diplomsko delo
univerzitetnega študija
[T. Mlakar], 2013
Dostopno tudi na:
http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=42788
a) odpadki b) odpadna embalaža c) sistem zbiranja d) ekološki otoki


631/635 ORGANIZACIJA KMETIJSTVA


BRADLEY, Fern Marshall
   Kako shranjujemo zelenjavna semena : kako pridelujemo, čistimo, shranjujemo in
sadimo zelenjavno seme s svojega vrta
Cangura.com, 2014
a) Zelenjava - Semena - Shranjevanje

MCGOWAN, Alice
   Kako prezimimo lončnice : spoznajte, kako lahko leto za letom prezimimo na mraz
neodporne rastline
Cangura.com, 2014
a) Lončnice - Prezimovanje


636/639 ŽIVINOREJA. LOV. RIBIŠTVO.


GOLOB, Andrej, 1955-
   Sodobni goveji hlevi : živalim prijazna reja
Kmetijska založba, 2014
a) Govedoreja b) Hlevi c) živinoreja d) govedo e) hlevi


641 KUHARSKE KNJIGE


BOGATAJ, Janez, 1947-
   Gostilna Slovenija
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem, 2013
a) gostilne b) blagovne znamke c) Slovenija d) katalogi

MONTERSINO, Luca
   Šola kuhanja : s fotografijami za vsako stopnjo priprave
Didakta, 2014
a) Kuharstvo - Priročniki b) Kuharski recepti

ŽONTAR Kristanc, Ana
   Anina kuhinja
Ljubezni polna skleda, 2014
a) Kuharski recepti


66 KEMIJSKA TEHNIKA


KERŠEK, Emil
   Domače žganje in likerji
Begen, 2013
a) Likerji - Priprava - Priročniki

   TANIN : time is our growth = tako rastemo s časom : 1923-2013
a) Tanin Sevnica d. d. b) kemijska industrija


74 RISANJE. OBLIKOVANJE


BARBER, Barrington
   Risanje : nadaljevalni tečaj osnov risanja
Mladinska knjiga, 2014
a) Risanje b) Risarske tehnike - Priročniki

WHITTLE, Janet
   Naučimo se risati cvetje in drevesa v preprostih korakih
Mladinska knjiga, 2014
a) Risanje - Knjige za otroke


76 GRAFIKA


MANČEK, Marjan
   Kam pa kam, Modri medvedek?
Mladinska knjiga, 2014


78 GLASBA


SVETLIN, Ajša
   Jaz ustvarjam glasbo : improviziram, skladam, uglasbim pesem : ustvarjalni
zvezek za kitariste in ustvarjalce začetnike
Stella, 2014
a) Kitara - Metodika pouka - Priročniki


82 KNJIŽEVNOST


KOCBEK, Edvard
   Zbrano delo
Državna založba Slovenije, 1991-
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) - Literarni komentarji b) slovenska književnost

ŽERJAL-Pavlin, Vita
   Esej na maturi 2015 : otroštvo
Intelego, 2014
a) Kovačič, Lojze (1928-2004) b) Sarraute, Nathalie (1900-1999)
c) Esej - Matura - Priročniki


82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA


MIHURKO Poniž, Katja
   Zapisano z njenim peresom : prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo
nacionalne literature
Založba Univerze, 2014
a) Slovenske pisateljice - 1848-1918 - Študije
b) slovenska književnost c) ženska književnost d) 19./20.st.


82-1 POEZIJA


ČERMAK, Miša
   Jaz sem ljubezen
Klub Zaupam vase, 2014

   V meni prebiva --- : 2 : literarna dela udeleženk in udeležencev literarne ustvarjalnice
Knjižnica, 2014
a) literarno ustvarjanje b) Knjižnica Sevnica

   V meni prebiva --- : literarna dela udeleženk in udeležencev literarne
ustvarjalnice : jesen 2012 - pomlad 2013
Knjižnica, 2013
a) literarno ustvarjanje b) Knjižnica Sevnica

VINCETIČ, Milan
   Pristave
Franc-Franc, 2014


82-311.2 DRUŽBENI ROMANI


CARDOSO, Dulce Maria, 1964-
   Vrnitev
Cankarjeva založba, 2014

DEKLEVA, Milan
   Benetke, zadnjič
Cankarjeva založba, 2014

DRAŽUMERIČ, Samo
   Enakonočje v Montevideu
Goga, 2014

GAILLY, Christian, 1943-2013
   Večer v klubu
Cankarjeva založba, 2014

HOYT, Elizabeth
   Gospodar teme
Učila International, 2014

ISKRA, Tomaž, 1947-
   Ej, Luka pejt dam : roman
Stella, 2014

JERANČIČ, Lea
   Nikoli več
samozal., 2014-

KEGEL, Mateja A.
   Hana : roman
Zgodba.net, 2014

KELK, Lindsey
   Obožujem London
Učila International, 2014

MALPAS, Jodi Ellen
   Ta moški se izpove
Učila International, 2014

OTSUKA, Julie, 1962-
   Buda na podstrešju
Cankarjeva založba, 2014

PREDIN, Andrej, 1976-
   Prihodnost d. o. o
Litera, 2014

SPIELMAN, Lori Nelson
   Živi svoje sanje
Učila International, 2014


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI


THORARINSSON, Arni
   Čas čarovnic
Habrosa, 2014


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI


JOHANSEN, Erika
   Saga o kraljevini Tearling
Učila International, 2014

MEAD, Richelle
   Polnočni urok
Mladinska knjiga, 2014


82-32 NOVELE


NOVAK, Lenka Kaya
   Dotik neskončnih strasti
samozal., 2014


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI


ČEFERIN, Peter
   Moje zgodbe
Litera, 2014
a) Slovenska književnost - Avtobiografije

JAZBINŠEK, Ernest
   Mojih šestdeset let : kratek pregled življenjske poti
samozal. E. Jazbinšek, 2004


82-992 POTOPISI


ŠTROVS Štampfel, Ljuba
   Islandija - dežela nasprotij : [vandranje po Ferskih otokih in Islandiji
od 15. 8. do 1. 9. 2008]
samozal. L. Štrovs Štampfel], 2008
a) Islandija b) potopisi


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI


POLOVIČ, Morana
   Slovenija : zgodovina, kultura, umetnost, naravne lepote, turizem :
[turistična monografija]
Turistička naklada, [2014]
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Zemljevidi c) zgodovina d) kultura

VINČEC, Milan
   Camino de Santiago = Pot svetega Jakoba : [romanje v Kompostelo] :
[Le Puy en Velay - Santiago de Compostela]
Arsvideo, 2013
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Zgodovina b) Priročniki c) romanje

VINČEC, Milan
   Camino Frances = Francoska pot : romarski vodnik - od Pirenejev do Kompostele
Arsvideo, 2013
a) Santiago de Compostela - Božja pot - Zgodovina


929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE


ABBOTT, Jacob, 1803-1879
   Vzpon Džingiskana : življenjepis Džingiskana
Stella, 2014
a) Džingiskan (ok.1155-1227) - Biografije b) Mongoli - Zgodovina - 12.-13.st.

SIMMONS, Sylvie
   Pravi moški zate : življenje Leonarda Cohena
Mladinska knjiga, 2014
a) Cohen, Leonard (1934-) - Biografije b) kanadski glasbeniki


94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA


ČMAK, Marija
   Junaki neba V : zrušitev ameriškega bombnika B-24 Liberator Rosalie Mae
20. decembra 1944 v vinski gorici Ostrvec
samozal., 2012
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Slovenija - NOB - 1944 c) zavezniški letalci


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

S SLIKANICE


   BESEDE
Grahovac, 2014
a) Besede - Knjige za otroke

   DIVJE živali
Grahovac, 2014
a) Divje živali - Knjige za otroke

MALERBA, Carla
   Prihaja Božič!
Grahovac, 2014

MALERBA, Carla
   Srečen Božič, sneženi mož!
Grahovac, 2014

MANTEGAZZA, Giovanna
   Glej, kakšna luknja ---
Narava, 2014

MANTEGAZZA, Giovanna
   Kako se oglašaš?
Narava, 2014

MANTEGAZZA, Giovanna
   Kolesa se vrtijo
Narava, 2014

MANTEGAZZA, Giovanna
   Štejmo skupaj
Narava, 2014

MILER, Zdeněk
   Krtek in živali na kmetiji
Narava, 2014

MILER, Zdeněk
   Krtek in živali v naravi
Narava, 2014

   MOJA fotografska slikanica. Kmetija
Grahovac, 2014
a) Kmetije - Knjige za otroke

   MOJA fotografska slikanica. Vozila
Grahovac, 2014
a) Vozila - Knjige za otroke

   MOJA fotografska slikanica. Živali na kmetiji
Grahovac, 2014
a) Domače živali - Knjige za otroke

   MOJA fotografska slikanica. Živalski mladički
Grahovac, 2014
a) Mladiči - Knjige za otroke

   VOZILA
Grahovac, 2014
a) Vozila - Knjige za otroke

   ŽIVALI iz naših krajev
Grahovac, 2014
a) Živali - Knjige za otroke


C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED


AHAČIČ, David
   Miklavž je tu!
Družina, 2014
a) Sveti Miklavž (ljudski junak) - V otroškem leposlovju

BROJAN, Jože
   Čokoladne sanje malega Jakoba
Salve, 2014

GORIČAN, Jolanda
   Zakaj imajo žirafe dolg vrat in dolge noge
samozal., 2014

KETTE, Dragotin
   Šivilja in škarjice
Mladinska knjiga, 2014

LESJAK, Stefan, 1976-
   A mi lahko ti kaj poveš o šoli?
Mohorjeva, 2014
a) Šola - V otroškem leposlovju

MARÍN, Lorena
   Zdravnik Medo
Grahovac, 2014

MEADOWS, Daisy
   Miša Migarepnik pobegne
Učila International, 2014
a) fantastični svetovi

MESTNIK, Ivanka
   Deček z velikimi podplati in zvedavimi očmi
samozal. I. Mestnik, 2014
a) Novo mesto - V otroškem leposlovju

   MOJCA Pokrajculja : koroška pripovedka
Mladinska knjiga, 2014
a) Slovenske ljudke pravljice - Knjige za otroke

PETZ, Moritz
   Kdo tako grdo poje?
Epistola, 2014

PINTERIČ, Aleksandra
   Snežinka Zinka
Vista, zavod za razvoj vrednot, 2014

PODGORŠEK, Mojiceja
   Kje rastejo bonboni
Epistola, 2014

PODGORŠEK, Mojiceja
   Tri ptice
Epistola, 2014


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED


PARR, Maria, 1981-
   Tonja iz Hudega brega
Mladinska knjiga, 2014

TRUDEN, Jana
   V deželi čarovnice Uršule
Smar-team, 2014
a) Čarovnice - V otroškem leposlovju


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)


BOLHAR, Andreja
   Pesmice
samozal., 2014

WILDE, Oscar, 1854-1900
   Srečni kraljevič in druge pravljice
Mladinska knjiga, 2014


STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE


   MATEMATIKA : po korakih do odličnega znanja
Mladinska knjiga, 2014
a) Matematika - Priročniki b) števila c) geometrija d) trigonometrija


LITERATURA V TUJEM JEZIKU


MORIMOTO, Junko
   Moja Hirošima = Watashino Hiroshima
KUD AAC Zrakogled, 2014
a) Hirošima - Bombardiranje - 1945 - V otroškem leposlovju

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Krmelj
telefon
07 818 51 82
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Januar 2019 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
10111213
151617181920
21252627
28293031   
COBISS+
facebook gumb