Knjižnica Sevnica

Prešernova 1, 8290 Sevnica
T: +386 (0)7 814 03 04
M: +386 (0)51 457 741
E: info@knjiznica-sevnica.si

Oktober 2018


KNJIGE ZA ODRASLE  


 

0 SPLOŠNO
 
BILBAN, Tina
   Knjige na temo staranja in starosti : didaktično gradivo ob paketu knjig
Miš, 2018
a) staranje b) starost c) didaktično gradivo d) knjige e) kakovostna literatura f) priporočilni seznami

COYNE, Jerry A., 1949-
   Verjeti ali vedeti : zakaj sta znanost in religija nezdružljivi
UMco, 2018
a) Znanost in religija b) konflikti
 
FERGUSON, Niall
   Trg in stolp : omrežja, hierarhije in boj za globalni vpliv
UMco, 2018
 
 
005 MENEDŽMENT
 
LEWIS, Michael C.
   Odločilni trenutek! : ko vaša služba ni tisto, kar si v življenju želite početi
Chiara, 2018
a) Poslovna uspešnost - Psihologija - Priročniki b) Poklicna identiteta - Spremembe - Priročniki c) kariera

PESEK, Filip
   Pisma za Leona : 17 večno aktualnih načel za uspešno življenje, marketing & prodajo ---
[samozal.] F. Pesek Omerzel, 2018
a) Poslovna uspešnost - Priročniki b) podjetništvo c) marketing d) prodaja e) motivacija
 
 
1 FILOZOFIJA
 
ARENDT, Hannah
   Predavanja o Kantovi politični filozofiji
KUD Apokalipsa, 2018
a) Kant, Immanuel (1724-1804) - Interpretacija b) Arendt, Hannah (1906-1975) - Predavanja c) Nemška filozofija
 
JAN, Mihael
   Bojevnikovo zadnje potovanje : zgodba o ljubezni in razsvetljenju
samozal., 2017
a) Življenjska modrost - V leposlovju
 
KALNICKÁ, Zdeňka
   Prevpraševanja o filozofiji z vidika spola : razpravi
KUD Apokalipsa, 2018
a) Feminizem b) Filozofija - Češka c) filozofinje d) filozofski kanon e) marginalizacija
 
WEBSTER, Richard, 1946-
   Amuleti in talismani za začetnike : kako izberemo, izdelamo in uporabljamo magične predmete
BP, 2018
a) Amuleti - Magija b) talismani c) magični kvadrati d) jantre e) magični predmeti f) izdelava
 
WIKING, Meik
   Lykke : dansko iskanje najsrečnejših ljudi na svetu
Učila International, 2018
a) Življenjski stil - Danska b) Kvaliteta življenja - Danska c) sreča d)  dobro počutje

 
159.9 PSIHOLOGIJA
 
DE Bono, Edward, 1933-
   Paralelno razmišljanje : od sokratskega do debonovskega razmišljanja
Mladinska knjiga, 2018
a) Mišljenje - Priročniki b) kognitivni procesi c) ustvarjalnost
 
ELLIOTT, David, 1958-
   Celjenje
[samozal.] B. Lesjak, 2018
a) Pozitivno mišljenje b) hvaležnost c) ljubezen
 
GOSTEČNIK, Christian
   Psihoanaliza in sakralno izkustvo
Frančiškanski družinski inštitut, 2018
a) Religija - Psihoanaliza b) hrepenenje c) religioznost d) sakralnost e) relacijska družinska terapija
 
HOWES, Lewis
   Maske moškosti : kako lahko moški vzamejo ranljivost za svojo, ustvarijo trdne odnose in živijo kar se da polno
Primus, 2018
a) Moški - Samorealizacija - Priročniki b) Moškost - Življenjska modrost - Priročniki c) psihološki nasveti
 
OSHO, 1931-1990
   Strah : razumevanje in sprejemanje negotovosti v življenju : vpogledi v nov način življenja
Primus, 2018
a) Strah b) Osebnostni razvoj c) negotovost d) samozavedanje e) duhovna rast f) psihološki nasveti
 
PRETNER, Tadej
   Integrirana osebnost : metode samorazvoja v teoriji in praksi
Alpha und Omega, 2018
a) Osebnostni razvoj - Priročniki
 
RISO, Walter
   Pravico imaš reči ne : z asertivnostjo do večje samozavesti
Malinc, 2018
a) Samozavest - Priročniki b) optimizem c) asertivnost d) pozitivna psihologija
 
ROT, Mitja, 1974-
   Kaj nam govorijo poteze obraza
Zavod Santvil net, cop. 2018
a) Obraz - Fizionomija - Priročniki b) Fiziognomika - Priročniki c) govorica obraza
 
SYED, Matthew
   Nauki črne skrinjice : zakaj se večina ljudi ničesar ne nauči iz napak, nekaterim pa to vseeno uspe
UMco, 2018
a) Inovativno mišljenje
 
TRACY, Brian
   Brez izgovorov! : moč samodiscipline
V. B. Z., 2018
a) Samodisciplina - Priročniki b) osebnostni razvoj c) poklicni razvoj d) uspeh e) vaje
 
YALOM, Irvin D., 1931-
   Kako sem postal, kar sem : psihiatrovi spomini
UMco, 2018
a) Eksistencialna psihoterapija
 

16/17 LOGIKA. ETIKA
 
CAH Žerovnik, Vlasta
   Galaksija v čajni žlički : in vendar obstaja! : smisel v nesmislih, naših vsakdanjih
[samozal.] V. Cah Žerovnik, 2018
a) Življenjska modrost - Družbeni vidik
 
CHAPMAN, Gary D.
   Pet jezikov ljubezni za samske : [skrivnost, ki bo revolucionarno spremenila vaše odnose]
Družina, 2018
a) Odnosi med spoloma - Priročniki b) Ljubezen - Priročniki c) samski ljudje d) psihološki nasveti
 
RUS, Marjan, 1975-
   Karma na krožniku : ali lahko s primernim odnosom do vseh bitij resnično zaživimo srečno življenje?
samozal., 2018
a) Vegetarijanstvo - Veganstvo - Etični vidik b) Živila živalskega izvora - Škodljivost


2 VERSTVO
 
ASSMANN, Jan, 1938-
   Totalna religija
Slovenska matica, 2018
a) Nasilje - Religiozni vidik b) Nasilje - Jezik c) monoteizem
 
BURPO, Todd
   Bog je resničen in hrepeni po tem, da bi lahko odgovoril na vaša najtežja vprašanja
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
 
BUŠIĆ, Dražen
   Celostno ozdravljenje
Društvo Prenova v Duhu, 2018
a) Zdravljenje z vero
 
GRÜN, Anselm
   Angel preprostosti in drugi nebeški glasniki, ki olajšajo življenje
Ognjišče, Slomškova založba, 2018
a) Angeli - Krščanski vidik
 
   POKLIC voditelja : poklican, obdarjen in poslan : priročnik za voditelja
Društvo Prenova v Duhu, 2018
a) Krščanstvo - Pastoralno delo - Voditelji - Priročniki

SCHMEMANN, Alexander
   Za življenje sveta : zakramenti in pravoslavje
Založba Dravlje, 2018
a) Liturgija - Pravoslavje b) Zakramenti - Pravoslavje
 
STRAŽAR, Stane
   Župnija Dob skozi stoletja
Odbor pri Krajevni skupnosti, 1996
a) Dob - Župnija - Zgodovina b) cerkvena arhitektura


31 SOCIOLOGIJA. STATISTIKA
 
MILLS, Charles Wright, 1916-1962
   Sociološka imaginacija
Fakulteta za družbene vede, 2018
a) Mills, Charles Wright (1916-1962) b) Sociologija c) Sociološke teorije

   UTD - usoda tržnega dna? : nuja, želja ali skriti nameni
OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018
a) Univerzalni temeljni dohodek
 
 
33 GOSPODARSTVO
 
   ODPRTE ustvarjalnice za inovativni turizem : priročnik
Fakulteta za organizacijske študije, 2018
a) Turizem - Inovacije - Priročniki b) turistična ponudba


34 PRAVO
 
JEŽEK, Franci
   Osebni stečaj : praktični odgovori na najpogostejša vprašanja (s 5 najpogosteje potrebovanimi vzorci)
F. Ježek, 2018
a) Osebni stečaj - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki
 
   SLAVNI slovenski pravdarji : slovenski odvetniki v umetnosti, znanosti in politiki
Umetniški kabinet Primož Premzl, 2018
a) Odvetniki - Zgodovina - Slovenija b) pravdanje c) zagovorništvo d) odvetniška praksa


36 SOCIALNO SKRBSTVO
 
DOBAJA, Dunja
   Za blagor mater in otrok : zaščita mater in otrok v letih 1919-1941
Inštitut za novejšo zgodovino, 2018
a) Javno zdravstvo - Slovenija - 1919-1941 b) Slovenija - Socialna politika


37 VZGOJA. IZOBRAŽEVANJE
 
ERMENC, Klara S.
   Uvod v primerjalno pedagogiko
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018
a) Primerjalna pedagogika - Učbeniki za visoke šole
 
HANNAH, Liz
   Učenje mlajših otrok z motnjami avtističnega spektra : priročnik za starše in strokovnjake v rednih šolah in vrtcih
Svetovalnica za avtizem, 2018
a) Avtizem - Otroci - Izobraževanje - Priročniki b) Avtizem - Otroci - Komuniciranje - Priročniki
 
MARENTIČ-Požarnik, Barica
   Psihologija učenja in pouka : od poučevanja k učenju
DZS, 2018
a) Učenje - Psihologija b) Pedagoška psihologija c) pouk d) motivacija e) učne strategije f) ustvarjalnost

MEDNARODNA (Slovenija, Hrvaška, Nizozemska) strokovna konferenca za
učitelje v podaljšanem bivanju (12 ; 2018 ; Ljubljana)
   Alternativne učne in vzgojne strategije v OPB : zbornik
MiB, 2018
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Posvetovanja b) vzgoja c) izobraževanje d) dejavnosti
 
   TI si mene naučila brati : partizansko šolstvo na Žirovskem, v Poljanski
dolini in zgornjem delu Selške doline
Modrijan, 2018
a) Šolstvo - Zgodovina - Gorenjska - 1941-1945 b) druga svetovna vojna c) NOB

WHITAKER, Philip
   Težavno vedenje in avtizem : razumevanje je edina pot do napredka :
[priročnik za preprečevanje in obvladovanje težavnega vedenja]
Svetovalnica za avtizem, 2018
a) Avtizem - Otroci b) Otroci z motnjami v razvoju - Vedenjske motnje c) preprečevanje


39 ETNOLOGIJA  
 
BOGATAJ, Janez, 1947-
   Slovenija : kulturna dediščina na stičišču Alp, Sredozemlja, Panonske nižine in Balkana
Hart, 2018
a) Slovenija - Kulturna dediščina
 
GLIHA Komac, Nataša
   Ljudska religioznost v Kanalski dolini : o umiti in v prt zaviti lobanji
Založba ZRC SAZU, 2014
a) Slovensko ljudsko izročilo - Kanalska dolina b) Ljudska verovanja - Kanalska dolina c) etnologija

KUNAVER, Dušica
   Oreh v slovenski ljudski dediščini
Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2016
a) Oreh - Slovensko ljudsko izročilo
 
 
54 KEMIJA
 
ČEH, Boris
   Splošna kemija
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2018
a) Kemija - Učbeniki za visoke šole b) zgodovinski pregledi

KRISTL, Anja
   Zbirka nalog iz analizne kemije za študente Kemijskega inženirstva in Kemijske tehnologije
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2018
a) Analizna kemija - Vaje za visoke šole b) gravimetrija c) volumetrija d) učbeniki za visoke šole
 
 
61 MEDICINA
 
BOŽIČ Križaj, Urška
   Joga za ženske po metodi iyengar : vadba za boljše življenje
Mladinska knjiga, 2018
a) Joga - Ženske - Priročniki b) Iyengar joga
 
CHEN, Jumin
   Yiquan : pot do zdravja
Či trening, 2018
a) Yiquan - Zdravilnost - Priročniki b) borilne veščine c) Kitajska d) gibalna terapija
 
CLEMENT, Anna Maria
   Obleka krade zdravje : kako oblačila ogrožajo naše zdravje in kako se zaščitimo
Ara, 2018
a) Oblačila - Zdravje b) tkanine c) sintetična oblačila d) zdravstvene težave e) naravna vlakna

GRÜN, Anselm
   Poti skozi depresijo : duhovne spodbude
Ognjišče, Slomškova založba, 2018
a) Depresija (medicina) - Duhovni vidik b) Depresija (medicina) - Krščanski vidik c) nasveti
 
HIPPOCRATES, ok. 460-ok. 370 pr.n.š.
   Kanon medicine ali Hipokratovi izreki
Amalietti & Amalietti, 2018
a) Hippocrates (460-ok. 377 pr.n.št.) b) Medicina - Antika c) zdravljenje d) medicinska etika
 
LONČAR, Sanja, 1965-
   Naravne rešitve za bolečine v mišicah, sklepih, hrbtenici, kolenih ---
Jasno in glasno, 2018
a) Mišičnoskeletni sistem - Bolečina - Naravno zdravljenje - Priročniki b) protibolečinska terapija
 
MILOŠEVIĆ, Vladimir
   Psihodrama : sprememba skozi akcijo
Primus, 2018
a) Psihodrama b) skupinska psihoterapija
 
TREBEN, Maria
   Do zdravja z Mario Treben. Otroške bolezni : preprečevanje, prepoznavanje, zdravljenje
Družina, 2018
a) Otroci - Bolezni - Priročniki b) Otroci - Fitoterapija - Priročniki c) otroške bolezni
 
TREBEN, Maria
   Do zdravja z Mario Treben. Vsakodnevni stres : preprečevanje, prepoznavanje, zdravljenje
Družina, 2018
a) Stres - Zdravstvene posledice b) Zdravilne rastline c) Fitoterapija
 
 
641 KUHARSKE KNJIGE
 
DONNERMEYER, Anja
   Peka brez moke : sladke dobrote brez glutena
Mladinska knjiga, 2018
a) Brezglutenska prehrana b) Kuharski recepti - Brezglutenske jedi c) Kuharski recepti - Sladice
 
OLIVER, Jamie
   5 sestavin : hitre in preproste jedi
Mladinska knjiga, 2018
a) Kuharski recepti
 
PANCE, Svetozar
   Čemaž : 106 odličnih kuharskih receptov
Grafis Trade, 2017
a) Kuharski recepti - Čemaž b) zdravilnost c) zdravilni pripravki d) recepti e) strupene rastline


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA

 
AVSEC, Tadej, ekonomist
   Vodič po zavarovanju odgovornosti za izdelke z napako
samozal. T. Avsec, 2018
a) Izdelki - Zavarovanje odgovornosti b) potrošniki c) zakonodaja d) proizvodnja e) napake
 
 
7 UMETNOST
 
EISEMAN, Leatrice
   Popoln vodnik po barvni harmoniji : strokovni pregled barv za profesionalne rezultate
Tehniška založba Slovenije, 2018
a) Barve b) Barve - Psihologija c) barvna harmonija


73 KIPARSTVO

 
TRŠAR, Drago
   Monument - Drago Tršar : monumentalnost in množica = monumentality and
multitude : pregledna razstava monumentalnega kiparstva =a survey
exhibition of monumental sculpture : Moderna galerija, Ljubljana, 14. jun. - 30. sept. 2018
Moderna galerija, 2018
a) Tršar, Drago (1927-) - Razstavni katalogi b) slovensko kiparstvo


745/749 UPORABNA UMETNOST
 
TOMKIES, Debbie
   250 pletenih vzorcev : zakladnica vzorcev za začetnike in mojstre
Mladinska knjiga, 2018
a) Pletenje - Priročniki b) ročna dela c) pletenine d) vzorci
 
   USTVARJALNO leto : [več kot 40 projektov za vse letne čase]
Mladinska knjiga, 2018
a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) naredi sam c) letni časi d) ustvarjanje
 
 
75 SLIKARSTVO
 
GVARDJANČIČ, Herman
   Risbe
Modrijan, 2018
a) Gvardjančič, Herman (1943-) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) risba d) reprodukcije
 
KOBILCA, Ivana
   Ivana Kobilca (1861-1926) : "Slikarija je vendar nekaj lepega ---" :
Ljubljana, Narodna galerija, 20. junij 2018 - 10. februar 2019
Narodna galerija, 2018
a) Kobilca, Ivana (1861-1926) b) slovensko slikarstvo c) likovne monografije d) razstavni katalogi
 
VIZJAK, Jana
   Kreposti, krogi in portreti
Muzeji radovljiške občine, 2018
a) Vizjak, Jana (1956-) - Razstavni katalogi
 
 
76 GRAFIKA
 
BOUTAVANT, Marc, 1970-
   Ariol. [5], Brenča ni od muh
Zavod VigeVageKnjige, 2018
 
CHABOUTÉ, Christophe, 1967-
   Sam
Zavod VigeVageKnjige, 2018

KOCJAN, Matej, 1978-
   Drug drugemu drug
Forum, 2018

MANDRAFINA, Domingo
   Spaghetti brothers. Integral 1 : [1-35]
Risar, 2017

MANDRAFINA, Domingo
   Spaghetti brothers. Integral 2 : [36-70]
Risar, 2018

MORRIS, 1923-2001
   Jesse James
Graffit, 2018
a) James, Jesse (1847-1882) - Razbojništvo - V mladinskem leposlovju b) Divji zahod
 
RADILOVIĆ, Julio
   Herlock Sholmes, majstor maske : integral 3
Stripforum, 2018
a) stripi b) risane zgodbe
 
RIGANO, Giovanni
   Ilegalec
Morfemplus, 2018.
a) Begunci - Otroci -  Migranti - Potovanja po morju - V mladinskem leposlovju


78 GLASBA
 
PERKOVIĆ, Ante
   Sedma republika : pop kultura in razpad Jugoslavije
Grafični atelje Zenit, 2018
a) Popularna kultura - Jugoslavija b) Rock - Jugoslavija c) popularna glasba
 
 
792 GLEDALIŠČE
 
KOŠUTA, Miroslav
   Oder med sanjo in stisko
Mladika, 2018
a) Slovensko stalno gledališče (Trst) - Zgodovina b) Slovensko gledališče - Zgodovina - 1963-2018
 
 
793/794 DRUŽABNE ZABAVE. PLES. IGRE
 
   SKUPNOST emancipiranih misli in teles : metodologije beleženja slovenskih avtoric sodobnega plesa 1 /
Emanat, 2018
a) Moderni ples


796/799 ŠPORT
 
ARNEJČIČ, Beno
   Tek in beg : podzavestna moč človeka v gibanju
UMco, 2018
a) Tek - Motivacija b) Tek - Podzavest c) zavest d) samomotivacija
 
SAGAN, Peter
   Moj svet
Aktivni mediji, 2018
a) Sagan, Peter (1990-) - Spomini b) Kolesarji - Slovaška - Spomini c) Kolesarstvo - Vrhunski šport - 21.st.


80/81 JEZIKOSLOVJE
 
LEČIČ, Rada
   Basic grammar of the Slovene language : language manual
Gaya, 2018
a) Slovenščina - Slovnica - Priročniki b) učbeniki za tujce c) slovenščina za tujce d) slovnična pravila
 
LEČIČ, Rada
   Slovenščina od A do Ž. Del 2, [Učbenik za nadaljevalce]
Gaya, 2018
a) Slovenščina - Učbeniki b) jezikovni pouk c) slovenščina za tujce d) besedišče e) slovnica f) naloge
 
TOPOLOVŠEK, Ivan, 1851-1921
   Jezikovno prasorodstvo Indoevropejcev, Semitov in Indijancev
Amalietti & Amalietti, 2018
a) Jeziki - Razvoj b) indoevropski jeziki c) semitski jeziki d) indijanski jeziki


82.01/.09 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA
 
AVSENIK Nabergoj, Irena
   Esej na maturi 2019 : stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah
Intelego, 2018
a) Haderlap, Maja (1961-) - "Angel pozabe" - Literarne študije
 b) Makine, Andreï (1957-) - "Le testament français" - "Francoski testament" - Literarne študije
c) Esej - Matura - Priročniki
 
BERNARD, Antonia, 1942-2010
   Francosko o Slovencih, slovensko o Francozih : razprave in ocene
Slovenska matica, 2018
a) Bernard, Antonia (1942-2010) - Bibliografije b) Slovenska književnost - Literarne študije

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
   Ivan Cankar : eseji o največjem
UMco, 2018
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - Eseji
 
 
82-1 POEZIJA
 
KEZELE, Adrian Predrag
   Popolna ljubezen. Del 1, Posvečeno ljubezni
Chiara, 2018
a) Ljubezen - V leposlovju
 
KOS, Vladimir, 1924-
   Kot sonca zlat zaton
Zadruga Goriška Mohorjeva, 2018

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
   Predanost : pesmi : [izbor ob avtorjevi 60 letnici]
Založba Litera, 2018
a) Möderndorfer, Vinko (1958-) - Literarne študije b) slovenska poezija
 
PAVČEK, Tone, 1928-2011
   Pesmi in leta : njegove najlepše pesmi = Poems and years : his most beautiful poems
Miš, 2018
 
PEŠUT, Barbara, 1964-
   Eksplicitne
Dom svobode, 2016
 
POGLAJEN, Jan, 1986-
   Kam pa tebi kompas kaže? : zbirka pesmi in aforizmov
samozal. J. Poglajen, 2017

VUKSANOVIĆ, Marko
   Skozi leta ---
Klinvest, 2018


82-2 DRAMATIKA
 
PARTLJIČ, Tone
   Komedija
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018
 
TUŠAR, Franci
   Komedije : novih pet za nori svet
Medium, 2018
a) slovenska dramatika
 
 
82-311.2 DRUŽBENI ROMANI
 
AHERN, Cecelia, 1981-
   Čas mojega življenja
Učila International, 2018
 
ASHLEY, Jennifer
   Alec Mackenzie in njegova umetnost zapeljevanja
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018

BYBEE, Catherine
   Enkrat za vselej
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018

CANKAR, Ivan, 1876-1918
   Novo življenje
Slovenska matica, 2018

CARLINO, Renée
   Preden sva postala tujca
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
 
DEVERAUX, Jude
   Nikoli ni prepozno
Učila International, 2018

FERRANTE, Elena
   O tistih, ki bežijo, in tistih, ki ostajajo : srednja leta
Cankarjeva založba, 2018

FORCE, Marie
   Hrepenenje po ljubezni
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
 
FRANČIČ, Franjo
   Ljubil sem Monico Lewinsky : roman
Amalietti & Amalietti, 2018
 
GARCÍA Márquez, Gabriel, 1927-2014
   Dvanajst potohodnikov
Mladinska knjiga, 2018
 
GARCÍA Márquez, Gabriel, 1927-2014
   Sto let samote
Mladinska knjiga, 2018
a) García Márquez, Gabriel (1927-2014) - Literarne študije b) Buendía (rodbina) - V leposlovju
 
GERREWEY, Christophe Van
   Da boš na tekočem
KUD Sodobnost International, 2018
 
HARDY, Thomas, 1840-1928
   Nepomemben
Miš, 2018

HEATH, Lorraine
   Nežna uspavanka
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
 
HOANG, Helen
   Kvocient poljuba
Učila International, 2018

HOWELL, Hannah
   Višavska usoda
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
a) Škotski klani - Bojevanje - V leposlovju b) Nezakonski otroci - V leposlovju
 
JACKSON, Sophie, pisateljica
   Večna ljubezen : tretji del serije Prepovedana ljubezen
Mladinska knjiga, 2018

JUSTINEK, Terezija
   Njuno kraljestvo
LYNX, 2018
 
KARAHASAN, Dževad
   Seme smrti
Beletrina, 2018
 
KECMAN, Zdravko, 1948-
   Rokopisna zapuščina Tereze Žagar Komac
Zavod Volosov hram, 2018

KOVAČ, Eva, 1977-
   Tisoč rož
Litera, 2018

KRANJAC, Alenka, 1972-
   Vilinska kri ali Tovarišice prav posebne sorte : (fantazijski roman o Malji, istrski dobri štrigi)
Amalietti & Amalietti, 2018
a) Ženske - Istra - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju c) Prijateljstvo - V leposlovju

LIVIJEN, Jože
   Konjski blues : roman
Zavod Volosov hram, 2018
a) Droge - Odvisnosti - V leposlovju b) Romi - Prekmurje - V leposlovju
 
LONG, Julie Anne
   Kako osvojiti markiza
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
a) Plemstvo - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju
 
LOWELL, Elizabeth, 1944-
   Uročena
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
a) Plemstvo - Anglija - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju

MACGREGOR, Kinley
   Bojevnikova vrnitev
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018

MEDEIROS, Teresa
   Nekoč angel
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
 
MEDEIROS, Teresa
   Zapeljevanje princa
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
 
MORGAN, Sarah, 1948-
   Sončni zahod v Centralnem parku
Učila International, 2018
 
PERTOCI, Tina
   Nič ne traja večno : roman o prekletstvu števila dve
samozal., 2018

POLLARD, Helen
   Dvorišče vrtnic
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018

SCLIAR, Moacyr
   Max in mačji rod
Modrijan, 2018

SHALVIS, Jill
   Sladke drobne laži
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018
 
SHEEHAN, Madeline
   Nevredna
Učila International, 2018
 
SOSIČ, Marko
   Kruh, prah
Goga, 2018
 
TUCKER, K. A., 1978-
   Privlačna Rain
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018

WATT, Erin
   Razbito kraljestvo
Učila International, 2018
 
WELFONDER, Sue-Ellen
   Do vitezovega prihoda
Triskelion, 2018

WELFONDER, Sue-Ellen
   Nevesta za viteza
Triskelion, 2018

WIERINGA, Tommy
   To so imena
Litera, 2018
a) Policisti - Obmejna področja - Srednja Azija - V leposlovju b) Begunci - V leposlovju

ZAJC, Lenart
   Američanka
Beletrina, 2018
 
 
82-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJNI ROMANI
 
ANGIONI, Giulio
   Toledski plameni
Slovenska matica, 2018
a) Inkvizicija - Španija - V leposlovju
 
FOLLETT, Ken, 1949-
   Svet brez konca : druga knjiga trilogije Kingsbridge
Mladinska knjiga, 2018-
 
GRAVES, Robert, 1895-1985
   Zlato runo
Amalietti & Amalietti, 2018
a) Argonavti (mitološki junaki) - V leposlovju b) Grška mitologija - V leposlovju
 
VANDOT, Josip, 1884-1944
   Begunci
Genija, 2018
a) Svetovna vojna 1914-1918 - V leposlovju b) Begunci - Primorska - 1915-1918 - V leposlovju


82-312.4 KRIMINALNI IN VOHUNSKI ROMANI

 
BONNIER, Jonas, 1963-
   Helikopterski rop
Didakta, 2018

CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
   Pet prašičkov
Mladinska knjiga, 2018

COBEN, Harlan, 1962-
   Ne odnehaj
Učila International, 2018

COLE, Daniel
   Obešenec
Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018

GREEN, Anna Katharine, 1846-1935
   Smrtonosna puščica
LYNX, 2018

JANSSON, Susanne, 1972-
   Skrivnostno barje
Učila International, 2018


82-312.6 AVTOBIOGRAFSKI IN BIOGRAFSKI ROMANI
 
COELHO, Paulo
   Hipi
Učila International, 2018

MLINAR, Rudi
   Maks Pleteršnik : teden s slovaropiscem : biografski roman
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Pleteršnik, Maks (1840-1923) - Biografski romani
 
 
82-312.9 FANTASTIČNI ROMANI
 
ABERCROMBIE, Joe
   Na vešalih : druga knjiga trilogije Prvi zakon
Mladinska knjiga, 2018

REBULA, Alojz
   Ob pritoku Jangcekjanga
Mladika, 2018
a) Svetovna politika - Prihodnost - V leposlovju b) Cerkev in država - Prihodnost - V leposlovju

SKARLOVNIK, Slavko
   Dnevnik nekega angela. Del 3, Še Hudir ji ni mogel do živega : roman
Primus, 2018


82-32 NOVELE
 
ABBOTT, Edwin Abbott, 1838-1926
   Dežela Ravnina : pripovedka o več dimenzijah z avtorjevimi ilustracijami
UMco, 2018
 
BIZJAK, Bojan, 1959-
   Zalužani : kratke zgodbe
Primus, 2018

DULAR, Mirjam
   Milina pogovora : kratka proza
samozal., 2018

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
   Navodila za srečo : zgodbe
Cankarjeva založba, 2018
 
   PANONSKE pletenine
Zavod Volosov hram, 2018

STAVIARSKY, Vito
   Kivader in druge novele
Litera, 2018                        
 
 
82-4 ESEJI
 
FÖLDÉNYI, László F.
   Hvalnica melanholiji
Beletrina, 2018
a) Eseji b) melanholija c) umetnost d) zgodovinski pregledi
 
PONIŽ, Denis
   Sedem esejev za sedemdeset let
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Poniž, Denis (1948-) - Spomini b) Slovenska kultura - Eseji


82-84 ŽIVLJENJSKA PRAVILA
 
BROJAN, Matjaž
   Tkivo radoživo : rimarije in igrarije
samozal. avtor, 2017

CARLI, Manda
   Ljubezen v besedah II : (prigodnice)
Amalietti & Amalietti, 2018


82-94 DNEVNIKI. SPOMINI
 
BOŽIČ, Saša, 1972-
   Pripovedovalka zgodb : 365 inspiracij državljanov sveta in zgodba o poti do sebe
SASA, 2018
a) Božič, Saša (1972-) - Spomini b) Santiago de Compostela - Božja pot - V leposlovju c) samorealizacija
 
IVANOVIĆ, Bojana
   15 kil nesreče
samozal., 2018
a) Debelost - Spomini b) Hujšanje - Spomini
 
JOVANOVIĆ, Dušan, 1939-
   Na stara leta sem vzljubil svojo mamo
Beletrina, 2018
a) Jovanović, Dušan (1939-) - Spomini
 
KURENT, Edita
   Čudeži
Katapult, 2018

KUŽEL, Petja
   Vrnitev : pisma bivšega odvisnika
Primus, 2018
a) Kužel, Petja (1967-) - Spomini b) Zdravljeni odvisniki - Slovenija - V leposlovju c) pisma
 
MENASCHE, David
   Davidov seznam : [zadnja profesorjeva naloga: odkrivanje najpomembnejših lekcij življenja]
Forma 7, 2018
a) Menasche, David - Spomini b) Učitelji - Miami - V leposlovju c) Glioblastom - V leposlovju
 
SMERDEL, Inja
   Moja Lavandina : pripoved o življenju z aljaško malamutko
Didakta, 2018
a) Smerdel, Inja (1953-) - Spomini b) Aljaški malamut - V leposlovju c) psi d) odnosi med človekom in živaljo
 

82-992 POTOPISI
 
FERFILA, Bogomil
   Savdska Arabija : nedostopno, skrivnostno in čudno puščavsko kraljestvo
Demat, 2018
a) Saudska Arabija - Domoznanstvo b) Saudska Arabija - Družbene razmere - Potopisi
 
GORIŠEK, Sandi
   Skozi moje oči : ZDA
Katapult, 2018
a) Združene države Amerike - Reportaže
 
KENDA, Jakob J.
   Apalaška pot : 3500 kilometrov hribov in Amerike
ISPO, 2018
a) Združene države Amerike - Potopisi b) Appalachian Trail c) Apalači d) pohodništvo

STEVENSON, Robert Louis, 1850-1894
   Popotovanje z oslico čez Sevene : [potopisna klasika]
UMco, 2018
a) Stevenson, Robert Louis (1850-1894) - Potovanja - Francija - 1878 b) Seveni - Potopisi


90/91 ARHEOLOGIJA. DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. VODNIKI

 
   ARGENTINA
Lonely Planet Global, 2018
a) Argentina - Turistični vodniki b) Buenos Aires c) načrti mest
 
BELFORD, Ros
   Rome
Dorling Kindersley, cop. 2018
a) Rim - Italija - Turistični vodniki
 
BLACKER, Maryanne
   Peru
Dorling Kindersley, 2018
a) Peru - Turistični vodniki
 
DRNOVŠEK, Igor
   Najlepše stvari so zastonj : 42 doživetij po Sloveniji za vse čute in letne čase
Mladinska knjiga, 2018
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti
 
GAULDIE, Robin
   Amsterdam
Dorling Kindersley, 2018
a) Amsterdam - Nizozemska - Turistični vodniki
 
HIENG, Primož
   Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji. Del 3, 100 svežih idej za izlete in potepanja
Harlekin No. 1, 2018
a) Slovenija - Turistični vodniki b) Slovenija - Domoznanstvo - Reportaže
 
   ITALY
Dorling Kindersley, 2018
a) Italija - Turistični vodniki
 
KEELING, Stephen
   New York City
Dorling Kindersley, 2018
a) New York - Združene države Amerike - Turistični vodniki b) ZDA
 
   The LJUBLJANA book : top 100 experiences
IQbator, 2018
a) Ljubljana - Turistični vodniki
 
MILNER, Rebecca
   Tokyo : top sights, authentic experiences
Lonely Planet Global, cop. 2018
a) Tokio - Turistični vodniki b) Tokio - Načrti mest

   NEW Zealand
Dorling Kindersley, 2018
a) Nova Zelandija - Turistični vodniki
 
NORMAN, Matthew
   London
Dorling Kindersley, cop. 2018
a) London - Velika Britanija - Turistični vodniki
 
PIROLLI, Bryan
   Paris
Dorling Kindersley, cop. 2018
a) Pariz - Francija - Turistični vodniki
 
   STORŽIČ in Košuta [Kartografsko gradivo] : Storžič, Košuta, Begunjščica, Dobrča, Kriška gora,
Ljubelj, Dovžanova soteska : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte =
planinarska karta = turistická mapa : z opisi vzponov = with the guide
Geodetska družba, 2018
a) Storžič - Košuta - Planinski zemljevidi b) Kamniško-Savinjske Alpe c) Karavanke
 
   THAILAND´S islands & beaches
Lonely Planet, 2018
a) Tajska - Turistični vodniki b) Bangkok
 
   TRIGLAVSKI narodni park [Kartografsko gradivo] : Triglav, Triglavska jezera, Kranjska Gora, Trenta,
Mangart, Bovec, Krn, Bohinj, Bled, Pokljuka : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte =
planinarska karta = turistická mapa : z opisi vzponov = with the guide
Geodetska družba, 2018
a) Triglavski narodni park - Planinski zemljevidi b) Julijske Alpe
 
   VIETNAM
Lonely Planet Global, 2018
a) Vietnam - Turistični vodniki
 
 
929 BIOGRAFIJE IN AVTOBIOGRAFIJE
 
DRAGAN, Zvone
   Od politike do diplomacije
Modrijan, 2018
a) Dragan, Zvone (1939-) - Spomini b) slovenski politiki c) diplomati
 
KNIFIC, Bojan
   Življenje tržiškega čevljarja : Joža Gros - od Kaštrunovega bêrštata do zlate dobe Peka in podjetja Migi
Vprašaj, 2018
a) Gros, Jožef - Biografije b) Čevljarstvo - Zgodovina - Tržič c) Peko
 
PLISECKAJA, Majja Mihajlovna
   Jaz, Maja Plisecka
Modrijan, 2017
a) Pliseckaja, Maija Mihailovna (1926-) - Avtobiografije b) balet c) balerine d) Sovjetska zveza
 
TORNIČ Milharčič, Brigita
   Pripoved o življenju in delu Miroslava Vilharja
Morfemplus, 2018
a) Vilhar, Miroslav (1818-1871) - Biografije b) slovenski skladatelji c) slovenski književniki d) slovenski politiki
 
VURNIK, Blaž
   Ivan Cankar : vodnik po razstavi
Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2018
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - Razstavni katalogi b) slovenski književniki


94(100) SVETOVNA ZGODOVINA

 
GABRIČ, Aleš, 1963-
   Zgodovina 4 : učbenik za četrti letnik gimnazije
DZS, 2018
a) Svetovna zgodovina - Učbeniki za srednje šole b) zgodovina c) 20./21.st.


94(497.4) SLOVENSKA ZGODOVINA

 
KUHAR, Miha, 1960-
   Zadnja bitka na Soči 1917
Mohorjeva družba, 2018
a) Svetovna vojna 1914-1918 - Slovenija - 1917 b) Soška fronta 1915-1917


KNJIGE ZA OTROKE IN MLADINO

 
S SLIKANICE
 
BUSSOLATI, Emanuela
   Si moj prijatelj?
Narava, 2018
a) Živali - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju

CHURCH, Caroline
   Deset drobnih prstkov
Grafenauer, 2018
a) Človeško telo - V otroškem leposlovju b) otroci c) pripoved v verzih d) kartonke
 
GIRALDO, Maria Loretta
   Kdo se skriva v gozdu?
Narava, 2018
 
HEYMANS, Adrienne
   Dobil sem bratca
Grahovac, 2017

HEYMANS, Adrienne
   Prenočil bom pri babici in dedku
Grahovac, 2017
 
HEYMANS, Adrienne
   Pri zdravniku
Grahovac, 2017

HEYMANS, Adrienne
   Prvi dan v vrtcu
Grahovac, 2017

HEYMANS, Adrienne
   Znam se sam obleči
Grahovac, 2017
 
HEYMANS, Adrienne
   Znam že na stranišče
Grahovac, 2017
 
KIGHTLEY, Rosalinda
   Dom za zajčka in miško
Morfemplus, 2018
a) Dom - V otroškem leposlovju b) zajci c) miši d) narava e) prijateljstvo
 
MANTEGAZZA, Giovanna
   Ljubim zeleno!
Narava, 2018

MANTEGAZZA, Giovanna
   Ljubo doma, ---
Narava, 2018


C LEPOSLOVJE ZA 1. - 3. RAZRED

 
BAČIČ, Martina
   Brin in ptičja hišica
Grafenauer, 2018
a) Ptice - Knjige za otroke b) ptičje krmilnice c) živali v naravi d) poučno leposlovje
 
BADALIČ, Tanja
   Jazburček in njegovo zeleno poslanstvo
Zavod za umetnost in kulturo Volosov hram, 2018.
a) Jazbeci - V otroškem leposlovju b) Ekologija - Varstvo narave - V otroškem leposlovju
 
BRITAS, Biba
   V senci dreves
Smar-team, 2018.
a) Drevesa - V otroškem leposlovju b) poučno leposlovje
 
BROJAN, Larisa
   O pujsku, ki je zgradil hišico iz slame
samozal., 2018
a) Gradbeni materiali - Slama - V otroškem leposlovju b) pujsi c) poučno leposlovje
 
CHOWN, Xanna Eve
   Zakladnica uspavank : [11 sanjavih zgodbic]
Učila International, 2018
 
COLJA, Nika
   Lenka gre v vrtec
Alba 2000, 2018
a) Otroški vrtci - V otroškem leposlovju b) zajci c) igre d) prijateljstvo e) vzgojiteljice
 
DEKLEVA, Milan
   Knjigožer
Morfemplus, 2018
a) Deklice - Domišljija - V otroškem leposlovju b) Knjige - Branje - V otroškem leposlovju
 
DEVJAK, Stanka
   Kovček suhih hrušk : v spomin spoštovanemu gospodu Janezu Šibili, akademskemu slikarju, 1919-2017
Salve, 2018
a) Šibila, Janez (1919-2017) - Biografije - Knjige za otroke b) slovenski slikarji

DORIA, Živa Viviana
   Gospa Jesen
Atelje Doria, 2018
a) Jesen (letni čas) - Knjige za otroke b) letni časi
 
FURLAN, Alja
   Od spodaj navzgor
Margarana, 2018
a) Kokoši - Orli - Ljubezen - V otroškem leposlovju b) Letenje - V otroškem leposlovju c) hrepenenje

GLEESON, Libby
   Zgodbe o Kati. Prijateljica in domača žival
Miš, 2018
a) Deklice - Družina - V otroškem leposlovju b) Želje - V otroškem leposlovju c) hišni ljubljenci

KELLY, Deborah
   Rubi Prstočarnik. Leporogov pobeg
Skrivnost, 2018
a) Deklice - Čarovništvo - V otroškem leposlovju b) Samorog (bajeslovno bitje) - V otroškem leposlovju
 
KOBAL, Darinka
   Miklavževe tople blazinice
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Nikolaus, svetnik (ok. 280-351) - V otroškem leposlovju b) Deklice - Dobrota - V otroškem leposlovju

KUO, Fifi
   Ne [prečrtano] znam leteti
BP, 2018
a) Pingvini - Letenje - V otroškem leposlovju b) želje c) očetje in sinovi d) živali v domišljiji
 
LOUISE, Zanni
   Adam in medved
Skrivnost, 2018
a) Medvedi - V otroškem leposlovju b) Dečki - Domišljija - V otroškem leposlovju c) prijateljstvo
 
MACDONALD, Alan, 1958-
   Umazani Berti in vreščanje!
Hiša knjiga, Založba KMŠ, 2018
a) Dečki - Vragolije - V otroškem leposlovju b) noč čarovnic c) mumije d) strah

MACDONALD, Alan, 1958-
   Umazani Berti in zobje!
Hiša knjiga, Založba KMŠ, 2018
a) Dečki - Vragolije - V otroškem leposlovju b) zobozdravniki c) strah
 
MALAČIČ Kladnik, Emanuela
   Kaj zraste iz zobka?
KUD Sodobnost International, 2018
 
MELLING, David
   Vesel božič, Oliver
Morfemplus, 2018
a) Božič - V otroškem leposlovju b) Medvedi - Prazniki - V otroškem leposlovju
 
MILNE, Terry, 1964-
   Čarli, ti si car!
Epistola, 2018
a) rituali b) nesreče c) pomoč d) spremembe e) samozavest f) živali v domišljiji
 
MORETI, Lorena
   Konj Miško pri zobozdravniku
Epistola, 2018
a) Zobozdravniki - V otroškem leposlovju
 
PIERCE, Nick
   Tok! Tok! : kdo je? : slikanica za navajanje na stranišče
Grlica, 2018
a) navajanje na čistočo b) navajanje na stranišče c) higiena d) živali v domišljiji e) poučno leposlovje
 
PODGORŠEK, Mojiceja
   Uuuu! Dobra knjiga!
Epistola, 2018
a) poučno leposlovje
 
ROBERT, Nadine
   Peter, pokončni maček
Narava, 2018
a) hišni ljubljenci b) dečki c) prijateljstvo d) vragolije e) humor f) živali v domišljiji
 
SPACAL, Alenka
   Modre ptičje misli
Bajalka, 2018
a) Ptice - V otroškem leposlovju b) življenjska modrost c) vsakdan d) živali v domišljiji
 
STARLING, Robert
   Feri je jezen
Epistola, 2018
a) Zmaji (bajeslovna bitja) - Jeza - V otroškem leposlovju b) konflikti
 
STEPHENS, Helen, 1972-
   Kam skriti leva za božič
Morfemplus, 2018
a) Božič - V otroškem leposlovju b) Levi - Osamljenost - V otroškem leposlovju c
 
SUHODOLČAN, Primož
   Anže : ledeni kralj : Anže Kopitar : resnična pravljica
DZS, 2018
a) Kopitar, Anže (1987-) b) Hokej na ledu - V otroškem leposlovju c) šport d)  vrhunski športniki
 
VERE, Ed
   Kdo je pravi lev
Morfemplus, 2018
a) prijateljstvo b) prijaznost c) samosvojost d) pogum e) verzi
 
VIDMAR, Karmen, 1964-
   Kdo živi v Postojnski jami?
Alba 2000, 2018
a) Postojnska jama - V otroškem leposlovju b) kapniki c) človeška ribica d) jamske živali

WENZEL, Brendan
   Vsi so videli mačko
Grlica, 2018
a) Mačke - V otroškem leposlovju b) Opazovanje - V otroškem leposlovju
 
WHAITE, Michael
   Bagerozavri raziskujejo
Morfemplus, 2018
a) Delovni stroji - V otroškem leposlovju b) Gradbena mehanika - V otroškem leposlovju c) bagri
 
ZORKO, Lučka
   Žirafek Željko
Zavod Volosov hram, 2018
a) Sloni - Samopodoba - V otroškem leposlovju b) javno mnenje c) zavist

ŽIBERNA, Dijana
   Zeleni traktor in slon
D. Žiberna, 2018
a) Traktorji - V otroškem leposlovju b) Sloni - V otroškem leposlovju c) prijateljstvo


P LEPOSLOVJE ZA 4. - 6. RAZRED

 
BAUER, Jana
   Ding dong zgodbe
KUD Sodobnost International, 2018
a) Pravljični junaki - V otroškem leposlovju b) dečki c) deklice d) dogodivščine e) humor f) domišljija
 
BLYTON, Enid
   Skrivnih sedem. Cirkuška dogodivščina
Karantanija, 2018
a) Druščine - Detektivi - V mladinskem leposlovju b) Cirkus - V mladinskem leposlovju

JAMES, Greg, radijski voditelj
   Navaden mulc in padli junaki
Učila International, 2018
 
MORKUNAS, Gendrutis
   Bolšje zgodbe
KUD Sodobnost International, 2018
 
PRØYSEN, Alf
   Čajna ženička
KUD Sodobnost International, 2018
 
SKUBIC, Andrej E.
   Babi nima več telefona
Mladinska knjiga, 2018
a) Dečki - Deklice - Prijateljstvo - V otroškem leposlovju b) Mobilni telefoni - V otroškem leposlovju
 
STAMAN, Jasna Branka
   Kako so Robavsi nadrajsali : štorija
Skrivnost, 2018
a) Krave - Hlevi - V otroškem leposlovju b) Kmetje - Skopost - V otroškem leposlovju

VADAS, Marek
   Na begu
Malinc, 2018
a) Begunci - V otroškem leposlovju


M LEPOSLOVJE ZA 7. - 9. RAZRED

 
CLIMA, Gabriele
   Sonce med prsti
Društvo Mohorjeva družba, 2018
a) Fantje - Delinkventi - V mladinskem leposlovju b) Invalidi - V mladinskem leposlovju c
 
HOSSEINI, Khaled
   Morska molitev
Mladinska knjiga, 2018
a) Očetje in sinovi - V mladinskem leposlovju b) Begunci - Sirija - Homs - V mladinskem leposlovju

REMMERTS de Vries, Daan, 1962-
   Soncu ni zaupati
Miš, 2018
a) Fantje - Osamljenost - V mladinskem leposlovju b) Šole - Nasilje - V mladinskem leposlovju
c) medvrstniško nasilje
 
SIVEC, Ivan, 1949-
   Karantanski rokopisi : o kralju Samu, ustoličevanju in brižinskih spomenikih
Ico, 2018
a) Karantanija - Zgodovina - V leposlovju
 
VIDMAR, Janja, 1962-
   Črna vrana
Mladinska knjiga, 2018
a) Dekleta - Begunci - Sirija - V mladinskem leposlovju b) Delovni migranti - London - V mladinskem leposlovju
 
WEILER, Jan, 1967-
   Puberzver : [prigode iz družinskega življenja]
Vida, 2018
a) Puberteta - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju


OSTALO LEPOSLOVJE ZA MLADE (PRAVLJICE, POEZIJA, UGANKE, DRAMATIKA)
 
JAKOB, Jure
   Tri vrane s platane : o živalih, otrocih in drevesih
Miš, 2018
a) Drevesa - V otroškem leposlovju b) poezija
 
LONČAR, Danijela
   Srečnolonice in njihove pesmi
distribucija Primus, 2018
a) Pikapolonica - V otroškem leposlovju b) živali v domišljiji c) velike tiskane črke d) poezija
 
 
STROKOVNA LITERATURA ZA MLADE
 
ARKO, Andraž
   Iskalca pradednih časti
Brat Frančišek, 2018
a) Cyrillus, svetnik (826-869) - Methodius, svetnik (815-885) - Knjige za mladino
b) Slovani - Pokristjanjevanje - Knjige za mladino
 
ARNOLD, Nick
   Mladi znanstvenik. Tehnologija. Orodja, robotika in veliko izumov :
[neverjetna tehnična dejstva in več kot 30 zabavnih eksperimentov!]
Tehniška založba Slovenije, 2018
a) Tehnologija - Zanimivosti - Knjige za mladino b) poskusi c) izumi

BAJD, Barbara
   Moji prvi morski polži in školjke : preprost določevalni ključ
Hart, Harting, 2018
a) Polži - Školjke - Določevalni ključi - Knjige za mladino
 
BAJD, Barbara
   Pleveli : raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije
Hart, 2018
a) Pleveli - Slovenija b) botanika c) rastlinstvo d) določevalni ključi e) ogrožene vrste
 
CHIEN Chow Chine, Aurélie
   Rožle je jezen : [kako z vajo iz sofrologije preženemo jezo]
Primus, 2018
a) Čustva - Jeza - Knjige za otroke b) samopomoč c) dihalne vaje d) sofrologija
 
CHIEN Chow Chine, Aurélie
   Rožle je žalosten : [kako z vajo iz sofrologije preženemo žalost]  
Primus, 2018
a) Čustva - Žalost - Knjige za otroke b) samopomoč c) dihalne vaje d) sofrologija

CHIEN Chow Chine, Aurélie
   Rožleta je strah : [kako z vajo iz sofrologije preženemo strah]
Primus, 2018
a) Strah - V otroškem leposlovju  b) samopomoč c) dihalne vaje d) sofrologija
 
   DOMOVINSKA in državljanska kultura in etika . Učbenik za 8. razred osnovne šole
i2, 2018
a) Državljanska vzgoja - Etika - Učbeniki za osnovne šole b) Družbene vede - Učbeniki za osnovne šole d
 
FERRERO, Bruno
   Deset zapovedi razloženih otrokom
Salve, 2018
a) Božje zapovedi - Knjige za otroke b) moralna teologija
 
GRAHAM, Ian, 1953-
   Znanost. Vreme : spreminjajoča se resnica o podnebju
Grlica, 2018
a) Vreme - Knjige za otroke
 
KOVAČ, Nika, 1993-
   Pogumne punce
Mladinska knjiga, 2018
a) Ženske - Znamenite osebnosti
 
MACDONALD, Fiona, 1958-
   Znanost. Oceani : vodna resnica o 72-odstotkih površine našega planeta
Grlica, 2018
a) Oceani - Knjige za otroke
 
MINUZ, Armando
   Velika knjiga o športu
Učila International, 2018
a) Šport
 
ROZMAN, Andrej, 1955-
   Pesmi iz galerije
Narodna galerija, 2018
a) Narodna galerija (Ljubljana) - Umetnostne zbirke b) Slikarstvo - Slikarji - Knjige za mladino

SEDLÁČKOVÁ, Jana, 1980-
   Vojščaki
Morfemplus, 2018
a) Vojaška zgodovina - Knjige za mladino b) Vojaki - Svetovni pregledi - Knjige za mladino

SEKANINOVÁ, Štěpánka
   Zanimive zgodbe zgradb
Tehniška založba Slovenije, 2018
a) Zgradbe - Knjige za otroke
 
STANCLIFF, Guy David
   Biblija za najmlajše : branje in igra
Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2018
a) Biblia - Knjige za otroke b) kartonke
 
STUART, Colin
   Mladi znanstvenik. Naravoslovje. Osupljivi atomi in neukročena snov :
[nenavadna naravoslovna dejstva in več kot 30 zabavnih eksperimentov!]
Tehniška založba Slovenije, 2018
a) Naravoslovne vede - Zanimivosti - Knjige za mladino b) znanstvena odkritja
 
TRAMPUŠ, Mojca, 1963-
   Naša Šapa
Narava, 2018
a) Terapevtski psi - Knjige za otroke b) terapevtske živali
 
WOOLF, Alex
   Znanost. Kamnine in minerali : trdna dejstva o zadevi pod našimi nogami
Grlica, 2018
a) Kamnine - Minerali - Knjige za otroke
 
WOOLF, Alex
   Znanost. Naravne nesreče : neizprosna resnica o vulkanih, potresih in cunamijih
Grlica, 2018
a) Elementarne nesreče - Knjige za otroke
 
 
TO LITERATURA V TUJEM JEZIKU
 
   BEAUTY and the beast
Pearson Education, 2013
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2017/2018 c) osnovne šole

BEDDALL, Fiona
   A history of Britain
Pearson Education, 2008.
a) Velika Britanija - Zgodovina b) Prirejene izdaje - Angleščina
 
BEHNKE, Andrea
   Abenteuer am Meer
Cornelsen, 2018
a) Nemščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

BLANCK, Ulf
   Die Piratenbande
Kosmos, cop. 2017
a) Dečki - Raziskovanje - V otroškem leposlovju b) začetno branje
 
BLANCK, Ulf
   Vorsicht, Zaubertinte!
Kosmos, cop. 2017
a) Dečki - Iznajdbe - V otroškem leposlovju b) povečani tisk c) začetno branje
 
BRANDAU, Nicole
   Mein Sport
Mildenberger, 2016
a) Šport - V otroškem leposlovju b) začetno branje c) povečani tisk
 
BRANDAU, Nicole
   Meine familie
Mildenberger, 2013
a) Nemščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje

BRANDAU, Nicole
   Wo ist Helga?
Mildenberger, 2014
a) Domače živali - V otroškem leposlovju b) začetno branje c) povečani tisk
 
CERAR, Božo
   Hrib nad dedkovo hišo = The hill beyond grandpa's house
Grafika Gracer, 2018

CERVANTES Saavedra, Miguel de
   Don Quijote de La Mancha [Dva medija] /
Cideb, 2018
a) Španščina - Učbeniki b) Prirejene izdaje - Španščina

CROOK, Marie
   The emperor and the nightingale
Pearson Education, 2000
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole

DAHL, Roald
   James and the giant peach
Pearson Education, 2014
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole
 
DEGNAN-Veness, Coleen
   Ice island adventure
Pearson Education, 2014
a) Angleščina - Učenje jezika b) razumevanje c) vaje d) angleška bralna značka 2018/2019 e) osnovna šola
 
DEGNAN-Veness, Coleen
   The talent show
Ladybird Books, 2017
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019
 
DEGNAN-Veness, Coleen
   Ted in bed : look at the story
Ladybird Books, 2017
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019
 
DEGNAN-Veness, Coleen
   The zoo : look at the story
Ladybird Books, 2017
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019
 
DICKENS, Charles, 1812-1870
   Great expectations
Pearson Education, 2008
a) Angleška književnost - Prirejene izdaje b) Angleščina - Jezikovni pouk

DOYLE, Arthur Conan, 1859-1930
   A scandal in Bohemia
Pearson Education, 2008
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Učbeniki b) Prirejene izdaje - Angleščina
c) angleška bralna značka 2017/2018 d) osnovne šole
 
ERDMANN, Bettina
   Frosty, der Schneemann
Mildenberger, 2016
a) Snežaki - V otroškem leposlovju b) osamljenost c) začetno branje
 
ERDMANN, Bettina
   Simon, das Schaf
Mildenberger, 2016
a) Slabovidnost - Očala - V otroškem leposlovju b) začetno branje

ESCOTT, John
   The missing coins
Pearson Education, 2008
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2017/2018

GEATCHES, Hazel
   Grimlock stops the Decepticons
Ladybird Books, 2018
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole

GODFREY, Rachel
   Deserts
Ladybird Books, 2018
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) Živali - Knjige za otroke c) angleška bralna značka 2018/2019
e) osnovne šole
 
GODFREY, Rachel
   Ice worlds
Ladybird Books, 2018
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole
 
GODFREY, Rachel
   Mountains
Ladybird Books, 2018
a) Gore - Knjige za otroke b) Prirejene izdaje - Angleščina
 
GRAY, Clare
   Stories of courage
Pearson Education, 2007
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole

GRIMM, Sandra
   Piratengeschichten
Loewe, 2017
a) Pirati - V otroškem leposlovju b) začetno branje c) povečani tisk
 
HANAUER, Michaela
   Rennfahrergeschichten
Loewe, 2014.
a) Formula 1 - V otroškem leposlovju b) Avtomobili - Popravila - V otroškem leposlovju c) začetno branje

HECTOR, Christian
   Die Wikinger kommen! : Comic
Kosmos, 2018
a) Dečki - Detektivi - V mladinskem leposlovju b) druščine c) prijateljstvo

HOPKINS, Andy
   Journey through Arabia
Pearson Education, 2013
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole

HUGO, Victor
   Les misérables
Pearson Education, 2008
a) francoska književnost b) prirejene izdaje c) angleščina d) jezikovni pouk
 
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
   Nezemaljski izraz njegovih ruku
Fraktura, 2017
a) Franz Ferdinand, avstrijski nadvojvoda (1863-1914) - Atentati - V leposlovju
b) Princip, Gavrilo (1894-1918) - V leposlovju

JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
   Selidba
Fraktura, 2018
a) Jergović, Miljenko (1966-) - Avtobiografski romani b) Družina - Sarajevo - V leposlovju
 
KLEIN, Martin, 1962-
   Zwei bei der Polizei
Fischer Duden Kinderbuch, 2017
a) Otroci - Odgovornost - V otroškem leposlovju b) začetno branje
 
LA Fontaine, Jean de
   Fables [Dva medija]
Cideb, 2018
a) Francoščina - Učbeniki b) Prirejene izdaje - Francoščina c
 
MAJCENOVIČ Kline, Barbara
   Slovensko-kitajski slikovni slovar
Skrivnost, 2018
a) Slovenščina - Kitajščina - Slikovni slovarji - Knjige za otroke
 
   MAKING music
Pearson Education, 2013
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2017/2018 c) osnovne šole
 
MARSHALL, James Vance, 1924-
   The rainbow serpent and other stories
Pearson Education, 2008
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) branje c) razumevanje d) vaje
 
MCILVAIN, Audrey
   The snow queen
Pearson Education, 2000
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole
 
PITTS, Sorrel
   The enormous turnip
Ladybird Books, 2016
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole

PITTS, Sorrel
   Great buildings
Ladybird Books, 2017
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole

PRENTIS, Nicola
   The tomorrow mirror
Pearson Education, 2013
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole
 
REIDER, Katja
   Paula ist krank
Loewe, 2016
a) Bolezni - Prehlad - V otroškem leposlovju b) deklice c) začetno branje d) povečani tisk
 
SHIPTON, Paul, 1963-
   Titanic!
Pearson Education, 2008
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole

SHIPTON, Vicky
   American life
Pearson Education, 2008
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2017/2018 c) osnovne šole

STEHR, Sabine
   Das tierisch tolle Tierhotel
Fischer Duden Kinderbuch, 2017
a) Dečki - Počitnice - V otroškem leposlovju b) povečani tisk c) začetno branje
 
STEINBECK, John
   Of mice and men
Pearson Education, 2008
a) Prirejene izdaje - Angleščina b) angleščina c) branje d) razumevanje e) vaje
 
TAYLOR, Nancy, 1947-
   Michael Jordan
Pearson Education, 2008
a) Jordan, Michael (1963-) - Biografije b) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje
c) angleška bralna značka 2017/2018 d) osnovne šole
 
THILO
   Sherlock Junior und das Grab von Westminster Abbey
Fischer Duden Kinderbuch, 2018
a) Detektivi - Preiskave - V otroškem leposlovju b) povečani tisk c) začetno branje
 
TWAIN, Mark, 1835-1910
   The adventures of Huckleberry Finn
Pearson Education, 2008
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole
 
   WE can help!
Ladybird Books, 2017
a) Reševalna služba - Knjige za otroke b) Prirejene izdaje - Angleščina c) branje d) razumevanje e) vaje
 
WOODWARD, Bob
   Fear : Trump in the White House
Simon & Schuster, 2018
a) Trump, Donald (1946-) - Predsedovanje b) Združene države Amerike - Notranja politika - 21.st.
 
WYSS, Johann David, 1743-1818
   The Swiss family Robinson
Pearson Education, 2003
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Prirejene izdaje b) angleška bralna značka 2018/2019 c) osnovne šole

 

Hitre povezave

RSS novice

Delovni čas in kontakt

Knjižnica Sevnica
telefon
07 81 40 304
051 457 741
Izposojevališče Loka
telefon
03 568 45 38
odpiralnicas

Prijava na e-novice

Koledar dogodkov

<< Maj 2021 >> 
 Po  To  Sr  Če  Pe  So  Ne 
     
      
COBISS+
facebook gumb