Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Oktober 2016

KNJIGE ZA ODRASLE


0 SPLOŠNO

HLADNIK, Miran
   Nova pisarija : strokovno pisanje na spletu
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016
a) Strokovni sestavki - Spletna besedila - Učbeniki za visoke šole b) spletna pismenost c) digitalna pismenost

   INTEGRACIJA multikulturne Evrope : muzeji kot družbene arene : priročnik za razumevanje vloge muzejev v družbi  
Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016
a) Evropska unija - Mednarodni projekti b) Muzeji - Družbena vloga - Priročniki c) muzeologija d) kulturna dediščina


005 MENEDŽMENT

 
RUDMAN, Barbara
   Srčni voditelj : 3 ključne veščine, s katerimi boste ustvarili prodorno
ekipo ljudi in z njo presegli vsa pričakovanja in zastavljene rezultate  
Inštitut EKO365, 2016
a) Poslovna uspešnost b) vodenje c) management

ZIDANSKI, Majda
   Kongresna dejavnost : viri in načini pridobivanja kongresov
samozal., 2016
a) Kongresi - Organizacija - Priročniki b) Kongresi - Turizem - Priročniki


1 FILOZOFIJA

BARTLETT, Sarah
   Skrivnosti vesolja v 100 simbolih
Mladinska knjiga, 2016
a) Simboli b) narava c) religije d) mistika

PLOTINUS
   Zbrani spisi
Slovenska matica, 2016-
Dosedanja vsebina:
1: Traktati 1-21
a) Plotinus (ok.205-270) - Študije b) Grška filozofija c) antična filozofija

RUTAR, Dušan
   Filozofija za današnji čas
Za-misli, 2016
a) Filozofija - 21.st. b) državljanska vzgoja c) etika d) religija e) politika


159.9 PSIHOLOGIJA

GOSTEČNIK, Christian
   Zakaj se te bojim?
Frančiškanski družinski inštitut, 2016
a) Medosebni odnosi - Projekcijska identifikacija b) odnosi med spoloma c) partnerstvo d) psihoterapija

KOJC, Martin
   Moč spomina in pozornosti
Domus Litisia, 2016
a) Nevroze - Psihoterapija b) Nevroze - Samozdravljenje c) Pozitivno mišljenje d) Pozornost e) spomin

LE Bon, Gustave
    Psihologija množic : študija vsakdanjega mišljenja
UMco, 2016
a) Psihologija množic b) socialna psihologija

MAJERLE, Mojca, 1987-
   Skupaj ali narazen? : zavestno partnerstvo - zavestno življenje
Buča, 2016
a) Odnosi med spoloma b) partnerski odnosi c) partnerska zveza d) ljubezenski partnerji

PETRU, Simona
   Ujeti v čas : epizodični spomin in razvoj modernega mišljenja
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016
a) Spomin - Razvojni vidik - Paleolitik b) Človek - Evolucija c) kognitivni procesi d) arheologija

ŠPEH, Jana
    Moč misli : v resnici lahko uresničiš vse, kar želiš
samozal. J. Špeh, 2016
a) Pozitivno mišljenje - Priročniki b) Samozavedanje - Priročniki


16/17 LOGIKA. ETIKA

KOS, Dušan
   Zgodovina morale
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015-2016
Vsebina:
1: Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo  
2: Ljubezenske strasti, prevare in nasilje ter njihovo obravnavanje
na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo
a) Zakonska zveza - Odnosi med spoloma - Zgodovina - Slovenija b) morala c) vrednote


2 VERSTVO

   ILUSTRIRANO Sveto pismo : v pripovedih in z razlago od stvarjenja do vstajenja   
Mladinska knjiga, 2016
a) Biblia

MATTHEWS, Rupert O.
    Papeži : odgovori na vsa vprašanja : [od sv. Petra do papeža Frančiška : biografije vseh 266 papežev]
Cankarjeva založba, 2016
a) Papeži - Leksikoni b) Papeži - Biografije c) Papeži - Zgodovina

OŠLAK, Vinko
    Bog pravi drugače --- : (verske zmote in nesmisli v luči Božje besede)
KUD Apokalipsa, 2016
a) Jezus Kristus - Nauk b) Ecclesia catholica - Kritika c) krščanstvo d) religija e) interpretacija


31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA

DIAMOND, Jared M.
    Dovčerajšnji svet : kaj se lahko naučimo od tradicionalnih družb
Mladinska knjiga, 2016
a) Družba - Evolucija b) Papua Nova Gvineja - Družbene spremembe c) tradicionalna družba d) civilizacija

KARA-Murza, Sergej G.
   Oblast manipulacije : kako elita jaha narod
UMco, 2016
a) Manipulacija b) Socialna psihologija c) družbeno vedenje d) množična kultura e) potrošniška družba


34 PRAVO

SLANA, Miroslav
   Mine arbitraže
Kulturni center, 2016
a) Štrigova b) slovenska meja c) povojni poboji d) pričevanja

   SODOBNO stvarno pravo : izbrana poglavja
Planet GV, 2016
a) Stvarno pravo - Slovenija - Zborniki b) lastninska pravica c) zastavna pravica d) zakonodaja


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE

LEBAR, Lea
   Biti : biti kreativen otrok, vzgojitelj/učitelj, starš : naj vam ustvarjanje pomaga doseči,
da boste v svoji biti preplavljeni z mirom, ljubeznijo in radostjo
LEEsprit, 2016
a) Otroci - Vzgoja b) ustvarjalnost c) učenje

RIBARIČ, Mateja
   Učilnica v naravi : šolski vrt včeraj, danes, jutri : Slovenski šolski muzej pripoveduje
Slovenski šolski muzej, 2014
a) Šolski vrtovi - Zgodovina - Slovenija - Razstavni katalogi b) vrtci c) osnovne šole d) srednje šole


39 ETNOLOGIJA

   CERKLJANSKI laufarji v klekljanih podobah : katalog občasne razstave čipk ob
60-letnici obnovitve Cerkljanske laufarije
Mestni muzej = Municipal Museum, 2016
a) Pustni običaji - Cerkno b) Čipkarstvo - Motivi c) kulturna dediščina d) etnologija

    ŠIŠKA : prva vas ljubljanska
Društvo Naše gore list, 2016
a) Slovenske ljudske pravljice b) legende c) Ljubljana d) nastanek

TERPIN, Marija
    Dame in čipke : prizori iz življenja meščanske Idrije : 1860-1918
Mestni muzej, 2016
a) Meščanstvo - Idrija - 1860-1918 - Razstavni katalogi b) Čipkarstvo - Zgodovina - Idrija - Razstavni katalogi


53 FIZIKA

    REŠENE kolokvijske naloge iz fizike I in II
DMFA - založništvo, 2016
a) Fizika - Vaje za visoke šole b) mehanika c) energija d) gravitacija e) nihanje


61 MEDICINA

GRAINGER, Paula
    Zeliščni čaji ter drugi naravni napitki in pripravki za zdravje in dobro počutje
Mladinska knjiga, 2016
a) Zeliščni čaji - Priprava - Priročniki b) Zelišča c) zdravilni čaji

PODOBNIK, Janez, 1962-
   Slikanje z magnetno resonanco : nastavitve pacienta in ravnin ter parametri slikanja
Zdravstvena fakulteta, 2016
a) Slikanje z magnetno resonanco - Učbeniki za visoke šole b) tomografija c) slikovna diagnostika

SHAINBERG, Catherine
    Sanjsko rojstvo : preobrazba otrokovega rojstva s pomočjo podob :
[161 vaj za spočetje, nosečnost, porod in navezovanje]
Primus, 2016
a) Nosečnost - Psihološki vidik b) Porod c) Vizualizacija d) spočetje e) poporodna doba

VOZEL, Mojca
    Želim dojiti : 100 najpogostejših vprašanj o dojenju in odgovori svetovalke
Zavod Hrast, 2016
a) Dojenje - Priročniki b) Dojenje - Težave - Priročniki


641 KUHARSKE KNJIGE

ŽONTAR Kristanc, Ana
   Anina kuhinja za nenapovedane goste
Artish, 2016
a) Kuharski recepti


656 PROMET

    DOBER voznik bom : [interaktivni priročnik] : prometni vodnik za vso družino, lahko nam reši življenje!
Primotehna, 2016
a) Cestni promet - Priročniki b) Prometni predpisi - Priročniki

RODE, Primož
   Pozabljene ladje Sredozemlja : od začetkov civilizacij do konca starega veka
Koščak, 2016
a) Ladje - Zgodovina - Sredozemlje - Stari vek


72 ARHITEKTURA

    SPOMINSKA cerkev Sv. Duha v Javorci : sto let bazilike miru : [razstava ob stoletnici Javorce]  
Tolminski muzej, 2016
a) Javorca - Cerkev sv. Duha - Razstavni katalogi


745/749 UPORABNA UMETNOST

     MY first crochet book : 35 fun and easy crochet projects for children aged 7 +
Cico Kidz, 2013
a) Ročne spretnosti - Okrasni predmeti - Knjige za otroke b) kvačkanje c) tehnike

     MY first knitting book : 35 easy and fun knitting projects for children aged 7 +
Cico Kidz, 2013
a) Ročne spretnosti - Pletenje - Knjige za za otroke

PITTMAN, Janet
   First-time machine appliqué : [learning to appliqué in nine easy lessons]
Landauer Publishing, 2013
a) šivanje b) strojno šivanje c) tehnike d) vzorci e) krpanke


76 GRAFIKA

DAVIS, Jim, 1945-
   Garfield. Pa, pa
Graffit, 2016
a) Mačke - V mladinskem leposlovju b) humor c) stripi

FONT, Alfonso
   Mračne zgodbe
Studio Risar, 2016

SITAR, Iztok
   To je orožje! : angažirani strip XX. stoletja na Slovenskem = This is a weapon! :
socially critical 20th century comics on Slovenian territory  
Vodnikova domačija, 2016
a) Stripi - Zgodovina - Slovenija

SMILJANIĆ, Zoran
    Meksikajnarji
Umco, 2006-<2016>. - Zv. <1-5>
Dosedanja vsebina:
Del 1: Miramar. - 2006  
Del 2: Laibach. - 2008
Del 3: Meksiko!. - 2011
Del 4: Sierra Madre. - 2013
Del 5 : Queretaro. - 2016
a) Maximilian, avstrijski nadvojvoda (1832-1867) b) Slovenci - Vojaška zgodovina - 19.st. - Stripi
c) Mehika - Zgodovina - 1864-1867 - Stripi


77 FOTOGRAFIJA

TAGG, John
    Izbrani spisi
Membrana, 2015
a) fotografija b) teorija fotografije c) eseji o fotografiji


78 GLASBA

ANSAMBEL bratov Avsenik
    Zlati zvoki : katalog Avsenikove glasbe = Goldene Oberkrainerklänge : Katalog der Avsenik-Musik : 1953 - 2016    
Galerija Avsenik - Hohner, 2016
a) Ansambel bratov Avsenik - Seznami skladb b) Ansambel bratov Avsenik - Diskografije c) narodno-zabavna glasba

PRIMI, Michele
    Legende rokenrola : odšli so pred svojim časom in se vzpeli med zvezde
Mladinska knjiga, 2016
a) Rock glasbeniki - Biografije b) popularna glasba c) glasbeniki


791.43 FILMSKA UMETNOST

REICHENBERG, Mitja
    Poslušajmo filme : filmska glasba onkraj platna
Kulturni center, 2016
a) Filmska glasba


796/799 ŠPORT

    RAZVOJ elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu
Univerzitetna založba Annales, 2016
a) Predšolski otroci - Telesna aktivnost b) Gibalna vzgoja c) Otroci - Motorične sposobnosti - Zborniki


796.5 PLANINARJENJE. ALPINIZEM

MCDONALD, Bernadette, 1951-
    Iskalci svobode
Sidarta, 2015
a) Alpinistične odprave b) prosto plezanje


80/81 JEZIKOSLOVJE

MAJCENOVIČ Kline, Barbara
    Slovensko-makedonski slikovni slovar
Skrivnost, 2016
a) Slikovni slovarji - Slovenščina - Makedonščina - Knjige za otroke

MAJCENOVIČ Kline, Barbara
   Slovensko-srbski slikovni slovar
Skrivnost, 2016
a) Slikovni slovarji - Slovenščina - Srbščina - Knjige za otroke

URI, Helene, 1964-
   Jezičnica
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016
a) Jezikoslovje - Knjige za otroke b) primerjalno jezikoslovje c) sociolingvistika


82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA

KOS, Janko, 1931-
   Sociologija slovenske literature
Slovenska matica, 2016
a) Sociologija književnosti b) Slovenska književnost - Sociologija c) literarna veda

PATERNU, Boris
   Premisleki o književnosti in jeziku
Cankarjeva založba, 2016
a) Slovenska književnost - Eseji b) Slovenščina - Eseji c) literarne študije


82-1 POEZIJA

FLISER, Edvin
   Odmevi srca v pesmih in besedilih
Kulturni center, 2016

MAKUC, Ana
   Ljubica Rolanda Barthesa
KUD Apokalipsa, 2015


82-2 DRAMATIKA

PARTLJIČ, Tone
    Izbrane komedije 4
Karantanija, 2016


82-311.2 DRUŽBENI ROMANI

 
AL Galidi, Rodaan, 1971-
    Avtist in poštni golob
Sodobnost International, 2016
a) Matere in sinovi - Nizozemska b) Avtizem - V leposlovju

ALEXIS, André, 1957-
   Petnajst psov
Zala, 2016
a) Grški bogovi - Igre b) Psi - Inteligentnost - V leposlovju

ARMENTROUT, Jennifer L.
   Čakam te
Učila International, 2016
a) Študenti - ZDA - V leposlovju b) Dekleta - Travmatične izkušnje - V leposlovju

CARRASCO, Jesús
    Na prostem
Goga, 2016
a) Dečki - Zloraba - V leposlovju b) Dečki - Begunci - V leposlovju

DAY, Sylvia
   Predrzna : peti del serije Crossfire
Mladinska knjiga, 2016
a) Erotika - V leposlovju

GARWOOD, Julie
   Lomilec src
Mladinska knjiga, 2016
a) Bratje in sestre - ZDA - V leposlovju b) Morilci - Psihopatologija - V leposlovju

HIRAIDE, Takashi, 1950-
   Pride mačka na obisk
Modrijan, 2016

JAMES, Julie, 1974-
   Neustavljiva ljubezen
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016

LAINŠČEK, Feri
   Češnjev cvet : ljubezenski roman
Litera, 2016

LINDSEY, Johanna
   Čarobnost v tebi
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016

LONG, Julie Anne
   Ljubimec brez primere
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016

LONG, Julie Anne
   Vse od predaje
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016

MACGREGOR, Kinley
   Osvojiti Višavca
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016

MACGREGOR, Kinley
   Rojen v grehu
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016

MALLERY, Susan
   Poljubi so najboljše zdravilo
Učila International, 2016
a) Mestno življenje - Kalifornija - V leposlovju b) Kirurgi - V leposlovju

MARON, Monika
   Animal triste
Cankarjeva založba, 2016
a) Nemška književnost - Ženske - Ljubezen - Družba - Nemčija - 20.st. - Roman

REZMAN, Peter
    Barbara in Krištof
Goga, 2016
a) Življenje na podeželju - Šaleška dolina b) Rudarstvo - Posledice - Slovenija - V leposlovju

ROZINA, Roman, 1960-
   Zločin in ljubezen
Modrijan, 2016

SHERIDAN, Mia
    Archerjev glas
a) Mlade ženske - Življenjske spremembe - Maine - V leposlovju b) Gluhonemi - V leposlovju

ŠAJTINAC, Uglješa
   Skromni darovi
Sodobnost International, 2016
a) Družina - Srbija - V leposlovju b) Bratje - Korespondenca - V leposlovju

ŠEBJANIČ Pupis, Jasna
   Zgodba o Filipu
Pipinova knjiga, 2016
a) Rejništvo - Slovenija - V leposlovju b) Rejenci - Odraščanje - V leposlovju

WARD, J. R.
   Kralji burbona
Učila International, 2016
a) Bogataši - Kentucky - V leposlovju b) Družinska podjetja - ZDA - V leposlovju

WILDER, Jasinda
   Stapljam se s tabo
Učila International, 2016
a) Prijatelji - Smrt - V leposlovju b) Žalovanje - V leposlovju


82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI

SIVEC, Ivan, 1949-
   Poslednji celjski knez : [Ulrik II. Celjski] : o meni, Andreju (Modestu) Turnškem
ter predvsem o življenju in uboju Ulrika II.
Ico, 2016
a) Ulrik Celjski II - V leposlovju b) Celjski (rodbina) - V leposlovju c) celjski grofje

SIVEC, Ivan, 1949-
   Samotna divja roža : [Veronika Deseniška] : o ubogem Mihaelu Turnškem
ter o ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško  
Ico, 2016
a) Friderik II, Celjski (1379-1454) - V leposlovju b) Veronika Deseniška (?-1425) - V leposlovju


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI

GREEN, Linda, 1970-
   Ko sem zaprla oči
Učila International, 2016
a) Družina - ZDA - V leposlovju b) Deklice - Pogrešane osebe - V leposlovju

OSREDKAR, Meta
   Zločin v Stari Fužini
Miš, 2016

ROWLING, J. K.
   Po poti zla
Mladinska knjiga, 2016
a) Cormoran Strike (literarni junak) - V leposlovju b) Detektivi - London - V leposlovju


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI

OLIVA, Alexandra
   Poslednja
Mladinska knjiga, 2016
a) Ameriška književnost - Virtualni svet - Mediji - Združene države Amerike, ZDA - 21.st. - Roman


82-32 NOVELE

BARRETT, Colin, 1982-
   Mladi volkovi
Modrijan, 2016
a) Irska književnost - Mladostniki - Nasilje - Gospodarska kriza - Irska - 21.st. - Kratke zgodbe

KARLIN, Alma M.
   Magični obrazi Andov
Založništvo J. Jezernik, 2016
a) Karlin, Alma M. (1889-1950) b) Peru - V leposlovju c) povečani tisk

KARLIN, Alma M.
   Vroča in grešna
Založništvo J. Jezernik, 2016
a) Karlin, Alma M. (1889-1950) b) Magija - V leposlovju - Panama c) povečani tisk
 
ŠKODIČ, Dušan
   Ljudje v gorah
Planinska zveza Slovenije, 2016


82-4 ESEJI

BRETON, André
   Zgubljeni koraki
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016


82-7 HUMORESKE

SCHWENTNER, Bojan
   Razlike nas bogatijo, je dejal bogati revnemu
Kulturni center, 2016


82-8 POLIGRAFIJE. ANTOLOGIJE

MEDNARODNI literarni festival (31 ; 2016 ; Vilenica)
   Vilenica : literatura in etika = literature and ethics
Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2016
a) Mednarodni literarni festival (31 ; 2016 ; Vilenica) - Zborniki b) Evropska književnost - Nagrade - 2016


82-84 ŽIVLJENJSKA PRAVILA

   MODROSTI za današnji čas
Mladinska knjiga, 2012
a) Aforizmi

STRAYED, Cheryl, 1968-
   Zberi pogum
Mladinska knjiga, 2016
a) Pogum - Aforizmi b) Življenjska modrost - V leposlovju


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI

EGGERS, Dave, 1970-
   Zeitoun
UMco, 2016
a) Zeitoun, Abdulrahman (1957-) b) Zeitoun, Kathy c) Orkani - New Orleans - 2005 d) Orkan Katrina

RUGELJ, Samo
   Na dolge proge
Založba Litera, 2016
a) Tek - V leposlovju


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI

   DIGITALNI podatki
Založba ZRC, 2016
Dostopno tudi na:  http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1364
a) Prostorski podatki - Slovenija - Zborniki b) Geografski informacijski sistemi - Zborniki

   GEOGRAFIJA
Državni izpitni center, 2016
Vsebina:
[1]: Zbirka maturitetnih nalog 2012-2015
[2]: Barvne priloge in rešitve 2012-2015
a) Geografija - Vaje za maturo b) matura


929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE

  "KAR ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane." : Vinko Möderndorfer - učitelj, politik in raziskovalec
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016
a) Möderndorfer, Vinko (1894-1958) - Zborniki b) etnologija c) poučevanje d) politika

   POGOVORI z Evaldom Flisarjem
KUD Sodobnost International, 2016
a) Flisar, Evald (1945-) - Intervjuji b) slovenski književniki


94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA

AMALIETTI, Peter
   Kar je res, je res : o Sloveniji in Slovencih v presežkih in presežnikih : [od prazgodovine do leta 1600]
Amalietti & Amalietti, 2016
a) Slovenci - Zgodovina b) Slovenija - Zgodovina c) kulturna zgodovina

   ČETRT stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja
Inštitut za novejšo zgodovino, 2016
a) Slovenija - Zgodovina - 1991-2016 - Zborniki b) osamosvojitev c) demokratizacijaKNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO


S SLIKANICE

LANGEN, Annette, 1967-
   Ko se gre na vece
Morfemplus, 2016
a) stranišče b) privajanje c) otroci

   MOJA knjiga živali. Živali okoli nas
Učila International, 2016
a) Živali - Knjige za otroke

   MOJA knjiga živali. Živali v divjini
Učila International, 2016
a) Divje živali - Knjige za otroke


C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED

BRUEL, Nick
   Poredna mucka spozna dojenčka
Grlica, 2016

FRIOT, Bernard, 1951-
   Zgodbe za minutko
Grlica, 2016
a) nonsens b) v otroškem leposlovju

GRINTOV, Vlasta, 1963-
    Kako živi deževnik Jan
Alba 2000, 2016
a) Deževniki - V otroškem leposlovju b) prijateljstvo c) živali v domišljiji d) poučno leposlovje

GRINTOV, Vlasta, 1963-
    Zakaj so pajki genialci
Alba 2000, 2016
a) Pajki - V otroškem leposlovju b) travniki c) živali

JOYCE, Melanie
   Tudi jaz te imam rada
Učila International, 2016
a) Matere in otroci - V otroškem leposlovju

JOYCE, Melanie
   Vedno te bom imela rada : [lepa zgodbica o ljubezni za skupno branje]
Učila International, 2016
a) Matere in sinovi - Ljubezen - V otroškem leposlovju

KENDA Hussu, Damjana
   Škratek Napakec : zgodbe za pozorno branje
Studio Hieroglif, 2016

KOBULA Kamenšek, Zinka
   Črepinka uči slikati na kozarce
Promark, 2016
a) Slikanje na steklo - V otroškem leposlovju

LAPAJNE Dekleva, Tomaž
   Od kod si, kruhek?
Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju, 2016
a) Kruh - Peka - V otroškem leposlovju

MORPURGO, Michael
   Nežni velikan
Pipinova knjiga, 2016
a) Velikani b) Onesnaževanje okolja - V otroškem leposlovju c) drugačnost

NOVAK, Boris A.
   Nebesno gledališče
Mladinska knjiga, 2016

PEKLAR, Andreja
  Ferdo, veliki ptič
KUD Sodobnost International, 2016
a) Ptice - V otroškem leposlovju b) drugačnost c) pomoč

ROSS, Gaja
   Kako odraščajo koale - to sem jaz, koala Ozi
Alba 2000, 2016
a) Koale - Knjige za otroke b) življenje c) odraščanje d) zanimivosti e) vrečarji


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED

ARDAGH, Philip
   Godrnjačevi v težavah
Grlica, 2016
a) Družina - V mladinskem leposlovju b) humor c) nonsens d) drugačnost e) posebneži

FRIOT, Bernard, 1951-
   Ta hitre zgodbe
Grlica, 2016
a) nonsens b) v otroškem leposlovju

HROVAT, Uroš
   Grozna žeja
Karantanija, 2016
a) Dež - V otroškem leposlovju b) mumije c) ples d) suša

KORANTER, Sonja
   Zakaj merimo, tehtamo
Alba 2000, 2016
a) meritve b) merjenje c) otroško leposlovje

ØVREÅS, Håkon, 1974-
   Super Rjavko
Zala, 2016
a) Dečki - Superjunaki - V otroškem leposlovju

PARR, Maria, 1981-
    Vafljevi srčki
Mladinska knjiga, 2016

PARTLJIČ, Tone
    Hotel sem prijeti sonce
Karantanija, 2016

WALLIAMS, David, 1971-
   Tiranska teta
Mladinska knjiga, 2016
a) Dediščina - V mladinskem leposlovju


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED

 
GOMBAČ, Žiga
   NK Svoboda
Miš, 2016
a) Begunci - Sirci - V mladinskem leposlovju b) Družba - Kritika - V mladinskem leposlovju

   KO sem prvič
Grlica, 2016

KONC Lorenzutti, Nataša
    Avtobus ob treh : (ali Društvo mlajših starejših bratov)
Miš, 2016

LANDA, Mariasun
    Moja roka v tvoji
Malinc, 2016

MACUH, Bojan
   Pridi, Loki, greva : mladinski roman
Kulturni center, 2016
a) Družina - V mladinskem leposlovju b) psi c) ljubljenčki

SOMERS, Ian
   Zamolčani talent
Grlica, 2016
a) Telekineza - V mladinskem leposlovju b) fantje c) nadnaravno d) ugrabitve

SVINGEN, Arne
   Pesem o razbitem nosu
Zala, 2016
a) Matere in sinovi - Medosebni odnosi - Alkoholiki - V mladinskem leposlovju


L LJUDSKE PRAVLJICE

   ZMAJ in Vrtomir v dolini Kamniške Bistrice
Društvo Naše gore list, 2016
a) Slovenske ljudske pravljice - Knjige za mladino

   ZVERINICE, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije
Mladinska knjiga, 2016
a) Slovenske ljudske pravljice - Rezija - V otroškem leposlovju


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)

PREGL Kobe, Tatjana
   Tretje slike za pesmi, pesmi za slike
Edina, 2016

SUHODOLČAN, Leopold
   Narobe stvari v mestu Petpedi : komedija za mlade
Mladinska knjiga, 2016
a) Pogum - V mladinskem leposlovju b) Branje - Metodika pouka - Književna vzgoja


STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE

BAJD, Barbara
   Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste
Hart, 2016
a) Rastline - Živali - Invazivne tujerodne vrste - Slovenija - Knjige za mladino

GIFFORD, Clive
   iZnanost : [elementi, sile in eksplozivni eksperimenti!]
Tehniška založba Slovenije, 2016
a) Kemija - Poskusi - Knjige za otroke b) fizika

   ODKRIJ Slovenijo
Mladinska knjiga, 2016
a) Slovenija - Domoznanstvo - Knjige za mladino

SPILSBURY, Louise
   Kaj je evolucija?
Morfemplus, 2016
a) Evolucija (biologija) - Knjige za mladino


TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU

   HVALEŽNI medved : slovenska ljudska pravljica = The grateful bear : Slovenian folktale
Karantanija, 2016
a) Slovenske ljudske pravljice - Koroška (Slovenija) - V otroškem leposlovju b) večjezično c) velike tiskane črke

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Krmelj
telefon
07 818 51 82
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Februar 2019 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
      1  2  3
  4  7  8  910
121314151617
21222324
25262728   
COBISS+
facebook gumb