Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Oktober 2015

 KNJIGE ZA ODRASLE

0 SPLOŠNO

BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (11 ; 2015 ; Ljubljana)

   Branje združuje : z BDS že 20 let : zbornik Bralnega društva Slovenije
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015
a) Imigranti - Otroci - Izobraževanje - Posvetovanja b) Branje - Bralna vzgoja - Posvetovanja

SARTO, Montserrat
   Strategije motiviranja za branje : z izkušnjami slovenskih motivatork in motivatorjev
Malinc, 2015
a) Branje - Motivacija - Priročniki b) bralne navade c) bralnomotivacijske strategije d) bralna vzgoja

STRAHINIČ, Marta
   Ljudska knjižnica Metlika : srce naše občine : izdano ob 150-letnici Narodne čitalnice v Metliki, prve na Dolenjskem
Ljudska knjižnica, 2015
a) Ljudska knjižnica (Metlika) - Zgodovina - 1865-2015 - Zborniki b) splošne knjižnice


005 MENEDŽMENT


DOVŽAN, Henrik
   Z znanjem do delovne uspešnosti
IUS Software, GV založba, 2014
a) Znanje - Delovna uspešnost b) osebnostne lastnosti c) skupinsko delo d) inovativnost

DUH, Mojca
   Upravljanje podjetja in strateški management
IUS Software, GV založba, 2015
a) Podjetja - Upravljanje b) Management c


1 FILOZOFIJA


HEDŽET Tóth, Cvetka
   Materialistično-idealistična zareza
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015
a) Materializem b) Idealizem c) etika d) utopija

ROZMAN, Alenka, biologinja
   Kristali za dušo
Amalietti & Amalietti, 2015
a) Kristali - Duhovnost - Priročniki


159.9 PSIHOLOGIJA

BYRNE, Lorna
   Ljubezen iz nebes
Mladinska knjiga, 2015

HAY, Louise L.
   Življenje te ljubi : sedem duhovnih vaj za ozdravitev vašega življenja
Tehniška založba Slovenije, 2015

MULEJ Mlakar, Lucija
   Heroji : odgovorno duhovni vs. duhovno udobni
Molga, 2015
a) Samorealizacija - Interpretacija b) študije c) duhovni zakoni

PRYOR, Karen, 1932-
   Ne lajaj na psa : nova umetnost učenja in treninga
Didakta, 2015
a) Behaviorizem b) vedenje c) modifikacija d) ljudje e) živali f) psihologija vedenja

   USTVARJALNOST
Slovenska matica, 2014
a) Ustvarjalnost - Zborniki b) kreativnost


2 VERSTVO

GEBHARDT, Laurent de
   Pedro Opeka v službi revnih na Madagaskarju
Celjska Mohorjeva družba, 2015
a) Opeka, Pedro (1948-) b) Slovenski misijonarji - Pastoralno delo - Madagaskar

JEGLIČ, Anton Bonaventura, 1850-1937
   Jegličev dnevnik : znanstvenokritična izdaja
Celjska Mohorjeva družba, 2015
a) Jeglič, Anton Bonaventura, škof (1850-1937) - Dnevniki b) slovenski škofje c) Slovenija d) cerkvena zgodovina

MAHESHWARANANDA, Paramhans, Swami
   Mantra : pot k razsvetljenju
DNM, 2015
a) Mantre - Priročniki

   NOVO upanje po splavu : mnenja strokovnjakov in osebne zgodbe staršev po
umetni prekinitvi nosečnosti
Družina, 2015
a) Splav (medicina) - Krščanski vidik b) Splav (medicina) - Psihološki vidik

SLOMŠEK, Anton Martin, 1800-1862
   Svetniki : naši prijatelji
Ognjišče, Slomškova založba, 2014
a) Slomšek, Anton Martin, škof (1800-1862) - Govori b) pridige c) svetniki

STRAŠEK Januš, Majda
   Mini, pa ne tako majhni : za ministrante in ministrantke
Ognjišče, Slomškova založba, 2015
a) Ministranti


32 POLITIKA

CUKJATI, France, 1943-
   Poti in stranpoti slovenske politike
Nova obzorja, 2015
a) Slovenija - Politične razmere - 2001-2011 - Kolumne

GAŠPARIČ, Jure, 1977-
   Izza parlamenta : zakulisje jugoslovanske skupščine 1919-1941
Modrijan, 2015
a) Parlamenti - Zgodovina - Jugoslavija - 1919-1941 b) Jugoslavija - Politična zgodovina - 1919-1941
c) Kraljevina Jugoslavija

KALOH, Dejan
   Od Nagodeta do Janše : kronika novodobnega montiranega sodnega procesa Patria
Nova obzorja, 2015
a) Janša, Janez (1958-) b) Sodni procesi - Slovenija c) Slovenija - Politične razmere
d) notranja politika e) afera Patria


33 GOSPODARSTVO

   JAVNI dolg : kdo komu dolguje : Portugalska, Španija, Francija, Grčija, Argentina, Slovenija
Založba /*cf., 2015

KLEIN, Naomi
   To vse spremeni : kapitalizem proti podnebju
Mladinska knjiga, 2015
a) Svetovno gospodarstvo - Podnebje b) klimatske spremembe c) ekonomska politika

NOVAK, Meta
   Neformalno delo : opredelitev javnopolitičnega problema
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015
a) Neformalno delo - Javna politka - Slovenija b) ženske c) gospodinjsko delo d) domače delo

PIKETTY, Thomas, 1971-
   Kapital v 21. stoletju
Mladinska knjiga, 2015
a) Kapital - Delitev dohodka b) Globalizacija - Ekonomska neenakost - 21.st. c

PRAŠNIKAR, Janez, 1950-
   Mikroekonomija
Ekonomska fakulteta, 2015
a) Mikroekonomija - Učbeniki za visoke šole b) ekonomija c) makroekonomija

ŠENK-Ileršič, Ivanka
   Mednarodno poslovanje : priročnik
GV založba, 2013
a) Mednarodno poslovanje - Priročniki b) mednarodna trgovina c) tuji trgi d) mednarodni transport


34 PRAVO

KORŽE, Branko
   Pravo družb in poslovno pravo
Uradni list Republike Slovenije, 2014
a) Gospodarsko pravo - Slovenija - Učbeniki za visoke šole
b) Gospodarske družbe - Pravna ureditev - Slovenija - Učbeniki za visoke šole

   MOŽGANI na zatožni klopi : nevroznanost, kazensko pravo in kriminologija
IUS Software, GV založba, 2015
a) Kazensko pravo - Nevrologija b) Kriminologija - Biološki vidik - Zborniki

   OTROKOVE pravice v Sloveniji : sedanje stanje in izzivi za prihodnost
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015
a) Otroci - Človekove pravice - Slovenija - Zborniki b) otrokove pravice

SCORTEGAGNA Kavčnik, Nina
   Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
Uradni list Republike Slovenije, 2015
a) Delovne pogodbe - Odpoved - Priročniki

ZAVRŠNIK, Aleš
   Kibernetska kriminaliteta
IUS Software, GV založba, 2015
a) Internet (računalniško omrežje) - Kazniva dejanja b) računalništvo c) kriminaliteta


ZAK ZAKONI

SLOVENIJA. Zakoni itd.
   Kazenski zakonik (KZ-1) : (neuradno prečiščeno besedilo) ; Zakon o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD)
Uradni list Republike Slovenije, 2015
a) Kazensko pravo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE

CHAPMAN, Gary D.
   Družabno odraščanje : kako vzgojiti družabne otroke v svetu zaslonov
Družina, 2015
a) Otroci - Vzgoja b) Vsakdanje življenje - Informacijska tehnologija
c) Otroci - Uporaba računalnikov

GROBELŠEK, Vera
   Razvoj otroka s stališča waldorfske pedagogike
Zavod za razvoj waldorfskih šol, 2014
a) Otroci - Vzgoja b) Otroci - Osebnostni razvoj c) Waldorfska pedagogika

JUHANT, Marko
   Punce, glavo gor!
Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2015
a) Učiteljice - Pedagoško delo b) vzgoja c) poučevanje d) izobraževanje

KELLER, Godi
   S srcem v šoli : učbenik pedagogike za starše
Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev, 2014
a) Waldorfska pedagogika b) Vzgoja c) Izobraževanje


39 ETNOLOGIJA

KUNAVER, Dušica
   Evropska kulturna dediščina v slovenskih ljudskih šegah
D. Kunaver, 2015


59 ZOOLOGIJA


   POMEMBNI in ogroženi opraševalci : čmrlji v Sloveniji
Čebelarska zveza Slovenije, 2010
a) Čmrlji - Biologija b) Čmrlji - Vrste - Slovenija c) Čmrlji - Določevalni ključi

STRAUß, Daniela
   Vrtni ptiči v naravni velikosti
Narava, 2015
a) Ptice - Vrtovi - Priročniki b) ornitologija c) opisi d) ptičje petje


61 MEDICINA

BARNARD, Neal D., 1953-
   Program za ozdravitev sladkorne bolezni : znanstveno potrjeni način za ozdravitev
sladkorne bolezni brez uporabe zdravil
Planet, 2015
a) Sladkorna bolezen - Dietna terapija b) jedilniki c) recepti d) telesna aktivnost

ENDERS, Giulia
   Čarobno črevesje
Mladinska knjiga, 2015
a) Črevesje b) prebava c) alergije

GORŠE, Luka, 1987-
   Aktivirajte potentio telesa in uma : potentiin način življenja s telesno vadbo,
umsko vadbo in prehrano za odlično počutje, zdravje in najvišjo zmogljivost
Društvo Potentia, 2015
a) Telesna aktivnost b) Zdrava prehrana - Priročniki c) Meditacija - Tehnike - Priročniki

LIEBERMAN, Daniel E.
   Zgodba človeškega telesa : evolucija, zdravje in bolezen
UMco, 2015
a) Človek - Evolucija b) Človeško telo c) Hominidi d) prehrana

MERCOLA, Joseph
   Zdravljenje brez napora : 9 preprostih poti, kako se izogniti bolezni, znebiti
odvečne teže in pomagati telesu, da okreva
Učila International, 2015
a) Naravno zdravljenje b) Samozdravljenje c) zdravje d) vitalnost

PERLMUTTER, David
   Požgani možgani : presenetljiva resnica o žitaricah, ogljikovih hidratih in sladkorju -
tihih ubijalcih vaših možganov
UMco, 2015
a) Ogljikovi hidrati - Prehrana b) Možgani - Bolezni c) sladkor d) gluten

QUINN, Samantha
   Miren dojenček, srečna mamica : poskrbite
zase in za svojega dojenčka na naraven način
Mladinska knjiga, 2015
a) Dojenčki - Nega b) Dojenčki - Spanje c) Dojenčki - Masaža


62 TEHNIKA


   PODMORNIČARSTVO Jugoslavije : [monografija]
Park vojaške zgodovine, 2014
a) Podmornice - Jugoslavija - Zborniki b) jugoslovanska mornarica c) vojna mornarica


631/635 ORGANIZACIJA KMETIJSTVA

ALKALAJ, Mišo
   Kaj je res o GSO
Biotehniška fakulteta, 2015
a) Gensko spremenjeni organizmi b) gensko spremenjene rastline


636/639 ŽIVINOREJA. LOV. RIBIŠTVO.

   CVETNI prah
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2011
a) Cvetni prah - Pridobivanje - Predelava - Zdravilnost - Zborniki

JUVANEC, Borut
   Slovenski čebelnjak
Čebelarska zveza Slovenija - Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2010
a) Čebelnjaki - Arhitektura - Slovenija

OREŠNIK, Andrej, 1943-
   Prehrana koz
Kmetijska založba, 2015
a) Koze - Prehrana - Priročniki b) živinoreja c) kozjereja d) prehrana živali

ROZMAN Lužaič, Barbara
   V čem je trik? : preprost vodič po pasjih trikih
Ad Lucem, 2015
a) Psi - Šolanje - Pozitivna motivacija - Priročniki

ŠALEHAR, Andrej
   Krškopoljski prašič : iskanje ostankov, ohranjanje in osvežitev pasme v letih 1990-2003
Kmetijska založba, 2015
a) Krškopoljski prašič b) Prašiči - Avtohtone pasme - Slovenija c) živinoreja d) prašičereja


641 KUHARSKE KNJIGE

GOSTEČNIK, Bernarda
   Potice in druge domače slaščice : kolači, šarklji, potice, torte
Cankarjeva založba, 2015
a) Kuharski recepti - Pecivo b) torte c) kolači d) potice

   KUHAMO z najboljšimi : 9 vrhunskih slovenskih kuharjev pri vaši mizi
Dedal, 2015
a) Kuharski recepti

MAHORIČ, Rebeka
   Dojenčki za mizo : pripravljeno za dojenčke : jejmo vsi! : [600+ receptov za vaše najmlajše]
Remina, 2014
a) Dojenčki - Prehrana b) Kuharski recepti - Jedi za otroke c) zdrava prehrana d

RAKIĆ, Jasna
   S hrano proti hipertenziji
Begen, 2014
a) Arterijska hipertenzija - Preprečevanje b) Kuharski recepti - Dietna prehrana

VILLA, Mariagrazia
   Marmelade in vložene dobrote : 50 preprostih receptov
Mladinska knjiga, 2015
a) Živila - Konserviranje b) Kuharski recepti - Marmelade c) shranki

VILLA, Mariagrazia
   Tortice : 50 preprostih receptov
Mladinska knjiga, 2015
a) Kuharski recepti - Sladice b) sladke tortice c) slane tortice d) mafini


66 KEMIJSKA TEHNIKA

LEKOS (Sevnica)
   Lekobeba : nega za malčke = baby care =
njega za mališane = cura dei bambini. -
Lekos, [2014?]
a) Lekos (Sevnica) b) kozmetika c) kozmetični izdelki d) nega telesa

LEKOS (Sevnica)
   Lekovita kozmetika = Lekovita cosmetics
Lekos, [2014?]
a) Lekos (Sevnica) b) kozmetika c) kozmetični izdelki d) nega telesa

LEKOS (Sevnica)
   Lekovita kozmetika = Lekovita cosmetics = Lekovita kozmetika = Cosmetici Lekovita =
Lekovita cosmétiques = Lekovita kosmetik = Lekovita kosmetika
Lekos, [2014?]
a) Lekos (Sevnica) b) kozmetika c) kozmetični izdelki d) nega telesa

LEKOS (Sevnica)
   Lekovita kozmetika : hmelj = hops cosmetics = kozmetika od hmelja = luppolo cosmetici =
hopfen kosmetik = houblon cosmétiques = hmelj kosmetiku
Lekos, [2014?]
a) Lekos (Sevnica) b) kozmetika c) kozmetični izdelki d) hmelj e) nega telesa


74 RISANJE. OBLIKOVANJE

   POPOLN priročnik za slikanje in risanje : [s preprostimi koraki do uspeha]
Mladinska knjiga, 2015
a) Risanje b) Slikarske tehnike - Priročniki


745/749 UPORABNA UMETNOST

MILANIČ, Kaja
   Narejeno z ljubeznijo : ustvarjalna darila in drobne pozornosti za vsako priložnost
Mladinska knjiga, 2015
a) darila b) izdelava c) dekorativna umetnost
d) uporabni predmeti


75 SLIKARSTVO

   ILUSTRACIJA - bližnjica h knjigi : galerija izvirnih ilustracij mladinskih del na
Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka v Šentrupertu
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka, 2001
a) Ilustracije - Knjige za otroke - Slovenija - Albumi

KEJŽAR, Franc
   Sejalec pomladi : fantazije o življenju in delu slikarja Ivana Groharja
Župnijski zavod Dravlje, 2015
a) Grohar, Ivan (1867-1911)


76 GRAFIKA

BRIGGS, Raymond
   Božiček
Miš, 2015


78 GLASBA

KOŠIR, Marko, 1946-
   Ladko Korošec : življenje umetnika
Fundacija Ladko Korošec, 2015
a) Korošec, Ladko (1920-1995) - Monografije b) Operni pevci - Slovenija c) slovenski pevci


793/794 DRUŽABNE ZABAVE. PLES. IGRE

PAPEŽ Kristanc, Andreja
   Spomin za mlade poznavalce rastlin. Užitne divje rastline [Garnitura]
Divja rožca, 2014-
a) Miselne igre b) Užitne rastline


796/799 ŠPORT

MIKLIČ, Maja, 1975-
   Joga in tek : joga za tekače in tek za jogije
distribucija Primus, 2015
a) Joga - Priročniki b) Tek - Priročniki

ŽIBERNA, Marjan
   Zgodba Ljubljanskega maratona
UMco, 2015
a) Ljubljanski maraton - Zgodovina - 1996-2014


796.5 PLANINARJENJE. ALPINIZEM

JORNET, Kilian
   Nevidna meja
Celjska Mohorjeva družba, 2015
a) Alpinizem - V leposlovju b) gorski tek c) turno smučanje

MAŠERA, Andrej
   Zahodne Julijske Alpe : izbirni vodnik
Sidarta, 2015
a) Julijske Alpe - Planinski vodniki b) planinstvo c) alpinizem d) planinske poti


82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA

   REBULOV zbornik 2 : ob pisateljevi devetdesetletnici
Slavistično društvo, 2015
a) Rebula, Alojz (1924-) - Zborniki - Bibliografije b) slovenski pisatelji


82-1 POEZIJA

KUKIĆ, Vesna
   Teci, Amai, teci
samozal., 2015

NOVY, Lili, 1885-1958
   Forgotten harvest
Celjska Mohorjeva družba, 2015


82-311.2 DRUŽBENI ROMANI

ANDREWS, Mary Kay, 1954-
   Pomladna vročica
Učila International, 2015
a) Družinska podjetja - ZDA - V leposlovju

BANKS, Maya
   Gospodar srca : [drugi del trilogije o strastnem predajanju]
Učila International, 2015
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju

ČAMPA, Jože, 1893-1989
   Na mrtvi straži : roman z Bloške planote
Math, 2012-
a) Čampa, Jože (1893-1989) b) Podeželje - Vsakdanje življenje - 20.st. - V leposlovju

ČATER, Dušan, 1968-
   B52
Litera, 2015
a) Moški - Kriza srednjih let - Slovenija - V leposlovju

ELIOT, George
   Middlemarch : študija provincialnega življenja
Miš, 2015
a) Mestno življenje - Anglija - 19.st. - V leposlovju
b) Ženske - Družbeni položaj - V leposlovju

FABRIO, Nedjeljko
   Berenikini lasje : Familienfuge
KUD AAC Zrakogled, 2014
a) Družina - Hrvaška b) Italijani - Etnični odnosi - Hrvati - Hrvaška - V leposlovju

HANIKA, Iris
   Bistvo vsega
Sodobnost International, 2015

HARMEL, Kristin
   Dokler bodo zvezde na nebu
Učila International, 2015
a) Družinske zgodbe - Preteklost - Babice - V leposlovju
b) Judje - Svetovna vojna 1939-1945 - Francija - V leposlovju

HARSCH, Rick
   Istrske lobanje
Amalietti & Amalietti, 2015

JAMES, Eloisa
   Afera pred božičem
Učila International, 2015
a) Plemstvo - Družabno življenje - Francija - 18.st. - V leposlovju

JURCA, Janez
   Zadnje upanje
Alpemedia, 2015

KINNUNEN, Tommi
   Križišče štirih poti
Cankarjeva založba, 2015
a) Babištvo - Finska - V leposlovju
b) Ženske - Življenjska obdobja - V leposlovju

KLEYPAS, Lisa
   Zasnubi me zjutraj
Mladinska knjiga, 2015
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju

KOLMAN, Marko
   Ceste zaničevanja
Amalietti & Amalietti, 2008

LAUREN, Christina
   Prelepi prasec
Učila International, 2015
a) Poslovneži - Čikago b) Mlade ženske - Pripravništvo - ZDA - V leposlovju

LAURENS, Stephanie
   Idealna nevesta : [roman o Cynsterjevih]
Učila International, 2015
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju

MACLEAN, Sarah
   Dober grof zasluži ljubezen
Mladinska knjiga, 2015
a) Plemstvo - Anglija - 19.st. - V leposlovju

MALLERY, Susan
   Skoraj popolna
Učila International, 2015
a) Mestno življenje - Kalifornija - V leposlovju

MAXWELL, Megan
   Tudi žabci se zaljubijo
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015
a) Samske matere - Madrid b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

MIHELIČ, Marjanca
   Budimpeštatrans
Miramel, 2015
a) Slovenske novinarke - Madžarska b) Ljubezenski partnerji - V leposlovju

MUCK, Desa
   Odred ali Kako osrečiti druge proti njihovi volji
Mladinska knjiga, 2015
a) Psihiatrične bolnišnice - Skupinska psihoterapija - Slovenija - V leposlovju

NOVAK, Kristian
   Črna mati zemla
Modrijan, 2015
a) Pisatelji - Hrvaška b) Otroštvo - Psihične travme - Medžimurje - V leposlovju

PAGÈS Jordà, Vicenç, 1963-
   Pismo angleški kraljici
Sodobnost International, 2015

REED, J. C.
   Ohrani ljubezen
Mladinska knjiga, 2015
a) Bogataši - New York b) Mlade ženske - Dedovanje - V leposlovju

ROBERTS, Nora
   Igra sreče : [četrta knjiga iz sage o družini Stanislaski]
Mladinska knjiga, 2015
a) Stanislaski (družina) - ZDA b) Ameriški Ukrajinci - V leposlovju

ROBERTS, Nora
   Vrtinec ljubezni : [tretja knjiga iz sage o družini Stanislaski]
Mladinska knjiga, 2015
a) Stanislaski (družina) - ZDA b) Ameriški Ukrajinci - V leposlovju

TODD, Anna, 1989-
   Prvič narazen
Učila International, 2015

TOMŠIČ, Marjan, 1939-
   Grenko morje : roman o aleksandrinkah
Kmečki glas, 2015
a) Slovenske izseljenke - Egipt - V leposlovju
b) Aleksandrinke - V leposlovju

TREVOR, William, 1928-
   Lucy Gault
Litera, 2015


82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI

HAGGARD, H. Rider, 1856-1925
   Dekle z biseri : zgodovinsko-ljubezenski roman
Družina, 2015
a) Kristjani - Preganjanje - 1.st. - V leposlovju

SCARROW, Simon
   Brata v krvi
Učila International, 2015
a) Rimljani - Velika Britanija - Rimski imperij - Zgodovina
c) Britanija (Rimska provinca)

TUMA, Tanja
   Češnje, bele in rdeče : roman o spravi
Karantanija, 2015
a) Slovenci - Narodna sprava - V leposlovju


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI

CROSS, Ethan
   Slepa pravica
Učila International, 2015
a) Deacon Munroe (literarni junak) - Detektivi - V leposlovju
b) Umori - Politične zarote - Generali - Washington - ZDA - V leposlovju

DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
   Sherlock Holmes. Vrnitev
Karantanija, 2015
a) Sherlock Holmes (literarni junak) - V leposlovju


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI

BLAŽEVIĆ, Aleksandar
   Novi Drakula in druge zgodbe
Amalietti & Amalietti, 2015

CAREY, Mike
   Dekle z vsemi darovi
Učila International, 2015
a) fantazijski svetovi b) človeštvo c) okužbe


82-32 NOVELE

JAKOB, Jure
   Hiše in drugi prosti spisi
Mladinska knjiga, 2015

LENGOLD, Jelena, 1959-
   Sejemski čarovnik
KUD Sodobnost International, 2015

LIKAR Bajželj, Mirana
   Glasovi
Modrijan, 2015

SREŠ, Marija
   Pod krošnjo stare jablane : zgodbe žensk z Vzhoda in Zahoda
Iskanja, 2015
a) Ženske - Indija - V leposlovju

STERŽAJ, Alen
   Pa ste vi normalni?!
Mladinska knjiga, 2015


82-4 ESEJI

DUČIĆ, Jovan
   Zaklad carja Radovana : knjiga o človeku in usodi
Celjska Mohorjeva družba, 2015
a) Človek - Usoda - Eseji b) življenjska modrost c) filozofski eseji


82-7 HUMORESKE

MIKELN, Miloš
   Zgaga vojvodine Kranjske
Prešernova družba, 1985

MILČINSKI, Fran, 1867-1932
   Butalci
Mladinska knjiga, 2015
a) Milčinski, Fran (1867-1932) - "Butalci" - Literarne študije b) slovenski humor


82-8 POLIGRAFIJE. ANTOLOGIJE

MEDNARODNI literarni festival (30 ; 2015 ; Vilenica)
   Vilenica : odzven prostora = reflections of place
Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2015


82-84 ŽIVLJENJSKA PRAVILA

KOSOVEL, Srečko
   Misli in prebliski in še marsikaj
Kosovelova knjižnica, 2013
a) Kosovel, Srečko (1904-1926)


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI

HRVATIN, Marija
   Diagnoza, ko zastane dih
Zavod Neviodunum, 2015
a) Rak debelega črevesa in danke b) Bolniki - Doživljanje bolezni

IVANA
   Življenje z odvisnikom : pripoved matere in žene
Preteks, 2014-
a) Odvisnosti - Spomini b) Matere in sinovi - Medosebni odnosi - Spomini

MOLAN, Darja
   Vem, da zmoreš, Darja : moje soočanje z rakom dojke
samozal., 2015
a) Dojke - Rak (medicina) b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Dnevniki

SIVEC, Ivan, 1949-
   Viharnik vrh gora : moji spomini na Slavka Avsenika
ICO, 2015
a) Avsenik, Slavko (1929-2015) b) narodno-zabavna glasba c) spomini

ZAGORC, Suzana
   Kaj pa vidva čakata?! : zgodba para, ki ga odločitev za otroka pelje od uradne preko
alternativne medicine vse do osebnostne preobrazbe
Umco, 2015
a) Neplodnost - Zdravljenje - Spomini

ZUPAN Val, Valerij
   Pegasta sova
samozal., 2015


82-992 POTOPISI

LENARČIČ, Matevž
   Preko modrega planeta : z ultralahkim letalom okoli sveta
GEAart, 2014
a) Potovanja okoli sveta - Fotografski motivi b) Fotografije iz zraka - Albumi
c) ultralahka letala


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI

   BISTRICA ob Sotli : med biseri dediščine
Občina, 2011
a) Bistrica ob Sotli - Krajepis

HIENG, Primož
   Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji : 100 idej za izlete in potepanja
Harlekin No. 1, 2015
a) Slovenija - Turistični vodniki b) izleti

   Z motorjem po Sloveniji. 4 [Kartografsko gradivo] = Bike routes in Slovenia =
Motorradtouren durch Slowenien = Con il motore in Slovenia
IziMap, 2015
a) izleti z motorjem b) cestni zemljevidi c) Dolenjska d) Bela Krajina e) Kočevska
f) Posavje


929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE

BELLERET, Robert
   Piaf : francoski mit : biografija
Modrijan, 2015
a) Piaf, Edith (1915-1963) - Biografije

BERNARD, Stanislav
   Trdoglavi Čeh
samozal. S. Bernard, 2015
a) Bernard, Stanislav (1955-) - Avtobiografije b) Bernard (Humpolec) - Zgodovina
c) češki pivovarji d) družinske pivovarne

BOCCACCIO, Giovanni
   Dantejevo življenje
Amalietti & Amalietti, 2015
a) Alighieri, Dante (1265-1321) - Biografije

BOWERS, Chris
   Roger Federer : [vpogled v življenje največjega igralca v zgodovini tenisa] : [biografija]
Učila International, 2015
a) Federer, Roger (1981-) - Biografije b) teniški igralci

WANG, Huiqin
   Giuseppe Castiglione : slikar v prepovedanem mestu
Morfemplus, 2015.
a) Castiglione, Giuseppe (1688-1766) - Biografije b) Qing (rodbina), 18.st.
c) Italijanski slikarji - Kitajska - 18.st.


94(100) SVETOVNA ZGODOVINA

KOŽINOV, Vadim Valerianovič
   Nasledniki zmage : neznani povojni časi
UMco, 2015
a) Sovjetska zveza - Zgodovina - 1945- b) politična zgodovina c) 20.st. d) hladna vojna


TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU

ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
   Thumbelina
Penguin Books, 2014
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

CROOK, Marie
   Atlantis : the lost empire
Penguin Books, 2012
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

DAHL, Roald
   The enormous crocodile
Penguin Books, 2014
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

DAHL, Roald
   Fantastic Mr. Fox
Penguin Books, 2014
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

DAHL, Roald
   The giraffe and the pelly and me
Penguin Books, 2014
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

DAHL, Roald
   The Twits
Penguin Books, 2014
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

GRAHAM, Carolyn
   Longman young children's picture dictionary
Pearson Education Asia, 2015
a) Angleščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke

HARDY, Thomas, 1840-1928
   Tess of the D'Urbervilles
Penguin Books, 1994

HEARN, Izabella
   Sharks
Penguin Books, 2014
a) Angleščina - Učbeniki b) angleška bralna značka 2015/2016

KLINTING, Lars, 1948-
   Kasimir malt
Ellermann Im Dressler Verlag, 2014
a) nemška bralna značka 2015/2016

LAWRENCE, David Herbert, 1885-1930
   Women in love
Penguin Books, 1996

MAI, Manfred, 1949-
   Ein tierischer Schultag
Ravensburger Buchverlag, 2014
a) hišni ljubljenci b) šola c) nemška bralna značka 2015/2016

MILLER, Laura
   Brain gym
Pearson Education, 2013
a) Možgani - Knjige za otroke b) Prirejene
izdaje - angleška bralna značka 2015/2016

PARKER, Helen
   Pirate Patch and the treasure map
Penguin Books, 2014
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

PARKER, Helen
   Wall-e
Penguin Books, 2012
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

PORTER, Eleanor H., 1868-1920
   Pollyanna
Penguin Books, 2014
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

PRENTIS, Nicola
   The tomorrow mirror
Penguin Books, 2013
a) Angleščina - Učbeniki b) angleška bralna značka 2015/2016

SHAKESPEARE, William
   Romeo and Juliet
Pearson Education, 2008
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

SHIPTON, Paul, 1963-
   The aristocats
Penguin Books, 2013
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

SHIPTON, Paul, 1963-
   Charles Dickens
Penguin Books, 2007
a) Dickens, Charles (1812-1870) - Biografije
b) angleška bralna značka 2015/2016

STEVENSON, Robert Louis, 1850-1894
   Kidnapped
Penguin Books, 2008
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016

WIEKER, Katharina
   Tim spielt Fußball
Ellermann, 2009
a) Nogomet - V mladinskem leposlovju b) nemška bralna značka 2015/2016

WILLIAMS, Melanie, 1952-
   Winston the wizard
Penguin Books, 2014
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleška bralna značka 2015/2016


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

S SLIKANICE

BUSSOLATI, Emanuela
   Cirkus vseh barv
Narava, 2015

MANTEGAZZA, Giovanna
   Mama, kje si?
Narava, 2015

MANTEGAZZA, Giovanna
   Zelena gosenica
Narava, 2015

MANTEGAZZA, Giovanna
   Zvezda zvezdica žari, ko noč na Zemljo se spusti ---
Narava, 2015

   POIŠČI 501 stvar : velika iskalnica
Učila International, 2015

REMŠKAR, Slavica
   Mi se imamo radi : slikopisi za malčke
Mladinska knjiga, 2015
a) slikopisi

REMŠKAR, Slavica
   Muca pa nagaja
Mladinska knjiga, 2015


C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED


CHILD, Lauren
   Ena stvar : nastopata Čarli in Lola
Morfemplus, 2015

COURGEON, Rémi
   Oh, ta luna
Okaši, 2015
a) Luna - V mladinskem leposlovju b) pripoved v verzih

GOLOB, Pika
   Velika gozdna pustolovščina
Eko knjiga, 2015
a) divji prašiči b) medvedi c) modrost d) pomoč e

JANČAR, Irma
   Zmajček Pometajček
Studio Hieroglif, 2015
a) odpadki b) zmaji c) velike tiskane črke

KESIČ Dimic, Katarina
   Slon pleza na drevo
Buča, 2015
a) Šola - V mladinskem leposlovju b) učitelji

KORITNIK, Ana
   Rex : Matevžev kuža
Alba 2000, 2015
a) dečki b) hišni ljubljenci c) nesreče d) veterinarji

KRALJIČ, Helena
   Nekaj res posebnega
Morfemplus, 2015
a) laž b) prijateljstvo c) zajci d) živali v domišljiji

LAINŠČEK, Feri
   Kuža Goldi se igra z žogicami
Imprimo, 2015
a) psi b) igra c) živali v domišljiji

MEADOWS, Daisy
   Bistra zamisel Eme Bodikovec
Učila International, 2015
a) fantastični svetovi b) živali v domišljiji c) v mladinskem leposlovju

REIDER, Katja
   Paula lernt schwimmen
Loewe, 2015
a) slikopis b) povečani tisk c) nemščina d) nemška bralna značka 2015/2016

ROSEN, Michael, 1946-
   Lov na medveda
Mladinska knjiga, 2015
a) družina b) izleti c) medvedi d) pripoved v verzih

SOKOLOV, Cvetka
   Kot noč in dan
Miš, 2015
a) dečki b) deklice c) prijateljstvo d) različnost

ŠEGA Crnič, Saša
   Buča zmagovalka
Morfemplus, 2015

ŠTEFAN, Anja
   Svet je kakor ringaraja : pravljice, pesmi in uganke
Mladinska knjiga, 2015


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED

HROVAT, Uroš
   Zombi virus
Karantanija, 2015

NÖSTLINGER, Christine
   Ko se je moj oče hotel poročiti z materjo Anne Lachs
Mohorjeva, 2015

SIVEC, Ivan, 1949-
   Silvestrski poljub smrti : resnična srhljivka
Karantanija, 2015
a) Zastrupitve - V mladinskem leposlovju b) ogljikov monoksid c) silvestrovanje


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
   Kit na plaži
Mladinska knjiga, 2015
a) Drugačnost b) Downov sindrom - Otroci - V mladinskem leposlovju


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)

DEKLEVA, Milan
   Skrivalnice
Morfemplus, 2015
a) poezija b) v mladinskem leposlovju c) prijazno bralcem z disleksijo


STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE

BAJD, Barbara
   Moji prvi metulji : preprost določevalni ključ
Hart, 2015
a) Metulji - Določevalni ključi - Knjige za otroke

BAN, Tatjana
   Otrok ustvarja iz filca
Tamaj, 2015
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) šivanje c) filc

BAUR, Manfred, 1959-
   Dinozavri : v kraljestvu orjaških kuščarjev
Mladinska knjiga, 2015
a) Dinozavri - Knjige za mladino

BAUR, Manfred, 1959-
   Planeti in potovanje po vesolju : odprava v vsemirje
Mladinska knjiga, 2015
a) Vesolje b) Planeti - Knjige za mladino

CLAYBOURNE, Anna
   Človeško telo v 30 sekundah : [30 zanimivih razlag za mlade biologe,
pojasnjenih v pol minute]
Družina, 2015
a) Človeško telo - Knjige za otroke

ESENKO, Ivan
   Kako živijo čebele
Okaši, 2015
a) Čebele - Knjige za otroke b) ekologija živali c) albumi

ESENKO, Ivan
   Kako živijo hrošči
Okaši, 2015
a) Hrošči - Knjige za otroke b) ekologija živali c) albumi

ESENKO, Ivan
   Kako živijo metulji
Okaši, 2015
a) Metulji - Knjige za otroke b) ekologija živali c) albumi

ESENKO, Ivan
   Kako živijo pajki
Okaši, 2015
a) Pajki - Knjige za otroke b) ekologija živali c) albumi

ESENKO, Ivan
   Kako živijo polži
Okaši, 2015
a) Polži - Knjige za otroke b) ekologija živali c) albumi

ESENKO, Ivan
   Kako živijo žužkojedi
Okaši, 2015
a) Žužkojedi - Knjige za otroke b) ekologija živali c) albumi d) ježi e) rovke f) krti

ESENKO, Ivan
   Vode
Okaši, 2015
a) Vode - Knjige za otroke b) celinske vode c) živali d) rastline

GOLDSMITH, Mike
   Izumi v 30 sekundah : [30 največjih domislekov za bistroumne mlade glave,
razloženih v pol minute]
Družina, 2015
a) Iznajdbe - Knjige za otroke

HALÁSZ, Ferenc
   Moja prva knjiga o šahu : tudi ti lahko postaneš prvak
Mladinska knjiga, 2015
a) Šah - Knjige za otroke b) pravila

LOWY, Danielle
   Ustvarjalni božič : [izdelki za praznični čas!]
Mladinska knjiga, 2015
a) Božič b) Ročne spretnosti - Knjige za otroke

MUHA, Viktorija
   Čebelar
A-knjiga, 2015
a) Čebelarji - Knjige za otroke b) poklici

RACHLÉ, Sabrina
   Stari Egipt : zlato kraljestvo na Nilu
Mladinska knjiga, 2015
a) Egipt - Kulturna zgodovina - Stari vek - Knjige za otroke b) stari Egipt

SIMON, Francesca
   Grozni Gašper. Vesolje
Učila International, 2015
a) Vesolje - Knjige za otroke b) zanimivosti

URBAN, Karl
   Naša Zemlja : modri planet
Mladinska knjiga, 2015
a) Zemlja - Knjige za mladino b) astronomija
c) geologija

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Krmelj
telefon
07 818 51 82
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Januar 2019 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
   1  2  3  4  5  6
10111213
151617181920
21252627
28293031   
COBISS+
facebook gumb