Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Junij 2018

KNJIGE ZA ODRASLE
 
0 SPLOŠNO
 
MEDNARODNI simpozij Prostozidarstvo v Srednji Evropi (2017 ; Ljubljana)
   Skrivnost lože : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija
Prostozidarstvo v Srednji Evropi, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 11. maj 2017
Narodni muzej Slovenije, 2018
a) Prostozidarstvo - Srednja Evropa - Posvetovanja
 
 
004 RAČUNALNIŠTVO
 
O'CONNELL, Mark, 1979-
   Živeti kot stroj : pustolovščine med kiborgi, utopisti, hekerji in
futuristi, ki rešujejo preprosto vprašanje smrti
Učila International, 2018
a) Umetna inteligenca b) človeško telo c) robotika d) tehnologija e) tehnološke inovacije


005 MENEDŽMENT
 
BERGANT, Živko
   Priročnik za analiziranje poslovanja : (zgledi in vaje)
Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2018
a) Analiza poslovanja - Priročniki - Učbeniki za visoke šole b) poslovno računovodstvo
 
TRUMP, Donald
   Midasov dotik : zakaj nekateri podjetniki obogatijo - in zakaj jih večina ne
Društvo za finančno opismenjevanje in zdrav življenjski slog, 2018
a) Poslovna uspešnost - Nasveti - Priročniki b) Bogastvo - Priročniki c) podjetništvo


1 FILOZOFIJA
 
AUBREHT, Dejan
   Zaton posameznika
KUD Apokalipsa, 2018
a) Posameznik - Filozofija b) nihilizem c) smisel d) množična psihologija
 
INSTITUT IPAL. Akademija (8 ; 2018 ; Ljubljana)
   Izbira staršev in postavitev družine : zbornik
Hermes IPAL, 2018
a) Astrologija - Zborniki b) karma c) duša d) reinkarnacija e) starši f) psihološka astrologija
 
JAVORNIK, Samo
   Karma v horoskopu. 2, Karmično-psihološka transformacija skozi horoskop
Primus, 2018
a) Horoskopi b) karma c) planeti d) Luna e) astrološka znamenja
 
POGAČNIK, Marko, 1944-
   Slovenija čudežna
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa, 2018
a) Geomantija b) Slovenija - Kozmično ravnotežje c) duhovna energija d) energijski tokovi


159.9 PSIHOLOGIJA
 
BERNSTEIN, Gabrielle
   Vesolje vas podpira : pretvorite strah v zaupanje
Gnostica, 2018
a) Samorealizacija - Priročniki b) strah c) zaupanje d) pozitivno mišljenje e) meditacija
 
GROŠELJ, Meta
   Fokus : vzemi si čas zase in za svoj uspeh
Produktiva, 2018
a) Samorealizacija - Priročniki b) koncentracija c) pozornost
 
HONORÉ, Carl
   Hvalnica počasnosti : svetovno gibanje, ki kljubuje kultu hitrosti
Chiara, 2018
a) Življenjski stil b) kvaliteta življenja
 
KEKOVIĆ, Renata
   V iskanju ljubezni : kako sem premagala vrtinec laži, prevar in udarcev
ter spoznala ljubezen do sebe
Spletni partner, 2018
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki


2 VERSTVO
 
BATTERSON, Mark
   Bodi mož : postati moški, ki se zaveda svojega namena
Podvig, 2018
a) Moškost - Psihološki nasveti b) Moški - Vrline - Krščanski vidik
 
JELINČIČ Boeta, Klemen
   Protestantske cerkve in skupnosti
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Protestantske cerkve - Leksikoni b) protestantizem c) protestanti d) reformacija
 
PERAT, Mariza
   Po romarskih stopinjah naših prednikov
Goriška Mohorjeva, 2018
a) Marija Devica - Češčenje b) Božje poti - Slovenija c) romarske poti
 
WATTS, Alan, 1915-1973
   Ven iz uma : o zvijačah gurujev, medsebojni prepletenosti in kozmični igri skrivalnic
Zavod Gaia planet, 2018
a) Zen budizem b) Hinduizem c) zavest d) zaznavanje e) navezanost


31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA
 
VIDMAR, Ksenija H.
   Periferna Evropa : tranzitologija in postkrizni diskurzi v jugovzhodni Evropi
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018
a) Balkan b) periferija c) tranzicija d) kultura e) postsocializem f) migracije g) evropeizacija
 
 
32 POLITIKA
 
FERFILA, Bogomil
   Izrael in Palestina : prekletstvo preteklosti nad sedanjostjo in prihodnostjo
Demat, 2018
a) Judje - Odnosi - Arabci b) Palestinci - Družbeni položaj c) Izrael - Zgodovina - 20.st.
 
WOOD, Ellen Meiksins, 1942-2016
   Svoboda in lastnina : socialna zgodovina zahodne politične misli od renesanse do razsvetljenstva
Sophia, 2017
a) Politične vede - Zgodovina b) Politična filozofija c) Država d) Evropa - Idejna zgodovina e) politične teorije
 
 
33 GOSPODARSTVO
 
   (NE)DOSTOJNO delo : prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018
a) Prekarno delo - Slovenija - Zborniki b) Trg dela - Slovenija - Zborniki

   SKOZI oči prekariata : čas za konkretne ukrepe : prekarno delo, delavsko
organiziranje in četrta industrijska revolucija
Inštitut za študije prekariata, 2018
a) Prekarno delo - Intervjuji b) prekariat c) prekarnost d) zaposlovanje e) samozaposlovanje

TURKOVIC, Zlatko
   Dobre delnice : kako jih odkriti iz bilanc podjetij?
Soleco, 2018
a) Borzništvo b) Delnice c) vrednostni papirji d) bilance e) denarni tok f) kapital
 
 
34 PRAVO
 
HIGGINS, Rosalyn
   Problemi in proces : mednarodno pravo in kako ga uporabljamo
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2018
a) Mednarodno pravo b) človekove pravice
 
ILAUNIG, Ožbolt
   Kronika Sodnije Sv. Lenart
Pokrajinski arhiv, 2018
 
TURK, Boštjan J.
   Mejno pravo : z vzorci pogodb in z izvlečki iz Stvarnopravnega zakonika
in iz Zakona o evidentiranju nepremičnin
Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2018
a) Nepremičnine - Evidenca - Slovenija - Priročniki


ZAKONI
 
   UVODNA pojasnila
Nebra, 2018
Vsebina na nasl. str.:
Del 1, Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) z uvodnimi pojasnili
Del 2, Gradbeni zakon (GZ) z uvodnimi pojasnili
Del 3, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) z uvodnimi pojasnili


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE
 
BIZJAK, Helena, 1942-
   Učna ura pod cvetočo češnjo : priročnik za vzgojo vrednot v šoli :
šolski esej kot ogledalo vrednot
Salve, 2018
a) Vzgoja - Krščanski vidik - Priročniki b) Vzgoja za vrednote - Srednje šole - Priročniki

   BRALNA pismenost v predšolski vzgoji in izobraževanju
Univerzitetna založba Univerze, 2017
Dostopno tudi na: http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/ 286
a) Branje - Metodika pouka - Priročniki b) bralna pismenost c) bralne strategije d) predšolsko obdobje
 
   FORMATIVNO spremljanje na razredni stopnji : priročnik za učitelje
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2018
a) preverjanje znanja b) vrednotenje znanja c) formativno spremljanje d) povratne informacije

POLAJNAR, Rada
   Nekaj lahkega, čisto nekaj lahkega : zgodbe in sporočila v pomoč otrokom
na poti čustvenega dozorevanja in kaj naj bi o tem vedeli starši in pedagogi
Medium, 2018
a) Zgodba - Pedagogika b) pedagoška psihologija c) socialna psihologija d) zgodbe za otroke e) vodeno branje

PRGIĆ, Jani
   Mediacija za otroke : konstruktivno reševanje konfliktov za otroke od 4. do 9. leta
Svetovalno-izobraževalni center MI, 2011
a) Mediacija - Priročniki b) Otroci - Medosebni odnosi - Priročniki c) Otroci - Konflikti - Reševanje - Priročniki


39 ETNOLOGIJA
 
   KDOR se čebel boji, medu ne dobi : paberkovanje po čebelarski dediščini
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Čebelarstvo -  Čebele - Slovensko ljudsko izročilo


53 FIZIKA  
 
   FIZIKA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
Državni izpitni center, 2018
a) Fizika - Matura - Priročniki b) Fizika - Vaje za maturo
 
 
57 BIOLOGIJA
 
KOLBERT, Elizabeth
   Šesto izumrtje : nenaravna zgodovina
UMco, 2018
a) Izumrtje (biologija) b) živalske vrste c) rastlinske vrste d) izumiranje e) zgodovina f) človeštvo
 
WOHLLEBEN, Peter
   Skrivne mreže narave : kako drevesa naredijo oblake in deževniki krotijo divje svinje
Narava, 2018
a) Ekosistemi b) Narava c) živali d) rastline e) človek f) okolje


61 MEDICINA
 
ANTARA, Leyolah
   Kundalini ples : sveti alkimistični evolucijski ključi
Illumina, društvo za kakovost bivanja, 2018
a) Joga - Kundalini - Priročniki b) ples c) čakre d) bioenergija e) osebnostni razvoj
 
JUVAN, Vesna, 1974-
   Rdeča zarja : menstrualni kažipot za sodobno žensko, njeno samoraziskovanje in odkrivanje njenih globin
Akademija za harmonijo življenja, 2017
a) Ženske - Samospoznavanje b) Menstrualni ciklus - Menstruacija - Psihološki vidik c) samozavedanje

KAPŠ, Peter, 1938-
   Zdravnik svetuje
Čebelarska zveza Slovenije, 2018
a) Čebelni proizvodi - Zdravilnost b) zdravilnost c) uporaba
 
KNEIPP, Sebastian, 1821-1897
   Kneippove terapije z vodo
Atelje Doria, 2018
a) Kneippovo zdravljenje - Priročniki b) naravno zdravljenje c) vodne terapije

MEGLA, Maja
   Stres, kuga sodobnega časa
Chiara, 2018
a) Stres - Zdravstvene posledice b) Psihosomatske bolezni - Dejavniki tveganja

   PIVO in zdravje : zmerno uživanje piva kot del zdravega načina življenja : znanstveni pregled
Združenje slovenskih pivovarn, 2018
a) Pivo - Zdravje
 
ZWITTER, Matjaž
   Pogovori o zdravniški etiki
Cankarjeva založba, 2018
a) Medicinska etika b) etični kodeksi c) poklicna etika
 
 
62 TEHNIKA
 
BERNOT, Natan
   Delo in energija za gospodarski in kulturni razvoj Slovenije
Chiara, 2018
a) Energetika - Razvoj b) energetska politika c) energetsko gospodarstvo


641 KUHARSKE KNJIGE
 
   AJDA = Buckwheat
Kmečki glas, 2018
a) Ajda - Pridelovanje b) Kuharski recepti - Ajda
 
ILC, Vendelina
   Zmeraj sestra Vendelina : osnove dobre domače kuhinje
Gral VE, 2018
a) Kuharski recepti - Narodne jedi - Slovenija
 
SLAJEROVA, Martina
   Mastno je slastno : 100 ekspresnih receptov z manj ogljikovih hidratov
in več maščob za zdravje in vitkost
Mladinska knjiga, 2018
a) Kuharski recepti b) LCHF prehrana c) ketogena dieta


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA
 
BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
   Izdati in obstati
Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018
a) Založništvo b) Knjigotrštvo c) Knjige d) Književnost - Recepcija
 
 
67/68 OBRTI IN INDUSTRIJA  
 
GERŠAK, Mirko
   Lesarska tehnologija. 1, Les in tvoriva
samozal. M. Geršak, 2018
a) Lesarstvo - Materiali - Učbeniki za srednje šole


7 UMETNOST
 
   OBRAZI ekspresionizma, odtisi duha = Gesichter des Expressionismus :
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 26. 05.-20. 09. 2018
Galerija Božidar Jakac, 2018
a) Ekspresionizem - Katalogi b) slovenski umetniki c) 21.st. d) skupinske razstave
 
 
76 GRAFIKA
 
GERG, Franz
   Maks in Lučka pri starih civilizacijah
Mladinska knjiga, 2018
a) Svetovna zgodovina - Stripi - V mladinskem leposlovju b) stare civilizacije
 
MORRIS, 1923-2001
   Calamity Jane
Graffit, 2018
a) Cannary, Martha Jane (1852-1903) - V mladinskem leposlovju b) Divji zahod
 
MORRIS, 1923-2001
   Tekmeci iz Painful Gulcha
Graffit, 2018
a) Pustolovščine - V mladinskem leposlovju b) Divji zahod c) rodeo
 
PILKEY, Dav, 1966-
   Pasji mož. Snet s ketne
Mladinska knjiga, 2018

WATTERSON, Bill
   Znanstveni napredek je naredil "pok" : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu
Didakta, 2018
a) Modrost - V mladinskem leposlovju                             
 
 
791.43 FILMSKA UMETNOST
 
MAJCEN, Matic
   Kubrickova Odiseja v vesolju : vodič za gledanje najboljšega filma vseh časov  
Aristej, 2018
a) Kubrick, Stanley (1928-1999) - "2001: a space odyssey" - Interpretacija b) Ameriški film - Študije


796.5 PLANINARJENJE. ALPINIZEM  
 
JUSTIN, Jelena
   Pozdravljene, gore 4
Gorenjski glas, 2018
a) Slovenija - Planinski vodniki b) planinski vzponi


80/81 JEZIKOSLOVJE
 
   ARABŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]
Lingea, 2018
a) Arabščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) arabščina za turiste
 
   ČEŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]
Lingea, 2018
a) Češčina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) češčina za tujce
 
   GRŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]
Lingea, 2018
a) Grščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) grščina za tujce

   JAPONŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]
Lingea, 2018
a) Japonščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) japonščina za turiste
 
KRVINA, Domen
   Glagolski vid v sodobni slovenščini. 1, Besedotvorje in pomen
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018
a) slovenščina b) glagolski vid c) glagol
 
   NORVEŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]
Lingea, 2018
a) Norveščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) norveščina za tujce
 
PERKO, Janja, 1958-
   Slovenščina na ustni maturi 2019 : priročnik
Mladinska knjiga, 2018
a) Književnost - Matura - Priročniki
 
PETRIC, Špela
   Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018
a) slovenščina b) slovaropisje c) večbesedni leksem d) metafora

   PORTUGALŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]
Lingea, 2018
a) Portugalščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) portugalščina za tujce
 
   SPRETNI slovar. Angleško-slovenski, slovensko-angleški : [in ne samo za šolo]
Lingea, 2018
a) Angleščina - Slovenščina - Slovarji b) Slovenščina - Angleščina - Slovarji

   SPRETNI slovar. Nemško-slovenski, slovensko-nemški : [in ne samo za šolo]
Lingea, 2018
a) Nemščina - Slovenščina - Slovarji b) Slovenščina - Nemščina - Slovarji
 
   ŠVEDŠČINA : priročnik za konverzacijo : [s slovarjem in slovnico]
Lingea, 2018
a) Švedščina - Konverzacija - Priročniki - Slovenščina b) švedščina za tujce
 
   VIRI, orodja in metode za analizo spletne slovenščine
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018
a) Prevajanje - Zborniki b) uporabno jezikoslovje c) spletna slovenščina
 
   
82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA
 
   ESEJ na maturi 2019 : [Andreï Makine: Francoski testament; Maja Haderlap: Angel pozabe]
Mladinska knjiga, 2018
a) Esej - Matura - Priročniki b) Književnost - Matura - Priročniki c) matura 2019
 
JESENOVEC, Ana, 1960-
   Književnost na maturi 2019
Ico, 2018
a) Književnost - Matura - Priročniki b) slovenska književnost c) srednje šole
 
JESENOVEC, Ana, 1960-
   Poklicna matura. Književnost : (izdaja 2019)
Ico, 2018
a) Književnost - Matura - Priročniki b) poklicna matura
 
SMOLEJ, Tone
   Slovenska recepcija francoske književnosti od klasicizma do simbolizma
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018
a) Francoska književnost - Recepcija - Slovenci b) Slovenska književnost - Vplivi


82-1 POEZIJA
 
ANDREJ, Peter
   Skoz zvočni zid
Litera, 2018

BABAČIĆ, Esad
   Odrezani od neba
Goga, 2018

DETELA, Jure
   Zbrane pesmi
Beletrina, 2018
a) Detela, Jure (1951-1992) - Literarne študije

KRESLIN, Vlado
   Zakartana ura
Beletrina, 2018

ŠTAMPE Žmavc, Bina
   Nabiralka samot
Sanje, 2018                                   
 
 
82-311.2 DRUŽBENI ROMANI
 
ALCOTT, Louisa May, 1832-1888
   Usodno hrepenenje
LYNX, 2018

AVIT, Clélie, 1986-
   Tukaj sem
Celjska Mohorjeva družba, 2018
a) Življenjska modrost b) Dekleta - Koma - V leposlovju
 
BACH, Tabea
   Otok kamelij
Mladinska knjiga, 2018

CARLAN, Audrey
   Življenje
Učila International, 2018
 
CESTNIK, Mare
   Matura : roman
Zavod Volosov hram, 2018
 
CRANE, Stephen, 1871-1900
   Maggie, dekle z ulice
LYNX, 2018

DEKLEVA, Milan
   Inštitut doktorja Faulstaffa
Cankarjeva založba, 2018

DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič
   Zapiski iz mrtvega doma
Beletrina, 2018
 
DYER, Geoff
   But beautiful : knjiga o jazzu
Cankarjeva založba, 2018
a) Jazz glasbeniki - Biografski romani b) Jazz - V leposlovju
 
FORCE, Marie
   Usodna pravica
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018

GOLOB, Borut, 1973-
   Pes je mrtev
Litera, 2018                                    
 
GOUNELLE, Laurent
   In našel boš zaklad, ki spi v tebi : [roman]
Učila International, 2018

GRACIE, Anne
   Moj popolni valček
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018

HOČEVAR, Zoran
   Tole zdaj
Modrijan, 2018
a) Očetje in hčere - V leposlovju

HRAIN, Ines
   Najdebelejša
Skrivnost, 2018
 
JACOBS, Liska, 1983-
   Catalina
Meander, 2018
 
KELLY, Martha Hall
   Dekleta španskega bezga
Učila International, 2018
a) Svetovna vojna 1939-1945 - V leposlovju b) Koncentracijska taborišča - Ženske - V leposlovju
 
KLEYPAS, Lisa
   Srce vedno zmaga : drugi del serije Ravenelovi
Mladinska knjiga, 2018
 
KO, Lisa
   Tisti, ki odhajajo
Meander, 2018

LEE, Geneva
   Kraljevsko poželenje
Učila International, 2018

LINDSEY, Johanna
   Zimske strasti
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
 
MACLEAN, Sarah
   Vojvodinja se ločuje
Mladinska knjiga, 2018
 
MEDEIROS, Teresa
   Tvoja do jutra
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
a) ljubezenski romani b) romantične zgodbe c) zgodovinske romance
 
MERCIER, Jean, 1964-
   Živčni zlom v župnišču
Emanuel, 2018
 
PRITAM, Amrita, 1919-2005
   Pinjar
Modrijan, 2018
a) Dekleta - Ugrabitve - Indija - V leposlovju b) Muslimani - Maščevanje - Hindujci - V leposlovju

RUPNIK, Majda
   Računarka in mož z rešitvijo : roman
Primus, 2018
 
SIMSION, Graeme C.
   Dva koraka naprej
Miš, 2018
a) Življenjske spremembe - V leposlovju b) Santiago de Compostela - Božja pot - V leposlovju c) Camino

ŠUTALO, Domagoj
   Krčenje : [roman]
Buča, 2018

VLAOVIĆ, Luka
   Puščavski zapisi : zaporski roman
Apis, društvo za literarno dejavnost, 2018
a) Vlaović, Luka - Zaporniško življenje - Spomini b) zapori
 
WALSH, Rosie
   Moški, ki ni poklical
Mladinska knjiga, 2018

WIGGS, Susan
   Konjarjeva hči
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI
 
AUST, Kurt
   Mrtvi tek
Beletrina, 2018
a) Tour de France (kolesarska dirka) - V leposlovju
b) Kolesarstvo - Športna tekmovanja - Francija - V leposlovju

BATOR, Joanna
   Temno, skoraj noč
Cankarjeva založba, 2018

BRYNDZA, Robert
   Zadnji dih
Učila International, 2018

CHILD, Lee
   Polnočna linija
Meander, 2018
 
CHILD, Lee
   Potezna šibrovka
Meander, 2018
 
COBEN, Harlan, 1962-
   Prevara
Učila International, 2018

DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
   Baskervillski pes
Karantanija, 2018
a) Sherlock Holmes (literarni junak) - V leposlovju

DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
   Dolina strahu
Karantanija, 2018
a) Sherlock Holmes (literarni junak) - V leposlovju
 
FITZEK, Sebastian
   Strah pred letenjem 7A : [psihološka srhljivka]
Učila International, 2018

GABORIAU, Émile, 1832-1873
   Primer Lerouge
LYNX, 2018
 
KING, Stephen, 1947-
   Konec izmene
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
a) Ameriška književnost - Umori - Detektivi - Avtorjeva sodobnost - Roman
 
KREFELD, Michael Katz
   Grob greha
Učila International, 2018


82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI
 
HADERLAP, Maja
   Angel pozabe
Litera, 2018
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Koroška (Avstrija) - V leposlovju


82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI
 
SANCIN, Erik
   Dvigalo
Smar-team, 2018

TITAN, Robert, 1972-
   Graščina : gotska povest
Zavod Volosov hram, 2017


82-32 NOVELE
 
BERGSTRIND, Gustav
   Redroom
Medium, 2018

KALAMUJIĆ, Lejla
   Kličite me Esteban in druge zgodbe
Škuc, 2018

MAVSAR, Silvo
   Postelja iz knjig in druge zgodbe
Zavod Respecta, 2018                                 
 
MAZZINI, Miha
   Pohlep
Goga, 2018
 
SPETIČ-Magajna, Ivko
   Trenutki
samozal., 2018

STOJIČIĆ, Goran
   Nespečni
Mladinska knjiga, 2018

   STRANIŠČNE spletke : izbor kratkih zgodb literarnega natečaja Straniščne spletke 2017
Z. O. P. - Zavod za oblikovanje prostora, 2018

STURMAN, Primož
   Gorica je naša
Litera, 2018
 
VRŠČAJ, Tina
   Plašč
Cankarjeva založba, 2018                                        
 
 
82-4 ESEJI
 
CANKAR, Ivan, 1876-1918
   Kako sem postal socialist in drugi spisi
Mladinska knjiga, 2018
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - Politični nazori b) Slovenska kultura - V leposlovju
 
KOVAČIČ Peršin, Peter
   Stopinje v pesku zgodovine
distribucija Buča, 2018
a) Civilizacija - Razvoj - Eseji b) Slovenci - Prihodnost - Eseji

MARÍAS, Javier
   Benetke, interier
Cankarjeva založba, 2018
a) Slovenija b) eseji


82-6 PISMA

 
DEBELJAK, Aleš, 1961-2016
   Saj grem samo mimo : razglednice Aleša Debeljaka
Mladinska knjiga, 2018
a) Debeljak, Aleš (1961-2016) - Korespondenca b) Debeljak, Aleš (1961-2016) - Spomini sodobnikov
 
 
82-94 DNEVNIKI. SPOMINI
 
JANUŠ, Nuša
   Nedokončana
Ara, 2018
a) mamila b) spomini c) zasvojenost d) heroin
 
ŠALEHAR, Miha
   Duh česa : [izbrane kolumne]
Mladinska knjiga, 2018


82-992 POTOPISI
 
ROGELJA, Nataša
   Trinajsti mesec : portreti morskih nomadov
Aktivni mediji, 2018
a) Potovanja po morju - Življenjski stil - Potopisi b) jadranje


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI
 
KOZINC, Željko
   Z menoj na izlet : skrivnosti, razgledi, zatišja
Modrijan, 2018
a) Izletništvo - Slovenija - Vodniki b) Slovenija - Pohodništvo - Vodniki

MATIČIČ, Dušan
   Geografija na maturi 2019
Ico, 2018
a) Geografija - Matura - Priročniki b) zaključni izpiti c) srednje šole
 
   NAJLEPŠI kraji na svetu : 100 najbolj navdihujočih krajev na Zemlji  
Mladinska knjiga, 2018
a) Svetovne znamenitosti b) naravne znamenitosti c) kulturni spomeniki d) svetovni pregledi


929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE

 
   JOSIPINA Urbančič Turnograjska : kdor dušno živi, ne umrje! : zbornik
razprav ob mednarodnem simpoziju in 185-letnici rojstva Josipine Urbančič
Turnograjske (1833-1854), prve slovenske pesnice, pisateljice,
skladateljice, pianistke in pravljičarke
KD Josipine Turnograjske, 2018
a) Turnograjska, Josipina (1833-1854) - Zborniki b) slovenske pesnice

THOMPSON, Marcus, II, 1977-
   Steph Curry : [čudežni vzpon zlatega dečka košarke]
Učila International, 2018
a) Curry, Stephen (1988-) b) Košarka - Združene države Amerike c) NBA 44
 
ŽUŽEK, Tatjana
   Anton Umek - Okiški : 180 let : spominska publikacija, izdana ob 180.
obletnici rojstva Antona Umeka - Okiškega 1838-2018
Kulturno umetniško društvo Anton Umek Okiški, 2018
a) Umek, Anton (1838-1871) - Biografije b) slovenski književniki c) 19.st.


94(100) SVETOVNA ZGODOVINA
 
DVAJSETO
   20. stoletje v sliki in besedi
Mladinska knjiga, 2018
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) Kulturna zgodovina - 20.st.
 
LE Rider, Jacques
   Dunajska moderna in krize identitete
Studia humanitatis, 2017
a) Moderna - Kulturna zgodovina - Dunaj - 19.st.
b) postmoderna - psihoanaliza - identiteta - judovstvo - umetnost - književnost

PAVLIHA, Boris
   Zgodovina na maturi 2019
Ico, 2018
a) Zgodovina - Matura - Priročniki

PETKOVŠEK, Matija
   Doživljaji iz svetovne vojne : dnevnik vojaka 97. tržaškega pehotnega polka (1914-1918)
samozal. R. Brus, 2018
a) Petkovšek, Matija - Dnevniki - 1914-1919 b) Svetovna vojna 1914-1918 - Dnevniki
 
PODLESNIK, Blaž
   Pregled ruske kulturne zgodovine
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018
a) Rusija b) kulturna zgodovina c) ruska književnost d) zgodovinski pregledi e) učbeniki za visoke šole
 
ROGERS, Lindsay, 1901-1962
   Partizanski kirurg
Cankarjeva založba, 2018
a) Rogers, Lindsay - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Jugoslavija - Spomini
 
STANNARD, David E.
   Ameriški holokavst : osvajanje Novega sveta
Založba /*cf., 2017
a) Evropejci - Odnosi - Indijanci b) Amerika - Geografska odkritja - Posledice c) Amerika - Zgodovina d) genocid
 
 
94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA
 
KOSI, Miha, 1965-
   Spopad za prehode proti Jadranu in nastanek "dežele Kras" : vojaška in
politična zgodovina Krasa od 12. do 16. stoletja
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018
a) Zgodovina - Slovenija b) Vojaška zgodovina - Kras c) Politična zgodovina - Kras
 
MIRT, Rok, 1993-
   Osamosvojitev : resnične zgodbe
Sanje, 2018
a) Slovenija - Zgodovina - 1991 - Spomini b) Slovenija - Osamosvojitev - Spomini


TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU

    
DUMKA, Vladimir
   Ukrajinsko-slovenski in slovensko-ukrajinski slovar
Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018
Dostopno tudi na: https://www.termania.net/
a) Slovarji - Ukrajinščina - Slovenščina
 
SUHODOLČAN, Primož
   Sprout : from lanky to legendary
Karantanija, 2018
a) Košarka - V mladinskem leposlovju b) Fantje - Šport - V mladinskem leposlovjuKNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

 
C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED
 
ARNUŠ Pupis, Tina
   Božo in Vili
Miš, 2018
a) dom b) palčki c) dogodivščine d) pravljični junaki e) medbesedilnost
 
BRACKEN, Beth
   Sramežljivi Staš in govorni nastop
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Sramežljivost - V otroškem leposlovju b) žirafe c) strah d) psihosomatske težave

BRGLEZ, Polona, 1990-
   Tinetovo skrivnostno darilo
samozal. P. Brglez, 2018
a) Dečki - Sreča - V otroškem leposlovju
 
DJURAŠEVIĆ, Marlene
   Fufi in orjaške stopnice
samozal. M. Djurašević, 2017
a) Hrčki - V otroškem leposlovju b) Domišljija - Strah - V otroškem leposlovju

DORIA, Julia
   Glej, žaba!
Atelje Doria, 2018
a) življenje žab b) živali v naravi c) velike tiskane črke
 
GASSMAN, Julie
   Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja!
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Trma - V otroškem leposlovju b) egoizem c) razočaranje d) jeza e) vzgoja

GIBBES, Lesley
   Švrk in torbičar ugrabitelj
Miš, 2018
a) psi b) pogum c) ugrabitve d) živali v domišljiji
   
HORN, Alice
   Halo? Halo, mami!
Kres, 2018
a) Matere in hčere - Telefonski pogovori - V otroškem leposlovju
 
HORN, Alice
   Halo? Halo, oči!
Kres, 2018
a) Očetje in sinovi - Telefonski pogovori - V otroškem leposlovju

ISERN, Susanna
   Saj to ni džungla
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Nered - Otroci - V otroškem leposlovju b) kljubovanje c) pospravljanje

JELUŠIČ, Aleksandra
   Dogodivščine glavnika Kodra, krtka Robija in črvička Mufa
Zavod Volosov hram, 2018

JONES, Christianne
   Lara Kosmulja, mala klepetulja
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Klepetavost - V otroškem leposlovju b) sove c) pripovedovanje d) egoizem

JONES, Christianne
   Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Laž - V otroškem leposlovju b) laganje c) pretiravanje d) prijateljstvo

KOKELJ, Nina
   Urice z dojenčkom
KUD Sodobnost International, 2018
a) Deklice - Igre - V otroškem leposlovju
 
KOS, Gaja
   Grdavši in presenečenje
Miš, 2018
a) drugačnost b) družina c) fantastična bitja d) presenečenje e) vsakdan f) gravžarije

KREMPL, Urša
   Kdo se boji višine in druge zgodbe v sličicah
Studio Hieroglif, 2018

   MANČKARADA : zgodbice, pesmice in stripeki
Mladinska knjiga, 2018
a) Manček, Marjan (1937-) - Spremne besede - Bibliografije b) antologije c) slovenski ilustratorji
 
NILSSON, Ulf
   Ko sva bila sama na svetu
Zala, 2018
a) Bratje - Osamljenost - V otroškem leposlovju b) Nesporazum - V otroškem leposlovju c) družina

POGOREVC, Pavlina
   Račka si izbere mamo
Alba 2000, 2018
a) Race - Mladiči - V otroškem leposlovju b) Matere - Zamenjave - V otroškem leposlovju
 
SEWELL, Anna, 1820-1878
   Črni lepotec
Skrivnost, 2018
a) Konji - V otroškem leposlovju b) prirejene izdaje c) vprežni konji
 
SLAKONJA, Boštjan
   Enia potuje : pri prijateljici Li Juan
Fini zavod, 2018
a) slikopisi
 
SPACAL, Alenka
   Kako ti je ime?
Bajalka, 2018
a) Imena - V otroškem leposlovju b) abeceda c) polži d) živali v domišljiji

VARL, Neva
   Ko je kuža sam doma
Alba 2000, 2018
a) Psi - Mladiči - V otroškem leposlovju b) igre c) osamljenost d) nagajivost
 
VITEZ, Grigor
   O zajcu, ki se je rad smejal
KUD Sodobnost International, 2018
a) Gozdne živali - V otroškem leposlovju b) Pisala - V otroškem leposlovju

WILLIS, Jeanne
   Ne le knjiga
Skrivnost, 2018
a) Knjige - V otroškem leposlovju b) domišljija c) uporabnost d) humor
 
ZORKO, Domen
   Zmaga na gori Chinto
Društvo BTV YU-KI, 2018
a) Nasilje - V otroškem leposlovju b) Borilne veščine - Obramba - V otroškem leposlovju c) karate

ŽNIDARŠIČ, Darja, 1963-
   Anekdote z Ranča Kaja in Grom. Konji
Zavod Moj Aron, 2018
a) domače živali b) dogodivščine c) živalski značaji
 
ŽNIDARŠIČ, Darja, 1963-
   Anekdote z Ranča Kaja in Grom. Živali z ranča
Zavod Moj Aron, 2018
a) kmetije b) dogodivščine c) živalski značaji


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED
   
KINNEY, Jeff
   Letovanje
Grlica, 2018
a) Dečki - Vragolije - V otroškem leposlovju
   
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
   Ronja, razbojniška hči
Mladinska knjiga, 2018
a) Družine - Razbojništvo - Dekleta - Odraščanje - V mladinskem leposlovju
 
NESBIT, Edith, 1858-1924
   Čarobno mesto
LYNX, 2018
 
PAVLIČ, Jerca, 1982-
   Gindur
Ekslibris, 2018
a) Fantastični svetovi - V mladinskem leposlovju b) Dvojčki (ljudje) - V mladinskem leposlovju


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED
 
ADEYEMI, Tomi
   Otroci krvi in kosti
Učila International, 2018


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)
 
MAJHEN, Zvezdana
   Ugibam, uganem!
Studio Hieroglif, 2018
a) Uganke - Knjige za otroke
 
MAV Hrovat, Nina
   Miška želi prijatelja : glasbena pravljica : scenarij za gledališko-glasbeno predstavo
Miš, 2018
a) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) scenariji c) glasbene pravljice


STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE
 
BAJD, Barbara
   Kranjska sivka : čebelica, od kod in kam?
Hart, 2018
a) Čebele b) Kranjska čebela c) Čebelarstvo - Slovenija
 
   DOMOVINSKA in državljanska kultura in etika . Učbenik za 7. razred osnovne šole
i2, 2018
a) Državljanska vzgoja - Etika - Učbeniki za osnovne šole b) Družbene vede - Učbeniki za osnovne šole


SrR LEPOSLOVJE ZA SREDNJEŠOLCE
 
LITTLE, Ashley, 1983-
   Črne vrtnice : anatomija dekliške tolpe
Grlica, 2018
a) Dekleta - Nasilje - V mladinskem leposlovju b) Tolpe - Marginalne skupine - V mladinskem leposlovju

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Maj 2021 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
     
      
COBISS+
facebook gumb