Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Marec 2018

KNJIGE ZA ODRASLE  
 
0 SPLOŠNO
 
   PREŠERNOV sklad 2018
Upravni odbor Prešernovega sklada, 2018
a) Prešernove nagrade b) 2018
 
   SI robotika
Slovenska matica, 2017
a) Kralj, Alojz (1937-) - Spomini sodobnikov b) Robotika c) Umetna inteligenca - Računalniški vid - Zborniki

 
005 MENEDŽMENT
 
MOROJNA, Špelca
   Snemite mavec s svoje duše
Poslovna boginja, 2017
a) Poslovna uspešnost - Priročniki b) Finance - Uspešnost - Priročniki c) poslovni uspeh


1 FILOZOFIJA
 
KEZELE, Adrian Predrag
   Razdvajanje svetov
Chiara, 2018
a) Prerokbe - Nadčutno doživljanje b) polarizacija c) stanja zavesti
 
STOPAR, Irena, 1967-
   Učbenik za osnove astrologije
Stopar - IT, 2018
a) Astrologija - Priročniki b) astrološka znamenja c) planeti d) astrološke hiše e) aspekti

 
159.9 PSIHOLOGIJA
 
ARTEMIDORUS Ephesius
   Interpretacija sanj
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017
a) Artemidorus (2.st.n.š.) - "Oneirokritika" - Študije b) Sanje - Interpretacija - Antika - Priročniki c) Sanjske knjige
d) razlaga sanj e) prerokovanje
 
CROOS-Müller, Claudia
   Z ljubeznijo --- : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijaznostih
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Žalost - Psihološki nasveti - Priročniki b) Čustvene motnje - Preprečevanje - Priročniki c) Gibalna terapija - Priročniki
 
GOSTEČNIK, Christian
   Bolečina ločenosti
Frančiškanski družinski inštitut, 2018
a) Čustva - Razvoj b) Medosebni odnosi - Priročniki c) relacijska družinska terapija
 
KNIGHT, Sarah
   Umetnost odf*kavanja : kako prenehati zapravljati čas, ki ga nimate, za
ljudi, ki jih ne marate, in početje, ki vas ne veseli
Primus, 2018
a) Življenjska modrost
 
REINWARTH, Alexandra, 1973-
   Umetnost pošiljanja v r** : kako življenje postane lepše, ko se končno malo sprostiš
Učila International, 2018
a) Stres - Sprostitev - Priročniki b) zavračanje c) brezbrižnost d) samopodoba e) medosebni odnosi
 
ROBBINS, Anthony
   Sporočila od prijatelja : kratek in preprost vodnik, kako prevzeti odgovornost za svoje življenje
Chiara, 2017
a) Uspešnost - Psihotehnike - Priročniki b) Pozitivno mišljenje - Priročniki c) načrtovanje življenja d) motivacija

ŠKRABAR, Katja
   V treh mesecih do gospoda Pravega?
Klub Zaupam vase, 2017
a) Ljubezenski partnerji - Medosebni odnosi - Priročniki b) Ženske - Samorealizacija - Priročniki c) izbira partnerja

 
2 VERSTVO
 
CARLI, Emil
   Štiridesetlistna Biblia pauperum : holandska štiridesetlistna lesorezna
Biblia pauperum s prevodom v slovenski jezik in študijo
Angla, 2018
 
   DALMATINOVA Biblija. Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo
Združenje Trubarjev forum, 2017
a) svetopisemski prevodi b) Sveto pismo Nove zaveze c) Nova zaveza d) evangeliji e) slovenščina
 
WRIGHT, Robert, 1957-
   Ima budizem prav? : znanstveni in filozofski vidiki meditacije in razsvetljenja
Učila International, 2018
a) Duhovnost - Budizem
 
 
31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA
 
   ALEKSANDRINKE - dom in svet : zgodovina Slovenk v Egiptu = Alexandrinerinnen - Heimat und Ferne :
die Geschichte der Sloweninnen in Ägypten : [Pavelhaus, Pavlova hiša, Bad Radkersburg, 21. 5.-17. 9. 2016]
Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark - Pavelhaus = Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko
Štajersko - Pavlova hiša, 2016
a) Goriški muzej - Aleksandrinke - Raziskovanje - Etnologija b) Aleksandrinke - Kulturna zgodovina - Dokumenti -
Fotografije - Razstavni katalogi c) Aleksandrinke - Spominska plošča - Aleksandrija - Egipt - 2007

GOLDMAN, Emma
   Feministični eseji
Libris, 2017
a) Ženske - Družbeni položaj b) Feminizem c) emancipacija d) enakopravnost
 
JONES, Reece
   Nasilne meje : begunci in pravica do gibanja
Založba /*cf., 2017
a) Migracije b) Meje - Družbeni vidik c) begunci d) svoboda gibanja e) migracijska politika
 
   STAROST - izzivi historičnega raziskovanja
Inštitut za novejšo zgodovino, 2017
a) Staranje - Družbeni vidik - Slovenija - Zborniki
 
   TOLERANCA in medreligijski dialog : zbornik znanstvenih razprav
AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018
a) Religije - Družbeni vidik - Zborniki b) Religije - Medkulturno sporazumevanje - Zborniki c) strpnost

 
32 POLITIKA
 
KIRN, Roman, politolog
   V službi diplomacije
Modrijan, 2017
a) Kirn, Roman, politolog - Spomini b) Diplomacija - Slovenija c) Slovenija - Zunanja politika d) slovenska diplomacija
 
MALAPARTE, Curzio
   Tehnika državnega udara
Studia humanitatis, 2017
a) država b) notranja politika c) oblast d) državni udar e) Evropa f) politična zgodovina g) 19./20.st.
 
 
33 GOSPODARSTVO  
 
COLARIČ-Jakše, Lea-Marija
   Sodelovalno mreženje in izraba inovacijskega potenciala na turističnem prostoru
Fakulteta za organizacijske študije, 2017
a) Turizem - Inovativno poslovanje - Učbeniki za visoke šole b) turistični proizvodi c) socialni kapital

   DRUŽINSKO podjetništvo Slovenija 2014
EY Slovenija, 2014
a) Podjetništvo b) Trženje c) Marketing d) Oblikovanje blagovne znamke e) Družinska podjetja
 
   DRUŽINSKO podjetništvo Slovenija 2015
EY Slovenija, 2015
a) Podjetništvo b) Trženje c) Marketing d) Oblikovanje blagovne znamke e) Družinska podjetja
 
   DRUŽINSKO podjetništvo Slovenija 2016
a) Plastoform (Blanca) b) Trženje c) Marketing d) Oblikovanje blagovne znamke e) Družinska podjetja
 
   DRUŽINSKO podjetništvo Slovenija 2017
EY Slovenija, 2017
Dostopno tudi na: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fb-slovenia-2017-sl/$FILE/ey-fb-slovenia-2017-sl .pdf
a) Podjetništvo b) Trženje c) Marketing d) Oblikovanje blagovne znamke e) Družinska podjetja
 
 
34 PRAVO
 
ARBEITER, Jana, 1990-
   Prednostni vrstni red: sredstvo pozicioniranja ali (ne)uporabna simbolika?
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017
a) Diplomatski protokol b) Diplomatsko pravo
 
BORCHARDT, Klaus-Dieter
   Osnove prava Evropske unije
Urad za publikacije Evropske unije, 2016 [i. e.] 2017
a) Pravo - Evropa b) Evropska unija c) pravni sistemi d) pravni predpisi e) pravna praksa f) sodna praksa
 
 
37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE
 
DEVJAK, Tatjana
   Vzgoja predšolskega otroka
Pedagoška fakulteta, 2018
a) Predšolska vzgoja b) Predšolski otroci - Razvoj c) predšolska pedagogika d) vzgoja
 
GIMNAZIJA (Novo mesto)
   270 let Gimnazije Novo mesto : 1746-2016 : utrip šole 2006-2016
Gimnazija, 2016
a) Gimnazija (Novo mesto) - 2006-2016 - Zborniki b) gimnazije c) zgodovinski pregledi
 
GIMNAZIJA (Novo mesto)
   260 let Gimnazije Novo mesto : utrip šole 1996-2006
Gimnazija, 2006
a) Gimnazija (Novo mesto) - 1996-2006 - Zborniki b) gimnazije c) Slovenija d) zgodovinski pregledi
 
HATTIE, John A. C.
   Vidno učenje za učitelje : maksimiranje učinka na učenje
Svetovalno-izobraževalni center MI, 2018
a) Učenje - Raziskave b) Pouk - Raziskave c) Učitelji - Učinkovitost d) didaktika
 
   PRIHODNOST šole v družbah dela brez dela
Pedagoška fakulteta, 2017
a) Šolstvo - Prihodnost - Zborniki b) Izobraževanje - Družbeni vidik
 
VTIČ, Darja
   Glavo imaš in srce! : gradivo za delo z otroki in mladostniki : za razredne ure, projektne dneve,
izbirne vsebine, delavnice v okviru rednega pouka
Društvo za razvoj človečnosti - Human, 2018
a) Vrednote - Metodika pouka - Priročniki b) Socialne igre - Priročniki
c) Osnovne šole - Srednje šole - Pouk - Priročniki
 
 
39 ETNOLOGIJA
 
ILICH, Iztok
   Brezmejna Slovenija : trdoživost ljudskega izročila
Cankarjeva založba, 2018.
a) Slovensko ljudsko izročilo
 
   KAJ so nam zapustili na Krasu : ljudski običaji, prazniki, pesmi in navade
Libris, 2016
a) Slovenski ljudski običaji - Kras b) Slovenci c) letne šege d) delovne šege e) folkloristika
 
   ŠAVRINKA
Libris, 2017
a) Šavrinke - Zborniki b) Ženske - Slovensko Primorje - Zborniki c) slovenska Istra d) etnologija
 
 
51 MATEMATIKA
 
OLSEN, Scott Anthony
   Zlati rez : največja skrivnost narave
Lotos mediji, 2017
a) zlati rez b) kozmologija c) proporci d) filozofija matematike
 

53 FIZIKA
 
STRNAD, Janez, 1934-2015
   Fizika. Del 3, Posebna teorija relativnosti, kvantna fizika, atomi
DMFA - založništvo, 2018
a) Fizika - Učbeniki za visoke šole b) teorija relativnosti c) kvantna fizika d) atomi
 
 
55 GEOLOGIJA
 
VERTAČNIK, Gregor
   Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961-2011. 3, Značilnosti podnebja v Sloveniji
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2017
a) Podnebje - Slovenija - 1961-2011
 
 
57 BIOLOGIJA
 
   BIOLOGIJA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017
Državni izpitni center, 2017
a) Biologija - Vaje za maturo b) matura c) izpitne naloge za srednje šole
 
 
58 BOTANIKA
 
CHAMOVITZ, Daniel, 1963-
   Kaj vedo rastline : terenski vodnik po čutih
Ara, 2018
a) Rastline - Zaznavanje b) čutno zaznavanje c) čutila

 
61 MEDICINA
 
COHEN, Jay S.
   Magnezij - rešitev za visok krvni tlak : uporaba magnezija za
preprečevanje in lajšanje visokega krvnega tlaka
Ara, 2018
a) Arterijska hipertenzija - Klinična farmakologija b) Magnezij - Terapevtska uporaba c) povišan krvni tlak

LUDWIG, David S.
   Vedno lačni? : program za zdravje, s katerim boste zmanjšali hrepenenje
po hrani, reprogramirali maščobne celice in trajno shujšali - brez omejevanja kalorij
Mladinska knjiga, 2018
a) Hujšanje b) Shujševalna dieta - Kuharski recepti c) Kuharski recepti d) čezmerna telesna teža
e) dietna prehrana f) LCHF prehrana g) glikemični indeks

TOPOLOVEC, Sabina
   Zdravilna moč začimb za otroke
Jasno in glasno, 2018
a) Začimbe - Zdravilnost - Priročniki b) Otroci - Naravno zdravljenje - Priročniki
) Jedi za otroke - Zdravilna prehrana - Kuharski recepti

VOZEL, Mojca
   Hrana za zdravje družine : kaj jesti za krepitev razvoja, zdravja in odpornosti
Zavod Hrast, 2018
a) Prehrana - Zdravje
 
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
   Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo =
The history of healthcare and medicine in the Slovene lands. Surgery, gynaecology and obstetrics
Slovenska matica, 2018
a) Kirurgija - Ginekologija - Porodništvo - Zgodovina - Slovenija
 
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
   Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem. Medicina skozi čas, javno
zdravstvo, farmacija = The history of healthcare and medicine in the
Slovene lands. From traditional to modern healthcare; pharmacy
Slovenska matica, 2017
a) Medicina - Zdravstvo - Farmacija - Zgodovina - Slovenija b) zgodovina medicine c) farmacevtska industrija

 
630 GOZDNO GOSPODARSTVO
 
WOHLLEBEN, Peter
   Wohllebnov vodnik po gozdu : [prepoznavanje živali in rastlin - odkrivanje ekosistema]
Mladinska knjiga, 2018
a) Gozdne živali - Gozdne rastline - Srednja Evropa - Priročniki


631/635 ORGANIZACIJA KMETIJSTVA
 
PEERLESS, Veronica
   Lončnica bo preživela! : nasveti za vrtnarsko nenadarjene
Mladinska knjiga, 2018
a) Sobne rastline - Gojitev - Priročniki b) okrasne rastline c) albumi d) lončnice e) vrste

SCHACHT, Mascha
   Vrt na balkonu : mestno vrtnarjenje za začetnike
Mladinska knjiga, 2018
a) Vrtnarstvo - Terase - Urejanje - Priročniki b) Zelenjava - Pridelovanje - Priročniki c) urbano vrtnarstvo
 
STEIN, Siegfried
   Visoke grede : kako jih izdelati in zasaditi
Mladinska knjiga, 2018
a) Visoke grede - Izdelava - Priročniki b) Vrtnine - Pridelovanje - Visoke grede - Priročniki c) ekološko vrtnarstvo
 
SULZBERGER, Robert
   Znebimo se polžev : 55 učinkovitih nasvetov
Mladinska knjiga, 2018
a) Vrtnarstvo - Priročniki b) Polži - Zatiranje - Priročniki c) rastlinski škodljivci d) nasveti
 
 
7 UMETNOST
 
RAVNIKAR, Edvard, 1907-1993
   Design
Inštitut za oblikovanje, 2017
a) Ravnikar, Edvard (1907-1993) b) slovenski arhitekti c) besedila arhitektov d) slovensko oblikovanje

 
72 ARHITEKTURA
 
BRKIČ, Daniel
   Mordaxova kapela = Mordax-Kapelle
Zavod Otok, 2017
a) Novo mesto - Kapele b) evangelijska cerkev c) protestanti
 
STOPAR, Ivan, 1929-
   Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji
Slovenska matica, 2017
a) Slovenska arhitektura - Romanika b) arhitektura c) zgodovina
 
ZUPANČIČ, Bogo, 1960-
   Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), 2017
a) Plečnik, Jože (1872-1957) - Učenci - Likovne monografije b) Le Corbusier (1887-1965)

 
73 KIPARSTVO
 
MAKŠE, Roman
   Objekti, Prazno, Gledalec
Pedagoška fakulteta, 2017
a) Makše, Roman (1963-) - Likovne monografije b) umetniške instalacije c) prostorske postavitve d) slovensko kiparstvo

 
76 GRAFIKA
 
SMILJANIĆ, Zoran
   Vojne zgodbe
Zavod Strip art, 2017
a) Vojna - Stripi b) Slovenija - Zgodovina - 1943-1991 - Stripi c) druga svetovna vojna d) osamosvojitev
 
ŠORN, Živa
   Knjiga za velike punce : ženska v stripu in besedi
Mladinska knjiga, 2018                                    
 
 
78 GLASBA
 
BOHAK, Tina
   Hočem postati pevka : portret koncertne pevke, altistke Marije Bitenc Samec
RTV Slovenija, 2018
a) Bitenc Samec, Marija (1932-) b) Pevci - Klasična glasba - Slovenija - 20.st. c) slovenske pevke
 
 
792 GLEDALIŠČE
 
ERCEGOVIĆ, Romana
   Obredno gledališče : od misterijev matriarhalne Evrope do obujanja svetosti v gledališču našega časa
Slovenski gledališki inštitut, 2017
a) obredno gledališče b) grški misteriji c) elevzinski misteriji d) religija Velike boginje e) mit o Demetri in Perzefoni
 
PREDAN, Vasja
   Poslavljanja
Društvo Knjižna zadruga, 2018
a) Gledališka kritika - Slovenija b) Slovensko gledališče - Zgodovina c) gledališki kritiki d) literarni kritiki
 
 
82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA
 
BEDENK, Kasilda
   Pravljice bratov Grimm : od prvotne rokopisne zbirke iz leta 1810 do recepcije na Slovenskem
Pedagoška fakulteta, 2018
a) Grimm, Jacob (1785-1863) b) Grimm, Wilhelm (1786-1859) c) Pravljice - Prevodi v slovenščino

 
82-1 POEZIJA
 
HOMERUS
   Iliada : prvi, tretji, šesti, deseti, štirinajsti, osemnajsti, devetnajsti, dvaindvajseti in štiriindvajseti spev
Mladinska knjiga, 2017

KOŠIR, Manca, 1948-
   Iz trebuha in neba : [70 srčnic]
Grafični atelje Zenit, 2018
 
SVETINA, Peter, 1970-
   Poročilo o Jasperju Krullu
Goga, 2018
a) Svetina, Peter (1970-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st.
 
ZUPAN, Uroš, 1963-
   S prsti premikamo topel zrak
Cankarjeva založba, 2018


82-2 DRAMATIKA
 
   PREPOVEDANA ljubezen
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017
a) Euripides (ok.485-406 pr.n.št.) - "Hippolytus" - Literarne študije
b) Seneca, Lucius Annaeus (4 pr.n.št.-65) - "Phaedra" - Literarne študije
 
 
82-311.2 DRUŽBENI ROMANI
 
ADICHIE, Chimamanda Ngozi, 1977-
   Škrlatni hibiskus
Sanje, 2017
a) Nigerija - V leposlovju
 
ASHLEY, Kristen
   Lebdenje
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
a) Razveza zakonske zveze - V leposlovju b) ločitev c) razveza d) otroci e) ljubezenski romani
 
ASSIS, Machado de, 1839-1908
   Posmrtni spomini Brása Cubasa
Lud Šerpa, 2017
a) Assis, Machado de (1939-1908) - Literarne študije b) Moški - Življenjska obdobja - V leposlovju
c) Filozofija življenja - V leposlovju
 
BLAGUS, Ivan
   Poslednja tableta : roman
Primus, 2018
a) Moški - Življenjska obdobja - V leposlovju b) Kriminaliteta - Slovenija - V leposlovju

ČOLIĆ, Velibor
   Sarajevski omnibus
Goga, 2018
 
ESTES, Kelli
   Dekle, ki je pisalo s svilo
Učila International, 2018
 
EVANS, Katy
   Boj za ljubezen
Učila International, 2018

FAYE, Gaël, 1982-
   Mala dežela
Mladinska knjiga, 2017
a) Otroštvo - Burundi - V leposlovju b) Burundi - Državljanska vojna - 1993-2005 - V leposlovju
 
GUHRKE, Laura Lee
   Grofova igra zapeljevanja
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
a) ljubezenski romani b) romantične zgodbe c) zgodovinske romance
 
HIDALGO, Nieves
   Je bila vse samo prevara?
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018.
a) ljubezenski romani b) romatične zgodbe c) zgodovinske romance
 
JAZBINŠEK, Ernest
   Brata : roman
samozal. E. Jazbinšek, 2018
 
JURANČIČ Šribar, Luna
   Starinarnica
Mladinska knjiga, 2018
a) starinarnice b) starinarji c) v leposlovju
 
KLEYPAS, Lisa
   Ko ljubi zapeljivec : prvi del serije Ravenelovi
Mladinska knjiga, 2018

LAAM, Jennifer
   Izgubljeni čas ljubezni in snega
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
a) Puškina-Lanskaja, Natal'a Nikolaevna (1812-1863) - Biografski romani
b) Puškin, Aleksander Sergeevič (1799-1837) - Biografski romani
c) Rusija - Družbene razmere - 19.st. - V leposlovju
 
LARSEN, Nella
   Prehajanje
Založba Litera, 2017
a) Larsen, Nella (1891-1964) - Literarne študije b) Afroameričanke - V leposlovju
c) Zakonci - Medosebni odnosi - V leposlovju
 
LENKO, Davorin
   Bela pritlikavka
Cankarjeva založba, 2017
 
MALLORY, Anne
   Sedem skrivnosti zapeljevanja
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015

MCCARTY, Monica
   Plemeniti skalar : [enajsta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]
Učila International, 2018
 
PEČEK, Stane
   Netopir
Knjižnica Pavla Golie, 2017
 
PUSTOVRH Puc, Tina
   11 enajst : zgodba o umetnosti življenja, zgodba o brezmejni ljubezni, zgodba o večnosti obstoja /
Immensa, 2017
 
SAVIČEVIĆ Ivančević, Olja
   Adijo, kavboj
Založba Litera, 2018
a) Mlade ženske - Hrvaška - V leposlovju b) Bratje in sestre - V leposlovju

SEJRANOVIĆ, Bekim
   Tvoj sin Huckleberry Finn
Primus, 2018

SHALVIS, Jill
   Srečno zaljubljena
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
 
SHUPE, Joanna
   Magnat
Učila International, 2018

SLAPŠAK, Svetlana
   Istomesečniki : roman v dvanajstih poglavjih z epilogom
Goga, 2018
a) Ženske - Beograd - V leposlovju b) Beograd - 1990- - V leposlovju
   
SUSIC, Mira
   Princ na belem konju
Ekslibris, 2017
a) Študentke - Slovenija - V leposlovju b) Poslovneži - V leposlovju
 
TARTT, Donna
   Lišček
Cankarjeva založba, 2017
a) Dečki - Travmatične izkušnje - New York - V leposlovju b) Matere - Smrt - V leposlovju

 
82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI
 
HARDING, Stephen, 1952-
   Zadnja bitka
Morfemplus, 2018

 
82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI
   
BRYNDZA, Robert
   Temna voda
Učila International, 2018
 
KING, Stephen, 1947-
   Srečni najditelj : [trilogija o Billu Hodgesu]
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
a) Bill Hodges (literarni junak) - V leposlovju b) Pisatelji - Umori - V leposlovju

ŠIROK, Mojca
   Pogodba : kriminalni roman
Mladinska knjiga, 2018
 
 
82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI
 
MURAD, Nadia
   Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi
Učila International, 2018
a) Murad, Nadia (1993-) - Avtobiografski romani b) Islamska država - Nasilje - Irak
c) Jazidi - Genocid - Irak - V leposlovju
 
SEKSIK, Laurent
   Zadnji dnevi Stefana Zweiga : roman
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Zweig, Stefan (1881-1942) - Biografski romani b) Avstrijski pisatelji - Izgnanstvo - V leposlovju
 

82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI
 
PEŠEC, Sebastijan
   Perdikas
Mladinski center, 2018
a) Fantastični svetovi - V leposlovju b) Dobro in zlo - V leposlovju
 

82-32 NOVELE
 
BANDI
   Obtožba : prepovedane zgodbe iz Severne Koreje
Modrijan, 2018
a) Bandi - Literarne študije b) Severna Koreja - Politično nasilje - 2.pol.20.st. - V leposlovju
c) severnokorejska književnost
 
 
82-4 ESEJI
 
FRELIH, Jasmin
   Bleda svoboda
Cankarjeva založba, 2017
a) Eseji b) književnost c) umetnost d) družbena gibanja e) terorizem

ORWELL, George, 1903-1950
   Svoboda ali suženjstvo? : V kitovem trebuhu in drugi eseji
Sanje, 2017

 
82-84 ŽIVLJENJSKA PRAVILA
 
CANKAR, Ivan, 1876-1918
   Srce ne pozna malenkosti : misli Ivana Cankarja iz sto leposlovnih in drugih spisov ter pisem
Cankarjeva založba, 2018
 
   KNJIGA o naravi : majhna knjiga, veliko modrih misli
Karantanija, 2018
a) Narava - Aforizmi
 

82-94 DNEVNIKI. SPOMINI
 
MOJZER, Ivo
   Srečen je, kdor zares živi
Obzorja, 2017
a) Mojzer, Ivo (1948-) - Spomini b) Maribor - Glasbena kultura - Spomini c) slovenski glasbeniki d

SIVEC, Ivan, 1949-
   Kako se je Sivec pokvaril : po poteh vajaških [!] spominov in izgubljenega tovarištva
Ico, 2018
a) Sivec, Ivan (1949-) - Spomini b) Vojaški rok - Jugoslavija - V leposlovju c) jugoslovanska vojska
 
STANE, Agata
   Vedno v najinem srcu : kako preboleti bolečino po splavu
samozal. A. Stane, 2017
a) Splav (medicina) - Spomini
 
 
82-992 POTOPISI
 
MARINAC, Bogdana
   Čez morje na nepoznani daljni vzhod : potovanja pomorščakov avstrijske
in avstro-ogrske vojne mornarice v Vzhodno Azijo
Pomorski muzej, 2017
a) Vojna mornarica - Zgodovina - Avstro-Ogrska b) habsburška monarhija
c) pomorske odprave d) Vzhodna Azija e) slovenski pomorščaki
 

929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE
 
BROJAN, Matjaž
   Dr. Franjo Rosina, pravi rodoljub : zgodba o pokončnem Slovencu,
odločnem odvetniku in Maistrovi desni roki
Zveza društev general Maister, 2017
a) Rosina, Franjo (1863-1924) - Biografije b) Robič, Karolina (1878-1906) c) Ripšl, Marija d) sokoli
 
   JANEZ Drnovšek
Cankarjeva založba, 2018 (
a) Drnovšek, Janez (1950-2008) - Zborniki b) slovenski politiki c) spomini sodobnikov
 
KUNAVER, Jurij, 1933-
   Pavel Kunaver - Sivi volk : pričevanja o vzgojitelju, geografu, alpinistu drenovcu, jamarju,
skavtu - taborniku, astronomu, umetniku, naravovarstveniku in pisatelju
Mladinska knjiga, 2018
a) Kunaver, Pavel (1889-1988) - Biografije
 
MIHEVC, Jože
   Skozi taborišča do sreče
Mladika, 2018
a) Mihevc, Jože - Mihevc, Milka - Mihevc, Tone - Avtobiografija b) slovenski izseljenci c) Kanada

 
94(100) SVETOVNA ZGODOVINA
 
AVSENIK Nabergoj, Irena
   Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi
Slovenska matica, 2016
a) Judje - Zgodovina - Evropa b) Antisemitizem - Zgodovina - Evropa
 
ROMER, John
   Zgodovina starega Egipta. Del 2, Od velike piramide do zatona Srednjega kraljestva
Slovenska matica, 2017
a) Egipt - Zgodovina - Stari vek b) stari Egipt
 
 
94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA
 
ČMAK, Marija
   Junaki neba VIII : zavezniški piloti in Slovenci med II. svetovno vojno
Grafika Gracer, 2017
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Slovenija - NOB - 1944-1945 c) zavezniški letalci
 
GRAFENAUER, Božo
   Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev na sremski fronti
ETNO SERVIS, Zavod za raziskovalne, izobraževalne in promocijske dejavnosti, 2018
a) 2. svetovna vojna b) slovenski izgnanci c) izgnanstvo d) sremska fronta e) Srbija
 
   LEUKHUP! : kmečko uporništvo v obdobju predmoderne : zgodovina,
vzporednice, (re)prezentacije : [znanstvena monografija]
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2017
a) Kmečki upori - Slovenija - Zborniki b) Slovenski kmečki upor 1515 - Zborniki
 
   NEČAKOV zbornik : procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018
a) Slovenija - Zgodovina - 19.-20.st. - Zborniki b) Jugoslavija - Zgodovina - 19.-20.st. - Zborniki


TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU
 
   ANGLEŠČINA. Preverjanje pisnega sporočanja na splošni maturi
Državni izpitni center, 2018
a) Angleščina - Matura - Vaje za srednje šole b) zaključni izpiti
 
ISOL
   Lepa Grizelda
Malinc, 2018
a) Lepota - V mladinskem leposlovju b) princese c) dvojezične izdaje d) slovenščina e) španščina
 
MUCK, Desa
   Panika
Laguna, 2017
a) Odnosi med spoloma - V leposlovju
 


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO


S SLIKANICE
 
   MOJ prvi spomin. Živali
Epistola, 2017
a) Živali - V otroškem leposlovju b) odkrivanke c) kartonke

 
C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED
 
CAPPAROTTO Arh, Lara
   Zgodba o polžku
Grafika Gracer, 2017
a) Polži - Življenjska modrost - V otroškem leposlovju b) spoznavanje c) narava d) svet
 
CARNAVAS, Peter
   Oliver in medved
Skrivnost, 2018
a) Knjige - Branje - V otroškem leposlovju b) medvedi c) dečki d) prijateljstvo
 
CLAYTON, Sally Pomme
   Kralj z umazanimi nogami
Zala, 2018
a) Vladarji - Osebna higiena - V otroškem leposlovju b) Čevlji - V otroškem leposlovju

DORIA, Julia
   Radovedni podlesek Albert
Atelje Doria, 2018

EMILIANI, Lucia
   Sonce potrebuje pomoč
Morfemplus, 2018
a) Gozdne živali - V otroškem leposlovju b) Sonce - Voda - V otroškem leposlovju c) vidre
 
HEST, Pimm van, 1975-
   Na begu
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Begunci - Otroci - V otroškem leposlovju b) Hrepenenje - Dom - Mir - V otroškem leposlovju

KANE, Kim
   Zlatka Zelenko : kraljica igralnih zmenkov. Edina prijateljica
Skrivnost, 2018
a) Lisice - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Prepiranje - Ljubosumje - V otroškem leposlovju
 
KENDA Hussu, Damjana
   Čriček Črniček
Studio Hieroglif, 2018
a) Sposobnosti - V otroškem leposlovju b) črički c) pomoč d) samopodoba e) slikanje f) živali v domišljiji
 
KRALJIČ, Helena
   Dva prijatelja
Morfemplus, 2018
a) Konji - V otroškem leposlovju b) kmetije c) požari d) pomoč e) prijateljstvo f) živali v domišljiji
 
KREMPL, Urša
   Prvi april
Studio Hieroglif, 2018
a) Nesporazum - V otroškem leposlovju b) zajci c) prijateljstvo d) pomoč e) humor f) živali v domišljiji
 
LAMUT, Urša
   Rdeči Fičko premaga strah : o pravem pomenu prijateljstva
LU, 2017
a) Avtomobili - V otroškem leposlovju b) Higiena - Strah - V otroškem leposlovju c) dečki d) prijateljstvo

LAMUT, Urša
   To je moje : o tem, zakaj je lepo deliti
LU, 2017
a) Hiše - Lastnina - V otroškem leposlovju b) Sosedje - Prepiranje - V otroškem leposlovju

NOVAK, Tanja, 1973-
   Ježek Snežek in 112 : kdaj in kako pokličemo na številko za klic v sili
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2018
a) Klic v sili - V otroškem leposlovju
 
PODGORŠEK, Mojiceja
   Ivan in skodelica črne kave
Epistola, 2018
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - V otroškem leposlovju b) slovenski pisatelji c) biografije
 
PODGORŠEK, Mojiceja
   Si že ali še boš?
Epistola, 2018
a) Igra - Kocke - V otroškem leposlovju b) Čas - V otroškem leposlovju

REBA, Matea
   Čubibubi
Studio Hieroglif, 2018
a) Drugačnost - V otroškem leposlovju b) zunanji videz c) osamljenost d) žalost e) pomoč
 
RIPPIN, Sally
   Hej, Jaka!. Pogumno srce
Skrivnost, 2018
a) Nesreče - Poškodbe - V otroškem leposlovju b) Dečki - Pogum - V otroškem leposlovju

ŠTEFAN, Anja
   7 medvedov
Mladinska knjiga, 2018
a) Medvedi - V otroškem leposlovju
 
VUGA Beršnak, Janja
   Miha in ris Rožnik : prijatelja spoznata kompleksno krizo
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2017
a) Krizni management - V mladinskem leposlovju b) naravne nesreče c) krize


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED
 
DOYLE, Roddy, 1958-
   Super!
Zala, 2018
a) Depresija (medicina) - V mladinskem leposlovju b) bratje in sestre c) strici d) družina
 
HROVAT, Uroš
   Nore mišice
Karantanija, 2018
 
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
   Vsi mi otroci iz Hrupnega
Mladinska knjiga, 2018
a) Otroci - Podeželje b) Prijateljstvo - Igre - V otroškem leposlovju c) dogodivščine

OGRIZEK, Maša
   Koko Dajsa v mestu
Miš, 2018
a) Kokoši - V otroškem leposlovju b) Urbana naselja - V otroškem leposlovju
 
 
M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED
 
VIDMAR, Janja, 1962-
   Elvis Škorc, genialni štor
Miš, 2018
a) Družina - Ločitev - V mladinskem leposlovju b) Matere - Nosečnost
c) Mladostniki - Medosebni odnosi - V mladinskem leposlovju

YOON, Nicola
   Vse, vse
Mladinska knjiga, 2018

 
OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)
 
BAN, Tatjana
   Pesmice za 5 prstkov : za otroško štetje prstkov
Tamaj, 2018
a) Otroške prstne igre - V otroškem leposlovju b) Prsti - Izštevanke - V otroškem leposlovju
 
BIZJAK, Pavlina
   Kjer sanje ne počivajo
samozal., 2009
 
KEJŽAR, Lidija, 1993-
   Skrbim za svojo živalico : otroške pesmi, ki spodbudijo otroke k razvoju
zdravega odnosa do živali
samozal., 2017
a) Domače živali - Skrb - V otroškem leposlovju b) Hišni ljubljenci - V otroškem leposlovju c) male živali

 
L LJUDSKE PRAVLJICE
 
   PETELINČEK Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih
Mladinska knjiga, 2018
a) Bolgarske ljudske pravljice - V otroškem leposlovju
 
 
STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE
 
BAN, Tatjana
   Pisanice : otrok ustvarja
Tamaj, 2018
a) Pisanice - Poslikave - Priročniki - Knjige za otroke b) velikonočne pisanice c) barvanje d) krasilne tehnike
 
BOUGUET-Joyeux, Christine
   Kuharske igrarije : s tridesetimi recepti
Primus, 2018
a) Otroci - Prehrana b) Kuharski recepti - Jedi za otroke c) zdrava hrana
 
CHOUDHURY, Biswa
   Enciklopedija vesolja
Epistola, 2018
a) Vesolje - Leksikoni za mladino b) Astronomija - Leksikoni za mladino
 
CHOUDHURY, Biswa
   Najnevarnejše živali sveta
Epistola, 2018
a) Divje živali - Knjige za mladino b) živali c) zveri
 
MARTIN, Marc, ilustrator
   Vse
Miš, 2018
a) Zanimivosti - Svetovni pregledi - Knjige za mladino
 
MIKŠA, Peter
   Triglav in Jakob Aljaž
Viharnik, 2017
a) Aljaž, Jakob (1845-1927) b) Triglav c) planinstvo d) zgodovina e) alpinizem f) gore
 
MIZIELIŃSKA, Aleksandra
   Zemljevidi [Kartografsko gradivo] : [slikovito popotovanje po celinah, morjih in kulturah]
Mladinska knjiga, 2018
a) Svet - Geografija - Atlasi b) knjige za otroke
 
MOORE-Mallinos, Jennifer
   Čustva : kaj pomenijo?
Mladinska knjiga, 2018
a) Čustva - Knjige za otroke b) otroci c) občutki
 
SMART, Denise
   Kuharica za punce : [zabavne jedi za vse priložnosti]
Mladinska knjiga, 2018
a) Kuharski recepti - Knjige za mladino
 
WOOD, Amanda
   Svet narave : nazorni priročnik o čudoviti naravi
Narava, 2017
a) Narava - Knjige za mladino b) živalstvo c) rastlinstvo d) habitati

 
SrR LEPOSLOVJE ZA SREDNJEŠOLCE
 
MCMANUS, Karen M.
   Eden od nas laže
Učila International, 2018
a) Umori - Opravljanje - V mladinskem leposlovju

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Maj 2021 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
     
      
COBISS+
facebook gumb